Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.
8e3axd85bxf568x1281bxeddfxe23bxb0a0xf690xb1d5xX7xe230x1223ex10340xc048xc9c1xe6d9xX5x10d78xXaxb1d2xX0xce76xX12xe2d7xX6x9a25xX3xXcxX1xdbc0xc9e3xX18x109acxX3x90eex1236axX3xXcxf572xX18xX1xX3xeac6xc1cfxX3xX4xX1x9ea2xX3xdd66xX3xb590xXdxc2b0xX18xX3xX21x1067exX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exac3cxX4xX1xX3xe465x117c9x1085exX3xXexX1cxX3xX4xfc43xX18xX1fxX3xX18xf9e1xe6afxX3x1195bx10161xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxdae1xX46xX3xX18xb5d3xXdxX3xe0dbxX46xX18xX1fxX3x1095exX46xX6xX18xX3xXex11504xf954xX18xX1fxX3xX32xX1xe5b9xX4xX0x8f30xX14xX12xX0xX7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1045axX10xX6xX66xXaxX12xc253xX1fxX38xX2axX3xX54x108d8x1167dxX2xX2xa9f4xX3xX66xX1cxdb72xXdxX3xX7x916exX3xX4xX1xX29xX3xXexX71xb1d4xX3xX4xX29xX6xX3xX44x1030exX18xX1fxX3xX4xX1xde53xX3xc301x11409xX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX9exX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXcxX71xX1cx11f6dxX18xX1fxX3xX44xX2exX38xX18xX3xXbdxX16xb904xX8exX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8ex10029xX6xX9exX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xf032xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX5xX38xX52xX3xX21xXdx9c75xX4xX3xXexX1xef77xX3xX54xX3xX44xf181xX3xXexX1xda05xX2exX3xX5xX46xbfb8xX18xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4x9172xX0xX7bxXbxX12xX0xX66xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX71xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdx11564xX18xX3xX6bxX46xX6xX18xdc21xX0xX7bxX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxX2exX18xX5xX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX18xX51xX52xX3xX195xX195xX195xXaxX3xX1xX71xX10xf80axX9xXaxX7bxXexX1xX2exXdxX9bxX7xX46xX7bxX14xX6xX18xX9bxXexX1xX46xX2exX18xX1fxX9bxX21xX46xX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX46xX2axX9bxX66xX6xX18xX1xX9bxX1fxXdxX6xX9bxX4xX1xX2exX9bxX2axX9bxX32xXdxX10xX18xX9bxX21xX6xX2exX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX1xXdxX18xX1xX9bxXexX1xX46xX4xX9bxX1xXdxX10xX18xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX55xX9bxX52xX46xX4xX9bxXexXdxX10xX46xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX1fxXdxX6xXdxX9bxXbxX1xX6xXbxX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX2xX7bxX2xX54xfa73x10293xa517xX54xX195xX1xXexX52xXaxX12xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX18xX51xX52xX3xX195xX195xX195xX0xX7bxX6xX12xX0xX7bxX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xX7bxX5xXdxX12xX0xX7bxX46xX5xX12xX0xX66xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX71xXaxX12xX0xX7bxX66xXdxX21xX12xX0xX7bxX66xXdxX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx110ebxX10xX18xXexX10xX71xX3xX66xXexX1xX46xX52xX14xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax104b1xXdxX66xXexX1xX1c5xX3x94aexX55xX55xXbxc6f2xd6c1xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xe52axX2ddxd9d3xXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX2ddxX3b6xX2ddxXexX2xX3b6xX2dbxX2dcxX5xX3b8xX9bxX2xX195x97dexXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX2ddxX3b8xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXcxX2exX38xX18xX3xX4xX13exX18xX1xX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xfe41xXa6xX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX4xXf9xX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX1c5xX3xX94xX1fxX46xX2axe65cxX18xX3xXbdxXaexX18xX1xX3xd152xX135xX18xX1fxX9exX3xX38axX1xX29xX3xXexX104xX4xX1xX3xe801xX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3acxX3xdf52xX40xXdxX3xXcxX1xX34xX3xX94xX1fxX46xX2axX1bexX18xX9exX3x11a6dxX1xXf9xX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX46xbf88xX3acxX3xXbdxXbexX3xba03xXdxX18xX1xX3xXcxX46xb5cdxX18xX9exX3xX517xX1xXf9xX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX46xX534xX3acxX3xXcxX71xX104xX18xX1xX3xXcxX46xX541xX18xX3xbc91xXdxX18xX1xX9exX3xX517xX1xXf9xX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3acxX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX46xX534xX3acxX3xX44xX40xXdxX3xX66xXdxX130xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX71xX46xX18xX1fxX3xX1cx9489xX18xX1fxX3xXbdxX13exX18xX1fxX3acxX3xX4xX78xX4xX3xX517xX1xXf9xX3xX38axX1xX29xX3xXexX104xX4xX1xX3xX8exXbdxX94xX4c4xX9exX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX9exX3xX5xc8d8xX18xX1xX3xX44xX40xX2exX3xdac0xX51xX18xX3xXbxX1x10f41xX18xX1fxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX46xX534xX9exX3xX8exXbdxX94xX4c4xX9exX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX5xX5edxX18xX1xX3xX44xX40xX2exX3xX4xX78