11/08/2020 17:13
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với nhiều năm tham gia nhiệm vụ thư ký, trợ lý cho Nguyên Tổng Bí thư...
Nguồn: Quốc Hội TV

Tắt [X]