23/03/2020 14:50
Từ ngày 19-3-2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 06/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu, dừng hoạt động phục vụ khách hàng ở các quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ Internet công cộng, các...
Quyết Thắng – Việt Hương

Tắt [X]