xX4xX3xX7xXdfxX9exX3xX14xX6xX18xX9exX3xX18xX1fxX38xX18xX1xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX18xX51xX18xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38axX10xX18xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX3a0xXdxX66xXexX1xX1c5xX3xX3a7xX55xX55xXbxX3abxX3acxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xX3b6xX2ddxX2ddxXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX9axX55xX3b6xXexX2xX9axX2xX55xX5xX3b6xX9bxX54xX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX2ddxX2ddxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX94xX1fxX46xX2axX4e5xX18xX3xXbdxXaexX18xX1xX3xX4edxX135xX18xX1fxX9exX3xX38axX1xX29xX3xXexX104xX4xX1xX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX14xX78xX2exX3xX4xX78xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX66xX2exX3xX44xX40xXdxX3xX66xXdxX130xX18xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX9exX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX9exX3xXex10245xX18xX1fxX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX21xfb24xX18xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX66xX2exX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3xX6bxX46xX13exX18xX3xX5xX30xX3xX5xX38xX3xX3b8xX195xX54xX2xX3a7xX9exX2xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX9exX3xXexX51xX18xX1fxX3xX2xX2xX9exX3b6xX3xf3bcxX3xX7xX2exX3xX21xXa2xXdxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xX195xX3xXcxX71xX2exX18xX1fxX3xX44xXf9xX9exX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1fx10c51xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX38xX3xX2dbxX195xX2xX2dcxX9axX9exX2ddxX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3acxX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xXcxX71xX46xX18xX1fxX3xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xX5xX38xX3xX54xX195xX55xX3b6xX2ddxX9exX3a7xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX9exX3xX14xX6xX2exX3xX1fxXb5xX52xX3xX21xX84dxX18xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX18xX1cxXa2xX4xX3xX2xX195xX3b6xX3b8xX2dbxX9exX2ddxX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX9exX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1cxXa2xX4xX3xX18xX1fxX2exX38xXdxX3xX9axX3b6xX2dcxX9exX3b6xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX195xX3xX94xX1fxX46xXb5xX18xX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX1cxe092xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xXexX1xX10xX2exX3xX18xX1fxX46xX2axX1bexX18xX3xXexe80exX4xX9exX3xXexX1xX135xX3xXexXa6xX3xX1cxX46xX3xXexXdxX1bexX18xX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xXexf889xX18xX1fxX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX4xX22xX3xXexX1xX13axX195xX3xXbdxX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xXexX25xX18xX1xX3xX44xXdxX5fxX46xX3xXexXdxX34xXexX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX44xX29xX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX13axX3xXexX71xX13exX3xX18xX957xX3xX21xX84dxX18xX3xX21xX6xX2axX3x10fa9xX4c4x10741xX9exX3xX14xX842xX3xX7xX46xX18xX1fxX3xX4xX1xX2exX3xX6bxX46xdcc2xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX44xX541xXexX9exX3xX4xX1xXdxX3xX44xX2exX3xX44xX40xX4xX3xX5xX143xXbxX3xX14xX13exX18xX3xX44xXb5xX3xX44xX104xX6xX3xX4xX1xXbbxX18xX1xX3xX44xX13exX52xX3xX14xX13exX2exX3xXexX1xX10xX2exX3xX6bxX46xX2axX3xX44xX104xX18xX1xX195xX3xX16xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX84dxXdxX3xX135xX18xX1fxX9exX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX38axX1xXbbxX18xX1xX3xXbxX1xX29xX3xX21xX6xX2axX3xX21xX5fxX3xX4xX1xX2exX3xXexX25xX18xX1xX3xX21xX6xX2axX3xX5xX40xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX7x123eexX3xX66xX22xX18xX1fxX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1cxXa2xX4xX3xX18xX1fxX2exX38xXdxX3xXbxX1xfe3fxX3xX1xX957xXbxX3xX21xXa2xXdxX3xX32xX1xX13exX3xX18xX51xX18xX1fxX3xX4xX8b7xX18xX3xX44xX84dxXdxX3xX21xX38xX3xXexXdxX34xX18xX3xX44xX63xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX4xX29xX6xX3xXexX998xX18xX1fxX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX195xX3xX564xX84dxX3xX21xX84dxX18xX3xX4xX5fbxX18xX3xX5xX40xXdxX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xXexX1xX10xX2exX3xXexX1xX135xX3xXexXa6xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38axX10xX18xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX3a0xXdxX66xXexX1xX1c5xX3xX3a7xX55xX55xXbxX3abxX3acxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xX3b6xX54xX2ddxXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX9axX2xX3b6xXexX2ddxX9axX54xX5xX3a7xX9bxX2ddxX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX54xX2ddxