Cập nhật: 17:33 07/12/2022
(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ngày 7-12-2022 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có kết luận quan trọng. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận này.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX ngày 7-12-2022 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có kết luận quan trọng. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu kết luận này.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận.

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Các đại biểu dự hội nghị.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã đạt được.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022 - Năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, thuận lợi cơ bản là: Dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; Chính phủ triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, mở cửa trở lại nền kinh tế, đã tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội. Tinh thần đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, trong Nhân dân được tăng cường; tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở cơ bản được phát huy; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân vào sự phát triển của tỉnh ngày càng được củng cố.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đáng chú ý là: Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cuộc xung đột giữa Nga và U-crai-na kéo dài, lạm phát cao và xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, thu hẹp chính sách tài khóa ở nhiều nước; kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái, thị trường quốc tế thu hẹp, rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng… Ở trong nước, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm diễn biến phức tạp; hoạt động tín dụng thắt chặt, áp lực lạm phát, tỷ giá, chi phí sản xuất kinh doanh gia tăng, đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Một số quy định giữa pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, nhà ở và kinh doanh bất động sản, đấu thầu, quản lý, sử dụng tài sản công, quản lý vốn của Nhà nước thiếu sự thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện. Một bộ phận tổ chức, cá nhân, đáng chú ý là một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức năng lực hạn chế, thiếu nhiệt huyết, có tâm lý, tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, ảnh hưởng đến sự phát triển của các địa phương, đơn vị…

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong công tác và hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022 của tỉnh ta vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là 06 vấn đề lớn sau đây:

(1) Dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Kinh tế tăng trưởng cao, trong nhóm 7 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước; tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt mục tiêu kế hoạch (KH là 11,5%). Các lĩnh vực kinh tế đều khởi sắc; nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng đều tăng khá và tăng cao so với cùng kỳ, trong đó thu ngân sách Nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 48.820 tỷ đồng, vượt 65% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ,...

(3) Đã tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy hoạch, kế hoạch lớn trên các lĩnh vực trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; kịp thời bổ sung, sửa đổi, ban hành mới nhiều văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện.

(4) Tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội; văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào sinh sống trên sông, đồng bào sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn… được quan tâm.

(5) Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, được cấp trên đánh giá cao.

(6) Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới và đạt kết quả tích cực; nhiều khó khăn, vướng mắc đã được giải quyết; nhiều khuyết điểm, vi phạm trên các lĩnh vực được chấn chỉnh, xử lý dứt điểm. Đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền, vào Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục được nâng lên.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sự đoàn kết, chung sức, chung lòng của cả hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Những kết quả đạt được nêu trên là rất trân trọng, nhưng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, đa chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 đã được nêu trong Báo cáo, đồng thời, nhấn mạnh một số hạn chế, đó là: Tốc độ tăng trưởng cao nhưng chưa thực sự bền vững; còn 02 chỉ tiêu là huy động vốn đầu tư phát triển và tổng giá trị xuất khẩu chưa đạt kế hoạch. Chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp và chuyển biến chậm. Một số cơ sở sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn; một số sản phẩm sản lượng không đạt kế hoạch và giảm so với cùng kỳ; doanh thu du lịch bình quân trên lượt khách còn thấp. Tiến độ triển khai thực hiện một số dự án lớn, trọng điểm chưa bảo đảm yêu cầu; nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp chậm tiến độ, thậm chí có dự án không triển khai thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công; việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu. Tiến độ lập và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất rất chậm; quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai chưa tốt. Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thật sự hấp dẫn; công tác xúc tiến, thu hút đầu tư còn bộc lộ những hạn chế. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, trong giao đất để triển khai các dự án sử dụng đất đã lựa chọn nhà đầu tư chưa được giải quyết.

Văn hóa - xã hội có mặt chậm chuyển biến. Tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 vẫn có địa phương, đơn vị chưa đạt yêu cầu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố có thể gây mất ổn định; tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, quy hoạch, văn hóa… còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền một số đơn vị cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, có biểu hiện thiếu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong giải quyết công việc có việc chưa tốt. Kỷ luật, kỷ cương có nơi chưa nghiêm, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn yếu; cá biệt còn có trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Các đại biểu dự hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với 05 bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, thường xuyên chăm lo, xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, trong tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vì lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Hai là, chủ động nắm chắc và nâng cao năng lực dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình để đề ra được các chủ trương, giải pháp đúng và trúng; đồng thời, khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, các yếu tố thuận lợi, khắc phục hạn chế, yếu kém, “điểm nghẽn” để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ba là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải bám sát chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, sâu sát thực tế; tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; ưu tiên giữ vững ổn định trong bối cảnh có nhiều biến động.

