08:58 04/04/2022 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Ngày 4-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ mười ba, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười ba có rất nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 và những nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II và cả năm 2022. Trên cơ sở báo cáo của Tỉnh ủy, các đại biểu cần tập trung cho ý kiến nhằm phân tích làm rõ đặc điểm, bối cảnh tình hình thực hiện quý I năm 2022 nói riêng và cả năm 2022 nói chung, nhất là phân tích rõ thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức có gì khác năm 2021; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả chưa; đã chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn chưa. Các đại biểu cũng cần phân tích làm rõ còn lĩnh vực nào, ngành nào, địa phương, đơn vị nào, cấp nào có biểu hiện đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng, làm việc cầm chừng ăn Tết, chơi xuân kéo dài hoặc đổ lỗi cho dịch COVID -19 hay không...

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Trên cơ sở phân tích tổng quát bức tranh về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu cần phân tích, làm rõ nhưng tồn tại hạn chế, trong đó tập trung đánh giá về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, độ bền vững của nền kinh tế. Việc chuyển biến từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp; khó khăn trong khai thác hải sản do giá xăng dầu tăng cao, công tác phát triển doanh nghiệp….

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng đề nghị các đại biểu phân tích, làm rõ hơn kết quả thực hiện Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 37 của Quốc hội, Nghị quyết 43 của Quốc hội, Nghị quyết 11 của Chính phủ về phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội ở vùng dân tộc, miền núi; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác nội chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính một cách toàn diện để góp phần cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Về nhiệm vụ quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu từ thực tiễn công tác, phân tích rõ những tác động đến nền kinh tế của tỉnh để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quý II và cả năm 2022. Trong đó cần phân tích về tình hình dịch bệnh thiên tai, những khó khăn của nhà máy Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, hoàn thiện thể chế trong công tác quy hoạch; giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân… Các đại biểu cũng cần cho ý kiến vào giải pháp để tập trung giải quyết những vấn đề khiếu nại tố cáo, giải phóng mặt bằng trong thời gian tới để thực hiện các dự án tạo động lực cho phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu cần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thống nhất nhận thức, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý II và cả năm 2022.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày cáo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên điều hành phiên thảo luận.

Tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên các đại biểu tiến hành thảo luận các nội dung đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở trong phần phát biểu khai mạc. Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đều đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quý I; nhiệm vụ trong tâm quý II năm 2022 của Tỉnh ủy.

Các ý kiến nêu rõ: Quý I năm 2022 dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong đó: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình và trọn vẹn.

Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có bước phát triển. Nông nghiệp, công nghiệp tăng so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 11,9%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 14,9%, doanh thu vận tải tăng 14,1%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 35,5%... Đã khởi công, hoàn thành nhiều dự án lớn góp phần vào sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tiếp tục đổi mới và đạt kết quả tích cực.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Cho ý kiến vào các nội dung cụ thể, đồng chí Ngô Đình Hùng, Cục trưởng Cục thuế Thanh Hóa đã phân tích, làm rõ về việc thu thuế trên địa bàn tỉnh, những tác động của dịch COVID-19 và giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những khó khăn do Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất đã ảnh hưởng đến nguồn thu của tỉnh.

Để nâng cao nguồn thu, đồng chí Cục trưởng Tổng cục thuế đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp, người dân tích cực hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng nguồn thu ngân sách.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân tích, làm rõ những kết quả về lĩnh vực đầu tư công và thu hút đầu tư trong quý I, công tác giải ngân đầu tư công và công tác triển khai dự án. Nêu lên trách nhiệm triển khai các dự án chậm ở một số địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư và triển khai các dự án, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan liên quan và các địa phương cần tập trung khắc phục khó khăn để đẩy mạnh việc giải phóng mặt bằng, đầu tư công.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đối với vấn đề về phát triển nông nghiệp, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nêu lên bức tranh toàn cảnh về phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cây trồng, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm; những tác động do giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng đến việc ngư dân vươn khơi, bám biển và đề nghị trong thời gian tới tỉnh cần nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ để ngư dân tiếp tục thực hiện khai thác thủy hải sản, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Công thương nêu lên những vướng mắc của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; khó khăn trong phát triển tiểu thủ công nghiệp; tiến độ thực hiện hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Từ đó, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường phân tích, làm rõ những bất cập trong triển khai cấp quyền sử đất cho các dự và những vấn đề trong khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, việc xác định nguồn gốc đất còn nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chấp thuận đầu tư các dự án.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế thông tin tình hình dịch COVID-19 trong nước, thế giới và công tác tiêm chủng, phòng chống dịch trên địa bàn; những biện pháp trong thời gian tới để coi COVID-19 là bệnh đặc hữu..

