Cập nhật: 13:46 24/11/2020
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Ngày 24-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện các Ban Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo kế hoạch đầu tư công năm 2021 do đại diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh Thanh Hóa quản lý là 9.218,1 tỷ đồng, tăng 11,5 % so với năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh là 7.164,3 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương là 2.053,8 tỷ đồng, bao gồm vốn trong nước 1.597,3 tỷ đồng, vốn nước ngoài 456,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được thực hiện theo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đối với từng nguồn cụ thể. Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh điều tiết bố trí đủ vốn để trả nợ vốn vay ODA, bổ sung cho quỹ phát triển triển đất, chi đo đạc lập bản đồ địa chính đảm bảo theo quy định. Bố trí vốn đối ứng, nguồn Chính phủ vay về cho tỉnh vay lại cho các dự án sử dụng vốn nước ngoài phù hợp với khả năng cân đối và tiến độ thực hiện của từng dự án. Số vốn còn lại bố trí thực hiện các dự án theo thứ tự.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị.

Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán số vốn còn thiếu theo quyết toán được duyệt, thanh toán khối lượng hoàn thành cho các dự án đã hoàn thành; bố trí vốn để tiếp tục thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm, dự án cấp bách, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện... Nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đối với ngồn vốn nước ngoài, thực hiện bố trí đảm bảo để hoàn thành dự án theo quy định...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và kế hoạch đầu tư công năm 2021, phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng phương án kế hoạch đầu tư công năm 2021 đối với đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 5.500 tỷ đồng, phải điều tiết về nguồn ngân sách tỉnh 1.000 tỷ đồng và điều tiết về ngân sách huyện, xã 4.000 tỷ đồng, còn lại là để thanh toán giải phóng mặt bằng và đầu tư cơ sở hạ tầng đối với các dự án phát triển. Đối với 320 tỷ đồng từ các nguồn vốn để khởi công mới và chuẩn bị đầu tư, cần ưu tiên 3 dự án lớn là: tuyến đường kết nối từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đi xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa; tuyến đường 513 ở thị xã Nghi Sơn; tuyến đường kết nối giữa thị xã Bỉm Sơn và huyện Nga Sơn... Với tuyến đường chuẩn bị đầu tư từ TP Thanh Hóa đi các huyện phía Tây của tỉnh, tuyến đường vành đai 3, cần nghiên cứu một cách cụ thể. Việc triển khai các dự án phải đảm bảo theo nguyên tắc, nếu dự án có số dư lớn chưa hoàn ứng hay hoàn ứng chậm, chưa có khối lượng thì phải thực hiện hoàn ứng hoặc trả nợ rồi mới bố trí vốn.

Để chuẩn chị cho hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sắp diễn ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng giao cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan hoàn thiện các loại tài liệu để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, cần nghiên cứu và làm rõ các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng danh mục ước thực hiện các chỉ tiêu năm 2020 và nhiệm vụ của năm 2021.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần phải xây dựng báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các dự án có số dư tạm ứng lớn, trong đó phải nêu rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện và có kế hoạch, giải pháp khắc phục trong thời gian tới; báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy về số tiền nợ quá hạn từ các dự án đấu giá đất, dự án đầu thấu có sử dụng đất trên địa bàn, phải nêu rõ trách nhiệm cụ thể tổ chức, cá nhân trong triển khai thực hiện.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cũng cần có báo cáo về tiến độ, triển khai 34 dự án đã trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2020. Trong các báo cáo, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh phải nêu bằng được giải pháp, hướng giải quyết và chỉ rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất về chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn; danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị và Trung tâm thương mại Sầm Sơn năm 2020; kế hoạch biên chế hành chính và tổng số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; dự kiến số lượng cấp phó các sở và cơ quan ngang sở theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ- CP ngày 14-9-2020 của Chính phủ; tờ trình đề nghị đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc trị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc; tờ trình về việc đặt tên đường phố trên địa bàn TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; tờ trình bãi bỏ chính sách hỗ trợ tiền thuê đất đầu tư chợ.

Trên cơ sở các ý kiến các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với nội dung được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị và yêu cầu cần phải triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật; các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới.

Đối với việc đặt tên đường phố trên địa bàn TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đồng ý với 128 tên đường phố đã có trong ngân hàng tên của tỉnh, để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và trình HĐND tỉnh trong kỳ họp tới. Đối với 4 tên đường phố chưa có trong ngân hàng tên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cần rà soát thêm để bổ sung vào ngân hàng tên đường của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW cuả Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 do Tỉnh ủy chuẩn bị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất và giao lại cho Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan trình với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị sắp tới.

Về Đề án củng cố tổ chức nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao cho UBND tỉnh xem xét và phê duyệt.

Minh Hiếu

Tin liên quan:
  • Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ năm ...

    Ngày 23 - 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đánh giá, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2020; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]