(Baothanhhoa.vn) - Gặp đôi chút khó khăn trong 45 phút đầu tiên nhưng màn trình diễn xuất sắc trong hiệp 2 đã giúp U17 Thanh Hóa thắng đậm đối thủ U17 Savinest Khánh Hòa với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng, qua đó giành quyền vào vòng bán kết giải vô địch bóng đá U17 quốc gia 2019 với vị trí nhất bảng B.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7pG4but4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bueZ0dSSkThu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nDulFSUE1M4buEw7lnRsODTOG7hOG7q1Lhu6ZM4buE4bur4bqoxq9M4buEceG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q+G7rEFN4bur4bqo4bu5TOG7q8So4bq8UuG7qzlHw4BH4bur4bus4buO4burQ8ON4bqqRuG7q2jhu63DveG7q+G7oFPDleG6quG7q+G7hEfhu7fhu6vhu6/hu7Hhu63hu7Xhu6vhu6zhu5ZH4bur4busw43hu6tSUEjhu6tMRuG6tFLhu6vhuqjDgEzhu4TDui9RUlBNTOG7hMO5w7ovRuG7rcO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu55hROG7t0Lhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7k54bqu4bue4burQ+G7jkfhu6vhuqpGVFLhu6vEqEZO4burxKhG4bqiTOG7q1JQTUzhu4Thu6t3eOG7q+G7nkZUUuG7q0PDglPhu6tSR+G6ukzhu6tMRuG7pkzhu4Thu6tLQUzhu6tSUElMRuG7q0JH4buGTOG7q1ZT4bq0UuG7q1HDg+G6quG7q1JQTUzhu4Thu6tGR+G6vuG7nuG7q+G7r+G7q0PhuqDhu6vhu4RHVOG7nuG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1JGw4NM4buE4burQ+G6pEvhu6tDw5VH4burUkbDmeG7q2jhu63DveG7q2bhu7fhu6xHTERRUuG7q+G6sUbhu7lMRuG7q2FP4bu34bur4bus4buWR+G7q1Lhu7Lhu6tRw5Xhu6t3LeG7reG7q+G7nOG7q0rhu6bhu5pS4burUlDhuqRM4bur4bqqU8OVR+G7q+G6qlVM4buE4bur4busT0zhu4Thu6tD4bq0U+G7q+G6qMOATOG7hHHhu6vhu6BT4bu34burQ07hu6vhu4RHQUxG4bur4bugU1fDikzhu6vhu6xBTeG7q+G7rE9M4buE4bur4bqo4bu5TOG7q8So4bq8UuG7q+G7hEfDgEfhu6vhu6zhu47hu6tDw43huqpG4bur4bqoTkzhu4Thu6tD4bu54buraOG7rcO94bur4bugU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7r+G7seG7reG7teG7q+G7rOG7lkfhu6vhu6zDjeG7q1JQSOG7q0xG4bq0UuG7q+G6qMOATOG7hOG7qz5yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nntETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lCUkZTS+G6qOG7q0d7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6t5eOG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t3w73hu6/hu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4bu14buveS/hu6154buzQnnhu63hu7N34buv4buvdlLhu7N3d+G7seG7tUrhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l8O9duG7reG7qeG7q+G7t0pS4buX4bupZ0bDg0zhu4Thu6tS4bumTOG7hOG7q+G6qMavTOG7hHHhu6to4butw73hu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6vhu6xBTeG7q+G6qOG7uUzhu6vEqOG6vFLhu6s5R8OAR+G7q+G7rOG7juG7q0PDjeG6qkbhu6to4butw73hu6vhu6BTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4buv4bux4but4bu14bur4bus4buWR+G7q+G7rMON4burUlBI4burTEbhurRS4bur4bqow4BM4buE