Bốn là, kịp thời xây dựng, sửa đổi, bổ sung và đề nghị Trung ương xây dựng, sửa đổi, bổ sung các thể chế, bảo đảm chất lượng, khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, tạo động lực cho tỉnh phát triển.

Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, năm có tính bản lề và có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội đã đề ra; tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới, đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dự báo khó khăn, thách thức sẽ lớn hơn và nhiều hơn năm 2022. Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường cả về kinh tế, chính trị và an ninh; kinh tế vĩ mô toàn cầu sẽ có những bất ổn, rung lắc mạnh (lạm phát, giá cả tăng cao, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, thắt chặt tín dụng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực…); biến động chính trị - an ninh thế giới; tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh,…

Trong bối cảnh đó, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được, mà phải chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2023; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) phải đạt 11% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 USD trở lên, thu ngân sách nhà nước đạt 35.340 tỷ đồng trở lên...

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 05 vấn đề lớn và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, địa phương, đơn vị phải gương mẫu, cầu thị, tận tâm, tận lực, tâm huyết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; khắc phục tình trạng quan liêu, chủ quan, lơ là, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phải bám sát vào các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế của tỉnh, chủ động đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công việc, nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách của ngành, địa phương, đơn vị diễn ra thông suốt, hoàn thành đúng kế hoạch, không bị đình trệ.

Hai là, tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

- Về đầu tư: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2022 và trong năm 2023, tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy hóa chất Đức Giang; Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn; Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Sun Beauty Onsen Thanh Hóa; Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Tân Dân, thị xã Nghi Sơn; Flamingo Linh Trường khu B; Dự án sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không Thọ Xuân; các dự án của Tập đoàn Hongfu;... Kiên quyết chấm dứt hiệu lực văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng đất chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định của Nhà nước, để giao cho các nhà đầu tư có năng lực thực hiện dự án.

- Về sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới: Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; chú trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt, sản phẩm gắn với chế biến; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi quy mô lớn; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ gắn với bảo vệ môi trường; chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phát triển rừng sản xuất gỗ lớn để thúc đẩy chế biến và xuất khẩu gỗ; giảm dần diện tích các cây lâm nghiệp hiệu quả thấp, để sản xuất các cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao hơn. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản; giảm dần sản lượng khai thác gần bờ, tăng sản lượng khai thác xa bờ. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao thực chất đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống cho người dân.

- Về công nghiệp - xây dựng: Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất thép, điện, xi măng, may mặc, da giày,... Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai nhằm sớm đưa vào hoạt động trong năm 2023 như: Nhà máy xi măng Đại Dương 1, Đại dương 2; Dây chuyền 4 - Nhà máy xi măng Long Sơn; Nhà máy săm lốp ôtô Radial; Nhà máy sản xuất găng tay Nitrile Intco; Nhà máy thủy điện Hồi Xuân... để tạo thêm năng lực sản xuất và sản phẩm mới. Chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới, nhất là các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, khẩn trương có giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp. Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, nhất là ở các đô thị.

- Về dịch vụ: Chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch hiện có, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch mới, phù hợp với xu thế thị trường. Phát triển dịch vụ cảng biển, vận tải biển, logistics; thu hút các hãng vận tải biển mở các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn; thu hút đầu tư xây dựng kho bãi, trung tâm logistics tại Khu kinh tế Nghi Sơn. Sớm kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP để triển khai đầu tư đường cất hạ cánh số 2, hệ thống đường lăn và Nhà ga hành khách T2 theo Quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt chính sách tín dụng của Trung ương, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh...

