06/10/2020 16:32
Cây chè được đưa vào đồi đất xã Bình Sơn (Triệu Sơn) từ năm 1992. Nhờ khí hậu thổ nhưỡng phù hợp nên cây chè phát triển tốt. Phát huy lợi thế đó, người dân Bình Sơn đã và đang nỗ lực để đưa cây chè nơi đây trở thành cây trồng mũi nhọn của địa phương.
Lê Đồng – Quyết Thắng

Tắt [X]