24/03/2020 10:47
Các đơn vị chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đẩy nhanh tiến độ rà soát để tinh giản nội dung môn học từ lớp 1 đến lớp 12. Đó là thông tin mới nhất được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào...
Theo Vietnam Journey

Tắt [X]