12/04/2024 17:06
(Baothanhhoa.vn) - Hải quân Pháp đang chuyển hướng huấn luyện từ tập trung vào hoạt động tuần tra sang đối phó với những đối thủ đủ sức đe dọa họ.
NDS

Tắt [X]