29/03/2020 18:33
Đối mặt với đại dịch COVID-19, hơn lúc nào hết, Tổ quốc cần bạn bình tĩnh để hành xử sáng suốt. Tổ quốc cần bạn mạnh mẽ và sống tích cực. Hãy yêu nước có hiểu biết!
Nguồn Video: TTXVN

Tắt [X]