08/05/2019 07:53
Trong tiến trình lịch sử lâu dài, Thanh Hóa là vùng đất có một hệ thống di sản văn hóa hết sức phong phú và đa dạng. Những dấu ấn văn hóa, lịch sử hiện vẫn còn được lưu giữ tại các bảo tàng trong cả nước, trong đó phải kể đến là Bảo tàng...
TTV

Tắt [X]