19/04/2024 07:00
(Baothanhhoa.vn) - Là nơi các vua chúa thực hiện nghi lễ tế trời đất, nhằm khẳng định tính chính thống của triều đại, uy quyền của Hoàng đế tuân theo mệnh trời mà cai trị dân chúng, chỉ nhà vua mới có quyền thực hiện, đàn tế Nam Giao...
BTH

Tắt [X]