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX507xX40xXdxX3xXcxX1xX34xX3xX94xX1fxX46xX2axX1bexX18xX9exX3xX517xX1xXf9xX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX46xX534xX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xabc3xX46xX3xXexXdxX1bexX18xX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX13axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX2exX78xX18xX3xX7xX84dxX3xX21xX84dxX18xX3xX4xX5fbxX18xX3xXexX1xXdxX34xX46xX3xXexX1xX10xX2exX3xX6bxX46xX2axX34xXexX3xXexX2exX78xX18xX3xX44xX1cxX957xX4xX3xX66xX46xX2axX130xXexX9exX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX2exX78xX18xX3xX32xX1xX84dxXdxX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xX2exX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX44xX5edxX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3acxX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX13axX3xXexXdxX34xXbxX3xXexX22xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX1xX40xX3xXexX45xX18xX1fxX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX44xXdxX13axX52xX9exX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX4xX541xXbxX3xX14xX78xX4xX1xX9exX3xX44xX13exX52xX3xX14xX13exX2exX3xXbxX1xXabaxX3xX1xX957xXbxX3xX21xXa2xXdxX3xXexXdxX34xX18xX3xX44xX63xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX195xX195xX195xX3xX94xX1fxX46xXb5xX18xX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xXcxX71xX46xX18xX1fxX3xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX32xX34xXexX3xX18xX84dxXdxX9exX3xX4xXf9xX3xXexX78xX4xX3xX44xX63xX18xX1fxX3xX5xXdxX1bexX18xX3xX21xXabaxX18xX1fxX9exX3xX4xXf9xX3xX30xX3xX18xX1fxX1xb8aaxX6xX3xXexX1x10bb9xX4xX3xX44x9e2bxX2axX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xX9bxX3xX3abxX5edxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX14xX5fxX18xX3xX21xb5d8xX18xX1fxX195xX3xXbdxX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX18xX1fxXb5xX18xX3xX21xX84dxX18xX3xX18xX1cxXa2xX4xX3xX18xX1fxX2exX38xXdxX9exX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX44xX13exX52xX3xX14xX13exX2exX3xX44xX13axX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xX38xX18xX1xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xXexX1xX10xX2exX3xX6bxX46xX2axX3xX44xX104xX18xX1xX195xX195xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38axX10xX18xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX3a0xXdxX66xXexX1xX1c5xX3xX3a7xX55xX55xXbxX3abxX3acxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xX3b6xX3a7xX2dbxXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX9axX54xX3b6xXexX2dcxX54xX2ddxX3b8xX5xX3b8xX9bxX9axX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX3a7xX2dbxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXcxX71xX1cxXdfxX18xX1fxX3xX44xX2exX38xX18xX3xXbdxX16xXeaxX8exX3xXexX25xX18xX1xX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xX32xX34xXexX3xX5xX46xX143xX18xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX564xX6xX46xX3xX32xX1xXdxX3xX18xX1fxX1xX10xX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX9exX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX9exX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xX32xX34xXexX3xX5xX46xX143xX18xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX18xX38xX2axX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXcxX71xX1cxXdfxX18xX1fxX3xX44xX2exX38xX18xX3xXbdxX16xXeaxX8exX3xXexX25xX18xX1xX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xX2axX1bexX46xX3xX4xX45xX46xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xXbxX1xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xX78xX18xX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX44xX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xXexX998xX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xXexX1xX46xX3xXexXdxX5fxX18xX3xX7xXaa2xX3xX66xX22xX18xX1fxX3xX44xX541xXexX3xX3b6xX195xX3b6xX55xX55xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX9exX3xXbxX1xX13exXdxX3xX44xXdxX5fxX46xX3xXexXdxX34xXexX3xX21xX5fxX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xXexX25xX18xX1xX3xX2xX195xX55xX55xX55xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX44xXdxX5fxX46xX3xXexXdxX34xXexX3xX21xX5fxX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX1xX46xX2axX130xX18xX9exX3xX3abxX5edxX3xX9axX195xX55xX55xX55xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX9exX3xX4xX5fbxX18xX3xX5xX40xXdxX3xX5xX38xX3xX44xX13axX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX2exX78xX18xX3xX1fxXdxX13exXdxX3xXbxX1xXf9xX18xX1fxX3xX52xdf22xXexX3xX14xeb16xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX5c0xX3xX7xXdfxX3xX1xX40xX3xXexX45xX18xX1fxX3xX44xX