04/06/2020 11:10
Việc một số trường học có cách xử lý khá tiêu cực như chặt bỏ, thay thế toàn bộ cây phượng lâu năm do tâm lý lo sợ liệu có quá mức hay không?
(Nguồn: VTC 14)

Tắt [X]