05/03/2020 13:47
Năm đầu tiên, Việt Nam triển khai cùng lúc 5 bộ sách giáo khoa mới. Điều này đặt ra câu hỏi làm sao để có một thị trường sách giáo khoa lành mạnh, phù hợp với chủ trương khuyến khích xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa?
Theo VTC1

Tắt [X]