10/06/2021 15:30
(Baothanhhoa.vn) - Điều đặc biệt hiện nay ở bản Khó, bản Nghèo là các thầy, cô giáo không phải vận động trẻ em đến trường, bởi phụ huynh đã nhận thức, tự nguyện đưa 100% số trẻ đến tuổi đi học tới trường. Người dân bản Khó, bản Nghèo...
Quang Trung - Trần Thanh

Tắt [X]