22/04/2019 16:38
- Lang Chánh: Nhiều nhà dân bị thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá. - Cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4 tại các huyện: Lang Chánh, Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước và Quan Sơn. - 23 tập thể đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu” năm...

Tắt [X]