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Ngọc Lặc Lê Văn Tuấn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, thị xã Nghi Sơn, TP Sầm Sơn… đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; việc triển khai mở rộng trồng cây gai xanh trên địa bàn; việc các doanh nghiệp trở lại sản xuất sau khi tỉnh thực hiện hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo…

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy Lê Văn Trung phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Sầm Sơn Lương Tất Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trên cơ sở thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, các ý kiến phát biểu đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tăng tốc, vượt cản thực hiện hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để về đích

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II - năm 2022 vì sự phát triển chung của tỉnh.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận hội nghị.

Qua các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổng hợp nêu lên những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong quý I -2022 và nhấn mạnh: Đạt được những kết quả quan trọng nêu trên là sự tích lũy trong nhiều năm trước đã tạo tiền đề để đến năm 2022 bước triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có những thuận lợi và thu được nhiều kết quả.

Cùng với đó là Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ thời gian qua đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều quan trọng nhất để đạt được kết quả trong quý I năm 2022 phải nhắc đến là tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của toàn đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân các dân tộc trong tỉnh; đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từ tỉnh đến cơ sở đều toàn tâm, toàn ý, nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã thắng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong quý I năm 2022, đó là: Việc cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả còn chậm; hình thức tổ chức sản xuất chưa có nhiều đổi mới, trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa, sản phẩm chất lượng cao, sản phẩm có thương hiệu. Phát triển vùng nguyên liệu cây gai theo quy hoạch để phục vụ cho nhà máy chế biến còn chậm. Các dự án đầu tư xây dựng đang triển khai gặp khó khăn do giá cả vật liệu xây dựng có xu hướng tăng mạnh; tiến độ triển khai thực hiện một số dự án hạ tầng trọng điểm chưa bảo đảm theo yêu cầu… Việc xác định nguồn gốc đất đai gặp nhiều khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến công tác bồi thường, GPMB, chấp thuận đầu tư các dự án. Công tác quản lý đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa còn bất cập… Một số cấp ủy, chính quyền, một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn lơ là, chủ quan, chưa chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, ban, sở, ngành chưa chủ động, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ; khả năng dự báo, phân tích và giải quyết, khắc phục những khó khăn ở ngành, địa phương, đơn vị còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền còn hạn chế; tinh thần, trách nhiệm, sự tận tâm, tận lực, nêu gương của một số đồng chí đứng đầu chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm, chưa chủ động, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu, giải quyết công việc còn thấp, nhưng chưa kiểm tra, xử lý, khắc phục kịp thời.

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Về nhiệm vụ quý II - năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Quý II có vị trí rất quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. Nếu quý I là sự khởi động thì qúy II là sự tăng tốc, vượt cản thực hiện hiệu quả toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra để về đích năm 2022.

Để đạt được nhiệm vụ đề ra trong quý II, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn của tình hình thế giới và trong nước tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống - xã hội của tỉnh. Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quý II - 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phải tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 173/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các phương án, biện pháp, giải pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội….

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tể. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 30-01-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tê - xã hội; Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội “về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa”.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, đánh giá tác động của việc Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn giảm công suất, tạm dừng hoạt động, có tác động thế nào đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh để xây dựng và thực hiện phương án, giải pháp bù đắp, khắc phục, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kỉnh tể đã đề ra.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, làm việc với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt bằng, thể chế, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô lớn,...

Về phát triển nông nghiệp, yêu cầu các ngành chức năng cần phải tập trung làm tốt công tác dự báo thời tiết, phòng trừ dịch bệnh; tiếp tục đẩy mạnh việc tích tụ tập trung đất đai, phát triển vùng nông nghiệp tập trung quy mô lớn có giá trị gia tăng cao gắn với công nghiệp chế biến xây dựng thương hiệu. Đẩy mạnh phát triển cây gai xanh, cây lâm nghiệp, cây dược liệu. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, theo chuỗi giá trị…

Về công nghiệp - xây dựng phải thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ổn định, phát huy tối đa công suất, nhât là các sản phẩm có khả năng gia tăng sản lượng.

Triển khai các giải pháp kích cầu tiêu dùng để khôi phục và phát triển ngành dịch vụ, thương mại, mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phục hồi và phát triển du lịch du lịch Thanh Hóa…

Đối với văn hóa - xã hội, cần tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, văn hóa khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để văn hóa vừa là động lực và sức mạnh nội sinh. Tăng cường quản lý việc tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử, văn hóa đang triển khai. Ngành Giáo dục và Đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022…

Hội nghị lần thứ mười ba, BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - năm 2022

Đối với quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2022; nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ… Giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trước hết, tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải đề cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tận tâm, tận lực trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải trên cơ sở các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh và các địa phương.

[Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, năm 2022 tỉnh Thanh Hóa]

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]