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX71xXdxX13axX18xX195xX3xXbdxX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX2ddxX54xX55xX3xXexX534xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xXexX998xX3xX4xX78xX4xX3xX18xX1fxX46xXb5xX18xX3xX21xX84dxX18xX3xX44xX13axX3xX32xX1xXdfxXdxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX52xXa2xXdxX3xX21xX38xX3xX4xX1xX46xXe25xX18xX3xX14xX104xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX9exX3xX4xX45xX18xX3xX1cxX46xX3xXexXdxX1bexX18xX3xX2ddxX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX5xXa2xX18xX3xX5xX38xX1c5xX3xXexX46xX2axX34xX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX32xX34xXexX3xX18xX84dxXdxX3xXexX998xX3xX3abxX5edxX3xX8exX2exX1235xX18xX1fxX3xcf0bxXdxX52xX9exX3xX1xX46xX2axX130xX18xX3xX8exX2exX1235xX18xX1fxX3xX8exXf9xX6xX3xX44xXdxX3xX3abxX5edxX3xXcxX1xXdxX130xX46xX3xX507xX2exX18xX1fxX9exX3xX1xX46xX2axX130xX18xX3xXcxX1xXdxX130xX46xX3xX8exXf9xX6xX3acxX3xXexX46xX2axX34xX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX3b6xX2xX2ddxX3xXdfxX3xXexX1xX104xX3xX3abxX5edxX3xX94xX1fxX1xXdxX3xX564xX5c0xX18xX3acxX3xXexX46xX2axX34xX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX32xX34xXexX3xX18xX84dxXdxX3xX1fxXdxXe52xX6xX3xXexX1xX104xX3xX3abxX5edxX3xX16xX25xX52xX3xX564xX5c0xX18xX3xX21xX38xX3xX1xX46xX2axX130xX18xX3xX94xX1fxX6xX3xX564xX5c0xX18xX195xX195xX195xX3xX5f5xXa2xXdxX3xXexX46xX2axX34xX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX4xX1xX46xXe25xX18xX3xX14xX104xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xXexX998xX3xXcxX517xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3xX44xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX1xX46xX2axX130xX18xX3xXbxX1xXbbxX6xX3xXcxX8b7xX2axX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX9exX3xXexX46xX2axX34xX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX38xX18xX1xX3xX44xX6xXdxX3xX2ddxX9exX3xX4xX45xX18xX3xX18xX1fxX1xXdxX1bexX18xX3xX4xX135xX46xX3xX52xX63xXexX3xX4xX78xX4xX1xX3xX4xX22xX3xXexX1xX13axX195xX3xX5f5xXdxX130xX4xX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xXbxX1xX13exXdxX3xX44xX13exX52xX3xX14xX13exX2exX3xXexX1xX10xX2exX3xX18xX1fxX46xX2axX1bexX18xX3xXexX971xX4xX9exX3xX18xX34xX46xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX4xXf9xX3xX7xX84dxX3xX66xX1cxX3xX5xXa2xX18xX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX1xX2exX38xX18xX3xX135xX18xX1fxX3xX1xX6xX2axX3xX1xX2exX38xX18xX3xX135xX18xX1fxX3xX4xX1xX143xX52xX9exX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xXf9xX3xX32xX1xX84dxXdxX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xXexX1xXaexX3xXbxX1xX13exXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX1xX2exX38xX18xX3xX135xX18xX1fxX3xX1xX2exX1231xX4xX3xXexX71xX13exX3xX18xX957xX3xX71xXb5xXdxX3xX52xXa2xXdxX3xX14xX84dxX3xXexX71xXbbxX3xX21xX84dxX18xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXbdxX13axX3xX4xX1xX46xXe25xX18xX3xX4xX1xX104xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX1xX541xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX14xX63xX3xXexX25xX18xX1xX3xX7xX971xXbxX3xX66xXdxX4e5xX18xX3xX71xX6xX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX4xX1xX2exX3xX5f5xX51xX18xX3xXbxX1xX5fbxX18xX1fxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xX5f5xX51xX18xX3xXbxX1xX5fbxX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX21xX38xX3xX4xX78xX4xX3xX7xXdfxX9exX3xX18xX1fxX38xX18xX1xX3xX4xXf9xX3xX5xXdxX1bexX18xX3xX6bxX46xX6xX18xX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xXdxX130xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX5xX2exX40xXdxX3xXexX38xXdxX3xX5xXdxX130xX46xX3xX44xX13axX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX1xX541xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX14xX63xX3xXexX25xX18xX1xX195xX3xXcxX71xX2exX18xX1fxX3xX44xXf9xX9exX3xX4xX45xX18xX3xX18xX1fxX1xXdxX1bexX18xX3xX4xX135xX46xX3xX21xX38xX3xX5xX38xX52xX3xX71xd463xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxX1bexX46xX3xX21xX5fxX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xX9bxX3xX3abxX5edxX3xX1xX63xXdxX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xX66xX6xX18xX1xX3xX52xX22xX4xX3xX1cxXa2xX4xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX1xX25xX3xXexXdxX1bexX46xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX4xX29xX6xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xX4xcd21xX18xX1fxX3xX2axX1bexX46xX3xX4xX45xX46xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX4xX45xX18xX3xXbxX1xX13exXdxX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xX14xX78xX2exX3xX4xX78xX2exX3xX1fxXaa2xXdxX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX21xX5fxX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX4xXf9xX3xX7xX84dxX3xX66xX1cxX3xXexX40xX52xX3xX135xX18xX1fxX3xX5xXa2xX18xX9exX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX44xXf9xX3xXbxX1xX13exXdxX3xX18xX1bexX46xX3xX71xX1600xX3xXexX71xX78xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX4xX29xX6xX3xXexX842xX3xX4xX1xX135xX4xX9exX3xX4xX78xX3xX18xX1xX8b7xX18xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX21xX38xX3xX4xXf9xX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX9exX3xX1fxXdxX13exXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX32xX1xX971xX4xX3xXbxX1xX22xX4xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xXexXa2xXdxX3acxX3xX14xX78xX2exX3xX4xX78xX2exX3xX1fxXaa2xXdxX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX21xX5fxX3xX7xX84dxX3xXexXdxX5fxX18xX3xX18xX957xX3xX6bxX46xX78xX3xX1xX40xX18xX3xXexX998xX3xX4xX78xX4xX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX44xX541xX46xX3xX1fxXdxX78xX3xX44xX541xXexX9exX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1xX541xX46xX3xX4xXf9xX3xX7xXaa2xX3xX66xX22xX18xX1fxX3xX44xX541xXexX3xXexX71xX1bexX18xX3xX44xX104xX6xX3xX14xX38xX18xX9exX3xXbxX1xX13exXdxX3xX18xX1bexX46xX3xX71xX1600xX3xXexX71xX78xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX4xX22xX3xXexX1xX13axX3xXexX842xX3xX4xX1xX135xX4xX9exX3xX4xX78xX3xX18xX1xX8b7xX18xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX4xX16b9xX18xX1fxX3xX4xX45xX18xX3xX4xXf9xX3xX14xX78xX2exX3xX4xX78xX2exX3xX21xX5fxX3xXexXdxX34xX18xX3xX44xX63xX9exX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xX1xX6xXdxX3xX2ddxX9axX3xX66xXa6xX3xX78xX18xX3xX44xX5edxX3xXexX71xX6xX2exX3xX4xX1xX29xX3xXexX71xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX9exX3xX1fxXdxX541xX2axX3xX4xX1xX135xX18xX1fxX3xX18xX1xX143xX18xX3xX44xX51xX18xX1fxX3xX32xX30xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX9exX3xX32xX30xX3xX32xX34xXexX3xX14xXdxX1bexX18xX3xX14xX13exX18xX3xX1fxX1xXdxX3xX18xX1xXa2xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX3abxXe21xX4xX3xXexXdxX34xX18xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xX195xX3xXcxX71xX2exX18xX1fxX3xX4xX78xX4xX3xX14xX78xX2exX3xX4xX78xX2exX9exX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXbxX1xX13exXdxX3xX18xX1bexX46xX3xX14xX1235xX18xX1fxX3xX44xX1cxX957xX4xX3xX1fxXdxX13exXdxX3xXbxX1xX78xXbxX9exX3xX1xX1cxXa2xX18xX1fxX3xX1fxXdxX13exXdxX3xX6bxX46xX2axX34xXexX3xX21xX38xX3xX4xX1xX25xX3xX71xX1600xX3xXexX71xX78xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX38xX3xXexX1xX1dxXdxX3xX1fxXdxX6xX18xX3xX1xX2exX38xX18xX3xXexX1xX38xX18xX1xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38axX10xX18xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX3a0xXdxX66xXexX1xX1c5xX3xX3a7xX55xX55xXbxX3abxX3acxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xX3b6xX2ddxX2ddxXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX9axX2ddxX3a7xXexX9axX2ddxX2ddxX2ddxX5xX9axX9bxX3b6xX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX2ddxX2ddxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX507xX1bexX3xXeaxX46xX6xX18xX1fxX3xX8exXabaxX18xX1fxX9exX3x1195dxX2axX3xX21xXdxX1bexX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX9exX3xX38axX1xX29xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX1b3dxX2axX3xX14xX6xX18xX3xX12f5xXdxX13axX52xX3xXexX71xX6xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXcxX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX9exX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX9exX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX16b9xX18xX1fxX3xX44xX5edxX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX3xX4xX5c0xX3xX14xX13exX18xX3xXexX1xX84dxX18xX1fxX3xX18xX1xX541xXexX3xX21xX5fxX3xX4xX1xXbbxX18xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX32xX1xX46xX2axX34xX18xX3xX32xX1xXbbxX4xX1xX9exX3xX1xXbexX3xXexX71xX957xX3xX66xX2exX6xX18xX1xX3xX18xX1fxX1xXdxX130xXbxX3xX21xX143xX18xX3xX4xX1xX46xX2axX13axX18xX3xX1xX38xX18xX1fxX3xX1xXf9xX6xX3xX14xX1235xX18xX1fxX3xX4xX2exX18xXexX6xXdxX18xX10xX71xX3xX6bxX46xX6xX3xX38axX13exX18xX1fxX3xX94xX1fxX1xXdxX3xX564xX5c0xX18xX3acxX3xX66xX6xX18xX1xX3xX52xX22xX4xX3xX18xX1xX38xX9exX3xX44xX541xXexX3xXbxX1xX13exXdxX3xX66xXdxX3xX66xX1dxXdxX3xXexX1xX10xX2exX3xX6bxX46xX2axX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX13axX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX4c4xXa6xX3xX78xX18xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xX1xX40xX3xXexX45xX18xX1fxX3xX32xXa08xX3xXexX1xX46xX143xXexX3xX12f5xX1xX46xX3xX66xX8b7xX18xX3xX4xX1cxX3xX44xX4cxX3xXexX1xX104xX3xX21xX38xX3xXcxX71xX46xX18xX1fxX3xXexX8b7xX52xX