29/02/2020 19:47
Bộ LĐTB&XH đã yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị các phương án để xử lý, hỗ trợ kịp thời cho lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước có dịch Covid-19.
Theo Vietnam Journey

Tắt [X]