Ba là, tập trung tháo gỡ, giải quyết, khắc phục các “điểm nghẽn” về mặt bằng, về hạ tầng, nhất là hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch, cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trọng tâm là tập trung triển khai thực hiện Đề án giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư và giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn, trước mắt là Khu công nghiệp số 20; xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch giải phóng mặt bằng năm 2023. Trong năm 2023, phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; Khu công nghiệp số 3, Khu công nghiệp Đồng Vàng trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Cùng với đó, phải tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao thông trọng điểm, có tính kết nối liên vùng đang triển khai, gồm: Tuyến đường bộ ven biển (đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa); đường từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa; đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; đường từ thành phố Thanh Hóa đến đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn; Đường Vạn Thiện – Bến En,... Chuẩn bị các điều kiện để khởi công một số dự án hạ tầng quan trọng, gồm: Tuyến đường bộ ven biển (đoạn Hoằng Hóa - Quảng Xương, đoạn Quảng Xương - thị xã Nghi Sơn); Đầu tư nâng cấp, mở rộng Đại lộ Lê Lợi đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống; đường từ Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn....

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021 - 2030 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trong Khu Kinh tế Nghi Sơn. Tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, nhất là chính sách tăng thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho phát triển. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao thứ hạng các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư như PCI, PAPI; giải quyết kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường,...

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong nhóm dẫn đầu cả nước và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa miền núi và miền xuôi. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng chống, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tăng cường quản lý dược phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, khám chữa bệnh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch; tăng cường năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng để chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các loại dịch bệnh mới, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân; khẩn trương hoàn thành việc hỗ trợ đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân đang sinh sống trên sông theo đúng tiến độ.

Năm là, tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Triển khai thực hiện hiệu quả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững đất đai; bảo đảm cân đối quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội với tầm nhìn dài hạn, ưu tiên cho đất xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, đất xây dựng các thiết chế văn hóa – xã hội, đất công nghiệp, đất du lịch; kiểm soát chặt chẽ việc xác định giá đất, đấu giá đất, đấu thầu dự án, chuyển mục đích sử dụng đất... Tập trung xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chủ động xây dựng và thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt, nhất là các khu vực có nguy cơ cao; kịp thời ứng phó, khắc phục và giảm nhẹ hậu quả thiên tai.

Sáu là, tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh đối ngoại; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh, nhất là lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Bảy là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, của tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trọng tâm là, tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khoá XIII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ đảng viên, nhất là ở địa bàn khu dân cư, doanh nghiệp ngoài nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, cơ chế phối hợp liên quan đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng khoa học, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và đo lường được kết quả, hiệu quả.

Triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 934-KL/TU ngày 05/9/2022 của Tỉnh ủy “Về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Triển khai thực hiện các bước trình tự, thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa theo đúng kế hoạch.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)

Thứ hai, về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện sự thống nhất cao với các nội dung do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách; phân loại, đánh giá các nguồn thu ngay từ đầu năm, áp dụng triệt để hóa đơn điện tử để có biện pháp thu thích hợp, chú trọng khai thác các nguồn thu mới. Tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất; rà soát các dự án đã và đang thực hiện để yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư. Rà soát lại việc thực hiện cơ chế khoán, đấu thầu, đặt hàng, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm phù hợp với điều kiện và khả năng tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự cần thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, mua sắm trang thiết bị đắt tiền, để dành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Thứ ba, về Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để sớm giao vốn đầu tư công năm 2023; nâng cao năng lực đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thực hiện các dự án đầu tư công; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai thực hiện và chậm giải ngân vốn được giao, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Thứ tư, về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022 và báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung các báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng.

Thưa các đồng chí!

Chỉ còn hơn 20 ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới 2023 và không đầy 50 ngày nữa chúng ta sẽ đón Tết, mừng xuân mới Quý Mão. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới, vui xuân, đón tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm.

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Những nội dung được xem xét tại Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đó, xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

-------------------

(*) Tiêu đề do Tòa soạn Báo Thanh Hóa đặt

Tin liên quan:
  • Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)
    Thanh Hóa đã và đang vươn lên, phấn đấu sớm trở thành một trong những động lực ...

    Ngày 7-12, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Báo Thanh Hóa điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

  • Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 (*)
    Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20: Thanh Hóa thiết lập nhiều dấu ...

    Ngày 7-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Đỗ Minh Tuấn, Trịnh Tuấn Sinh, Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]