3xXexX1xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xX52xX40xXdxX3xX564xX45xX52xX3xX564xX5c0xX18xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xX3acxX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX14xXdxX1bexX18xX3xX4xX1xX34xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX4xX1xXbbxX18xX1xX3xX21xX38xX3xXexX842xX18xX1fxX3xX7xX84dxX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xX18xX1fxX1cxX1dxXdxX3xX5xX38xX52xX3xX21xXdxX130xX4xX3xXexX40xXdxX3xX4xX78xX4xX3xX44xX5c0xX18xX3xX21xX104xX3xX7xXa6xX3xX18xX1fxX1xXdxX130xXbxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX5xX143xXbxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3acxX3xX66xXa6xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX7xX84dxX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xX4xX541xXbxX3xXbxX1xXf9xX3xX4xX78xX4xX3xX7xXdfxX3xX21xX38xX3xX4xX5c0xX3xX6bxX46xX6xX18xX3xX18xX1fxX6xX18xX1fxX3xX7xXdfxX3xXexX1xX10xX2exX3xX6bxX46xX2axX3xX44xX104xX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX94xX1fxX1xX104xX3xX44xX104xX18xX1xX3xX7xX84dxX3xX2xX55xX2dbxX7bxX54xX55xX54xX55xX7bxX94xXbdxX9bxX3xX38axX517xX3xX18xX1fxX38xX2axX3xX2xX9axX9bxX3b8xX9bxX54xX55xX54xX55xX3xX4xX29xX6xX3xX38axX1xXbbxX18xX1xX3xXbxX1xX29xX3acxX3xXexX1dxX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX44xX5fxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX44xX842xXdxX3xXexX1bexX18xX3xXexX1xX4cxX18xX9exX3xXexX842xX3xX66xX8b7xX18xX3xXbxX1xX84dxX3xXexX1xX46xX63xX4xX3xXexX71xX104xX3xXexX71xX541xX18xX3xX5f5xXe1cxX18xX1xX3xX507xX63xX4xX9exX3xX1xX46xX2axX130xX18xX3xX5f5xXe1cxX18xX1xX3xX507xX63xX4xX3acxX3xXexX1dxX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX21xX5fxX3xX21xXdxX130xX4xX3xX44xX1231xXexX3xXexX1bexX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXbxX1xX84dxX3xXexX71xX1bexX18xX3xX44xX104xX6xX3xX14xX38xX18xX3xXcxX517xX3xX564xX45xX52xX3xX564xX5c0xX18xX9exX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3acxX3xXexX1dxX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX14xX5edxXdxX3xX14x9acfxX3xX4xX1xXbbxX18xX1xX3xX7xX78xX4xX1xX3xX1xXbexX3xXexX71xX957xX3xXexXdxX5fxX18xX3xXexX1xX46xX1bexX3xX44xX541xXexX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX1xX957xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXcxX71xX1bexX18xX3xX4xX5c0xX3xX7xXdfxX3xX4xX78xX4xX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX9exX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xX32xX34xXexX3xX5xX46xX143xX18xX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXcxX71xX1cxXdfxX18xX1fxX3xX44xX2exX38xX18xX3xXbdxX16xXeaxX8exX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX1xX84dxX18xX1fxX3xX18xX1xX541xXexX3xX21xXa2xXdxX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX44xX1cxX957xX4xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX21xX38xX3xX2axX1bexX46xX3xX4xX45xX46xX3xX4xX45xX18xX3xXbxX1xX13exXdxX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xX1xX6xXdxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xXexX1xX10xX2exX3xX44xXe21xX18xX1fxX3xX4xX78xX4xX3xX6bxX46xX2axX3xX44xX104xX18xX1xX3xX4xX29xX6xX3xXbxX1xX78xXbxX3xX5xX46xX143xXexX3acxX3xX4xX78xX4xX3xX16xX6xX18xX3xX8exXbdxX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexXdxX34xX18xX3xX1xX38xX18xX1xX3xXexX1xXe25xX52xX3xXexX71xX6xX3xX44xX13axX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX8exXbdxX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX32xc1faxX3xX1xX72xXbxX3xXexXa2xXdxX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xXbdxX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX21xXdxX130xX4xX3xX44xX1231xXexX3xXexX1bexX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXbxX1xX84dxX3xXexX71xX1bexX18xX3xX44xX104xX6xX3xX14xX38xX18xX3xXcxX517xX3xX564xX45xX52xX3xX564xX5c0xX18xX9exX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX30xX3xX21xXa2xXdxX3xX2xX54xX3a7xX3xXexX1bexX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXbxX1xX84dxX3xX44xX5edxX3xX4xXf9xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX1xX38xX18xX1fxX3xXexX1bexX18xX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX9exX3xX44xX13axX3xX4xX78xX4xX3xX16xX6xX18xX3xX8exXbdxX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX1xXe25xX52xX3xXexX71xX6xX3xX21xX38xX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX8exXbdxX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX32xX203exX3xX1xX72xXbxX3xXexXa2xXdxX195xX3xXbdxX84dxXdxX3xX21xXa2xXdxX3xX9axX3xXexX1bexX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXbxX1xX84dxX3xX4xX1xX1cxX6xX3xX4xXf9xX3xXexX71xX2exX18xX1fxX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX1