13/08/2019 09:16
Bộ Y tế yêu cầu không được tận thu giá dịch vụ y tế tại các cơ sở công lập, tiền giường phải được xây dựng, quyết định giá cho từng loại giường.
Theo Vnews

Tắt [X]