(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thị xã Nghi Sơn có 28/31 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thị xã Nghi Sơn có 28/31 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trong thời gian qua UBND thị Nghi Sơn đã ban hành nhiều Kế hoạch, Công văn để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hàng quý phòng Tư pháp UBND thị xã đã tổ chức giao ban công tác tư pháp để đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình, xã hội trong việc xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL).

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND thị xã, hướng dẫn của phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch của các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

Bên cạnh đó, phòng Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã thẩm định, tham gia ý kiến vào hồ sơ công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, truyền thông xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Công tác hướng dẫn và đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, dân chủ và đảm bảo trình tự theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết quả tự chấm của cấp xã năm 2020, UBND thị xã đã tiếp nhận 24 hồ sơ đề nghị công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã đã đánh giá, thẩm định công nhận 19 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Năm 2021, UBND thị xã đã tiếp nhận 29 hồ sơ, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã đã đánh giá, thẩm định công nhận 28/31 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Thông qua công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được tiếp cận các dịch vụ pháp lý, đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở cơ sở gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Sỹ Thành


Sỹ Thành

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]