xX38xX18xX1fxX3xXexX1bexX18xX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xX2axX1bexX46xX3xX4xX45xX46xX3xX4xX45xX18xX3xX71xX38xX3xX7xX2exX78xXexX3xXexX1xX1bexX52xX3xX44xX13axX3xX14xX842xX3xX7xX46xX18xX1fxX3xX21xX38xX2exX3xX18xX1fxX8b7xX18xX3xX1xX38xX18xX1fxX3xXexX1bexX18xX3xX44xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xXexX25xX18xX1xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX38axX10xX18xXexX10xX71xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxX3a0xXdxX66xXexX1xX1c5xX3xX3a7xX55xX55xXbxX3abxX3acxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1c5xX3xX3b6xX2ddxX2ddxXbxX3abxX3acxXaxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c5xX7bxX7bxXdxX195xX14xX6xX2exXexX1xX6xX18xX1xX1xX2exX6xX195xX21xX18xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX55xX3b6xX66xX54xX2xX9axX54xX9axX3b6xX3a7xXexX2dbxX2dcxX2xX3a7xX5xX2ddxX9bxX2dcxX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX3a0xXdxX66xXexX1xX9xXaxX3a7xX55xX55xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX3b6xX2ddxX2ddxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38axX6xXbxXexXdxX2exX18xXaxX12xXbdxXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX507xX1bexX3xX9f7xX18xX1xX3xX4edxX46xX8b7xX18xX9exX3xX1b3dxX2axX3xX21xXdxX1bexX18xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX1xX38xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXcxX517xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3xXbxX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX38axX16b9xX18xX1fxX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX9exX3xX4xX78xX4xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX9exX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXexX1xX84dxX18xX1fxX3xX18xX1xX541xXexX3xX21xXa2xXdxX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX4c4xXa6xX3xXexX1xX13exX2exX3xX38axX1xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX44xX63xX18xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX16xX6xX18xX3xX38axX1xX541xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX14xX63xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX94xX1fxX1xX104xX3xX6bxX46xX2axX34xXexX3xX7xX84dxX3xX3b6xX3a7xX9bxX94xXeaxX7bxXcx11dfexX3xX4xX46xX13exX3xX16xX63xX3xX38axX1xXbbxX18xX1xX3xXexX71xX104xX3xX21xX5fxX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3xX44xX34xX18xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX2ddxX55xX9exX3xXexX45xX52xX3xX18xX1xXaexX18xX3xX44xX34xX18xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX9axX3b6xX9exX3xX66xX2exX3xX16xX6xX18xX3xX38axX78xX18xX3xX7xXa6xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX4xX1xX46xXe25xX18xX3xX14xX104xX3acxX3xX38axX1xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX1xX38xX18xX1xX3xX44xX63xX18xX1fxX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX94xX1fxX1xX104xX3xX6bxX46xX2axX34xXexX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX14xX63xX3xXexX25xX18xX1xX3xX5xX45xX18xX3xXexX1xX135xX3xX4edx11a4axX4edxX9exX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX32xX203exX3xX54xX55xX54xX55xX3xX9bxX54xX55xX54xX3b6xX3xX66xX2exX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX46xXe25xX18xX3xX14xX104xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX517xX1xX78xXexX3xX14xXdxX13axX46xX3xX32xX34xXexX3xX5xX46xX143xX18xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX18xX38xX2axX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX3xXexX1xX84dxX18xX1fxX3xX18xX1xX541xXexX3xX21xX38xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX5xX40xXdxX3xX4xX1xX2exX3xX5f5xX51xX18xX3xXbxX1xX5fbxX18xX1fxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX21xX38xX3xX4xX78xX4xX3xX4xX5c0xX3xX6bxX46xX6xX18xX3xX4xXf9xX3xX5xXdxX1bexX18xX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xXaexX18xX1xX3xX21xXa2xXdxX3xX16xX6xX18xX3xX38axX1xX541xXbxX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX14xX63xX3xXexX25xX18xX1xX3xXexX40xXdxX3xX1xX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX7xX971xXbxX3xXexXa2xXdxX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX2exX66xX2axXaxX12xX5f5xX5fxX3xXbdxX5fxX3xX78xX18xX3xX4xX29xX18xX1fxX3xX4xX84dxX3xXexX842xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX18xX8b7xX18xX1fxX3xX4xX6xX2exX3xX4xX1xX541xXexX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xX4xX29xX6xX3xX5xXa6xX4xX3xX5xX1cxX957xX18xX1fxX3xX66xX8b7xX18xX3xX6bxX46xX8b7xX18xX3xXexXa6xX3xX21xX130xX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX44xX2exX40xX18xX3xX54xX55xX54xX2xX9bxX54xX55xX54xX3b6xX9exX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX30xX3xX21xX5fxX3xX4xX1xX29xX3xXexX71xX1cxX5c0xX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX1fxXdxX6xX2exX3xX4xX1xX2exX3xX4fcxX16xX94xX4c4xX3xXexX25xX18xX1xX3xX3abxX10xX52xX3xX3abxf38fxXexX3xX21xX38xX3xXbxX1xX1bexX3xX66xX46xX2axX130xXexX195xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9f7xX46xXexX1xX2exX71xXaxX12xX53axXdxX18xX1xX3xX8exXdxX34xX46xX0xX7bxXbxX12xX0xX66xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX71xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX1bexX18xX3xX6bxX46xX6xX18xX1c5xX0xX7bxX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xX46xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX9bxXexX1xX46xX52xX14xX9bxX6xX18xX66xX9bxX7xX6xXbxX2exXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX18xX51xX52xX3xX195xX195xX195xXaxX3xX1xX71xX10xX254xX9xXaxX7bxXexX1xX2exXdxX9bxX7xX46xX7bxX14xX6xX18xX9bxXexX1xX46xX2exX18xX1fxX9bxX21xX46xX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX46xX2axX9bxX66xX6xX18xX1xX9bxX1fxXdxX6xX9bxX4xX1xX2exX9bxX2axX9bxX32xXdxX10xX18xX9bxX21xX6xX2exX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX1xXdxX18xX1xX9bxXexX1xX46xX4xX9bxX1xXdxX10xX18xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX55xX9bxX52xX46xX4xX9bxXexXdxX10xX46xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX1fxXdxX6xXdxX9bxXbxX1xX6xXbxX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX2xX7bxX2xX54xX2dbxX2dcxX2ddxX54xX195xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX1fxX3xX7xX71xX4xX9xXaxX7bxX52xX10xX66xXdxX6xX7bxX2xX54xX55xX7bxX18xX10xX3a0xX7xX7bxX54xX55xX9axX2dbxX7bxX2xX9axX2dbxX66xX2xX2xX2dbxX55xX2dcxX3b6xX3b8xXexX2dbxX54xX9axX54xX55xX5xX55xX195xX3faxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xX32xX34xX3xX1xX2exX40xX4xX1xX3xX44xX45xX46xX3xXexX1cxX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxX6xX12xX0xX66xXdxX21xX12xX0xX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX18xX51xX52xX3xX195xX195xX195xXaxX3xX1xX71xX10xX254xX9xXaxX7bxXexX1xX2exXdxX9bxX7xX46xX7bxX14xX6xX18xX9bxXexX1xX46xX2exX18xX1fxX9bxX21xX46xX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX46xX2axX9bxX66xX6xX18xX1xX9bxX1fxXdxX6xX9bxX4xX1xX2exX9bxX2axX9bxX32xXdxX10xX18xX9bxX21xX6xX2exX9bxXexXdxX18xX1xX9bxX1xXdxX18xX1xX9bxXexX1xX46xX4xX9bxX1xXdxX10xX18xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX55xX9bxX52xX46xX4xX9bxXexXdxX10xX46xX9bxX18xX1xXdxX10xX52xX9bxX21xX46xX9bxX1fxXdxX6xXdxX9bxXbxX1xX6xXbxX9bxX18xX6xX52xX9bxX54xX55xX54xX2xX7bxX2xX54xX2dbxX2dcxX2ddxX54xX195xX1xXexX52xXaxX12xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xX18xX51xX52xX3xX195xX195xX195xX0xX7bxX6xX12xX0xX7bxX7xXexX71xX2exX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xX94xX1fxX38xX2axX3xX54xX2ddxX3xX9bxX3xX2xX2xX9exX3xX66xX1cxXa2xXdxX3xX7xXa6xX3xX4xX1xX29xX3xXexX71xXaexX3xX4xX29xX6xX3xX44xXb5xX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX3xXbdxXbexX3xXcxX71xX72xX18xX1fxX3xX8exX1cxX18xX1fxX9exX3xX16xXbbxX3xXexX1xX1cxX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX9exX3xXcxX71xX1cxXdfxX18xX1fxX3xX44xX2exX38xX18xX3xXbdxX16xXeaxX8exX3xXexX25xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8exXf9xX6xX9exX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xXexX71xXa6xX4xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX5edxX3xXexX842xX3xX4xX1xX135xX4xX3xX8exX63xXdxX3xX18xX1fxX1xX104xX3xX16xX6xX18xX3xXcxX1xX1cxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX3xXcxX25xX18xX1xX3xX29xX2axX3xX44xX13axX3xX44xX78xX18xX1xX3xX1fxXdxX78xX9exX3xX4xX1xX2exX3xX30xX3xX32xXdxX34xX18xX3xX21xX38xX2exX3xXexXaexX18xX1xX3xX1xXaexX18xX1xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX130xX18xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX3xXbxX1xX78xXexX3xXexX71xXdxX13axX18xX3xX32xXdxX18xX1xX3xXexX34xX3xX9bxX3xX3abxX5edxX3xX1xX63xXdxX9exX3xX44xX13exX52xX3xX14xX13exX2exX3xX6bxX46xX84dxX4xX3xXbxX1xX5fbxX18xX1fxX3xX9bxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX9exX3xX4xX4cxX18xX1fxX3xXexX78xX4xX3xX3abxX8b7xX2axX3xX66xXa6xX18xX1fxX3xXbdxX13exX18xX1fxX3xX21xX38xX3xX1xX130xX3xXexX1xX84dxX18xX1fxX3xX4xX1xXbbxX18xX1xX3xXexX71xX104xX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX55xX3acxX3xX52xX22xX4xX3xXexXdxX1bexX46xX3xX18xX1xXdxX130xX52xX3xX21xX22xX9exX3xX1fxXdxX13exXdxX3xXbxX1xX78xXbxX3xX18xX51xX52xX3xX54xX55xX54xX2xX3xX21xX38xX3xX18xX1xXdxX5fxX46xX3xX18xX63xXdxX3xX66xX46xX18xX1fxX3xX6bxX46xX6xX18xX3xXexX71xX72xX18xX1fxX3xX32xX1xX78xX4xX195xX0xX7bxXbxX12xX0xX7bxX66xXdxX21xX12xX0xX7bxX5xXdxX12xX0xX7bxX46xX5xX12xX0xX66xXdxX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX71xXaxX12xX0xX7bxX66xXdxX21xX12xX0xX7bxX66xXdxX21xX12
Minh Hiếu