4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G6qkRMUkRQcOG7qcO5b+G6okzhu6tnVUzhu4Thu6t0UcOV4bur4but4buxdeG7q1LDkuG7t+G7q1Hhu7lM4buE4bur4bus4buWR+G7q0vhu5BS4bur4bqqVOG7q0bhu7dSUlBH4bqqxKjhu6vhu4RHVOG7nuG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1JGw4NM4buE4burUuG7pkzhu4Thu6vhuqjGr0zhu4Thu6to4butw73hu6tm4bu34busR0xEUVLhu6vhurFG4bu5TEbhu6thT+G7t3Lhu6s9TEbhu6Hhu6tbSUxG4burb0fhurpMw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nhurHhurxS4burUkZU4bqq4burSuG7puG7mlLhu6tSUOG6pEzhu6tSRsWo4bur4buv4bur4buc4bur4bqow4BM4buE4burPnHhu6to4butw73hu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tSw4FL4burVuG6vOG7nuG7q0PDglPhu6vhuqjDgEzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4burd+G7q0NH4buAS3Dhu6tW4bq84bue4burUkbFqOG7q0xGSeG7q0pB4buraOG7rcO94bur4buHbzjhu6vhu6zhu5ZH4burduG7q0NH4buAS3Dhu6tW4bq84bue4burUkbFqOG7q+G6qOG7t+G7q0pB4buraOG7rcO94burPkThuqrhu7dLRFbhu6s+SUxG4burfeG7puG7lEzhu4Thu6vhu6zhu5ZH4bur4buv4burQ0fhu4BL4bur4busQeG7q1bhurzhu57hu6vhuqpTw5VH4bur4bqow4BM4buE4burSkHhu6to4butw73hu6tm4bu34busR0xEUVLhu6vhurFG4bu5TEbhu6thT+G7t+G7q+G7rOG7lkfhu6vhu63hu6tDR+G7gEty4bure+G7muG7q0bhu5BH4bur4buER0FMRuG7q+G7r+G7q+G7rMSQ4bur4busQU3hu6vhu6xPTOG7hOG7q+G6qOG7uUzhu6vEqOG6vFLhu6vhu5zhu6vhuqjDgEzhu4Thu6tD4bq0U+G7q0xBV+G7q+G7rOG6rEzhu6vhuqpPTOG7q+G6qkZN4bur4bqqw4Dhu6t34burQ+G7kEdy4burb0nhu6vhu6zhuqRX4bur4buc4burSuG7puG7mlLhu6tSUOG6pEzhu6vhuqpTw5VH4bur4bqqVUzhu4Thu6vhuqpGR8OKU+G7q0zhu7dX4burdHktw711ceG7q0bhu7dH4bur4bqq4bqu4bue4burQ+G6tFPhu6to4butw73hu6tm4bu34busR0xEUVLhu6vhurFG4bu5TEbhu6thT+G7t+G7q+KAk+G7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t3Dhu6to4butw73hu6vhu4dvOOG7q+KAk+G7q2jhu63DveG7qz5E4bqq4bu3S0RW4burPklMRuG7q33hu6bhu5RM4buE4burQ8OKU+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tWREvhu6tKQeG7q0xG4buwTOG7hOG7q1JQ4bqkTOG7q+G6qkZTTOG7hOG7q8So4bq8UuG7q1JG4buo4bqq4burUeG7qHLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDuWjhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q0pB4burQ+G7kEfhu6tD4bum4bua4bqq4burQ+G7uUxG4bur4buER+G7ueG7q1Hhu7lM4buE4bur4bqq4buq4bu34burTEbhurRS4burxKhGR+G7q+G6qkbDjOG7q+G7nkbDgEfhu6vhu4Thuq7hu57hu6tDw5VH4burUkbDmeG7q+G6qMON4burQ+G7uUxG4bur4buER+G7ueG7q1JG4bq04bue4burRuG7lExy4burfVXhu6vhu6zhuqRXceG7q+G6qlPhu5Dhuqrhu6tDw5VH4burQ8OCU+G7q+G7hEfhu7Dhu7fhu6tG4bu3R+G7q0Phu5BH4burTOG7hOG7t1fhu6tSxq/hu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhu55GVFLhu6tDw4JT4burRkfhur7hu57hu6vhu63hu6tD4bqg4burQkfhu4ZM4burUOG7t+G7q8SoRuG7ueG7q0bhurThu57hu6tC4bqsTHLhu6t74bu54bqq4burRsOT4bqq4burUlBP4bur4bqqw5nhu7fhu6th4bq3b+G7q+G6s+G7t0fhu6vDslPhurJM4burYeG7muG7nuG7q0xG4bqk4bue4bur4bqqU+G7kOG6quG7q1DhurRS4bur4bqqRsOZ4burQ+G7kEzhu4Thu6vhuqjEgkzhu4Thu6tKw5VH4bur4bqqRuG7lEfhu6tS4bq0TOG7q+G6quG7jkzhu4Ry4bur4bq/4bur4bueRkjhu7fhu6vhuqjhurpM4burxKhH4bu3ceG7q+G6quG7ueG6quG7q+G6qsOCU+G7q1JGw5nhu6to4butw73hu6tm4bu34busR0xEUVLhu6vhurFG4bu5TEbhu6thT+G7t+G7q+G6quG7pEzhu4Thu6vhuqpG4buUR+G7q1Lhu5JM4buE4burSuG7qOG6quG7q+G7rOG7lkfhu6tSR0xG4burUkbDgkzhu6vigJzEqEbhu45M4buE4bur4bqqT0zhu6vhu4RJ4burQ+G7gOG7q0vhurRS4oCd4bur4bqo4bucR+G7q+G6qkbDjOG7q+G6qk7hu6vhu4RHQUxG4bur4bqqRkfhurxM4burUkbDg0zhu4Rx4burRsOT4burS+G7lkfhu6vhuqpO4bur4bqq4buU4burRuG7kEfhu6vhu6xBTeG7q+G6qOG7uUzhu6vEqOG6vFJyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nntETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bureXjhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4burd+G7tXfhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4bu14buveS/hu6154buzQnnhu63hu7N3d3jhu7VSeeG7r+G7r+G7s+G7sUrhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l3bhu7Phu7Phu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qWdGw4NM4buE4burUuG7pkzhu4Thu6vhuqjGr0zhu4Rx4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4busQU3hu6vhuqjhu7lM4burxKjhurxS4burOUfDgEfhu6vhu6zhu47hu6tDw43huqpG4buraOG7rcO94bur4bugU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7r+G7seG7reG7teG7q+G7rOG7lkfhu6vhu6zDjeG7q1JQSOG7q0xG4bq0UuG7q+G6qMOATOG7hOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDuWjhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q3Thu7lN4bur4busQUzhu4R14bur4buE4bqu4bue4burTEZHw4pT4burxKhGTuG7q8SoRuG6okzhu6tSUOG7puG7luG6quG7q2jhu63DveG7q2bhu7fhu6xHTERRUuG7q+G6sUbhu7lMRuG7q2FP4bu34burUlBNTOG7hOG7q0ZH4bq+4bue4bur4butcuG7qz1MRuG7oeG7q1tJTEbhu6tvR+G6ukzDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDuXvhu5Thu6tG4buQR+G7q+G7hEZH4bur4bqoQUzhu6tL4bumxqBH4burS+G7puG7lEfhu6tD4bqg4burQ+G7puG7muG6quG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q1LDgU3hu6tQ4bu34burQ8OCU+G7q1JH4bq6TOG7q+G7rOG7lkfhu6vhu55G4bu34burQ+G7kFLhu6vhu55G4bu5ceG7q0PDlUfhu6tL4bquUuG7q1JGw5nhu6tL4buOTOG7q0PDlUfhu6vhu55G4bum4buUTOG7hOG7q+G6qsOZ4bu34burb+G6okzhu6tnVUzhu4Ry4burZ1NX4burTEZH4bq6THHhu6vhu55G4bu34burQsWoUuG7q0NH4buAS+G7q+G6qsOZ4bu34bur4bqqw4JT4burUkbDmeG7q0vhu7dM4buE4bur4bu5TeG7q1HDleG7q+G7reG7seG7q0xBV+G7q0rDgUfhu6vEqEbhu45M4buE4burUkZBTEbhu6vhuqrhu45M4buEcuG7q3tU4burUVRS4bur4bqow5RH4bur4bqqw5nhu7fhu6tnUMONTEbhu6tv4bqiTOG7q2FTV+G7q0PhuqDhu6vhuqjDjeG7q0bhuqRT4bur4bus4bq+4buraOG7rcO94burZuG7t+G7rEdMRFFS4bur4bqxRuG7uUxG4burYU/hu7fhu6vhuqrDgEzhu6vhu55G4bu5csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G7iFNRUkfhu4JXcOG7qcO5b+G7lkfhu6tSRuG6vOG7q1JQ4bqkTOG7q+G6qk7hu6vhu55Gw4JM4burTEbDjExG4burRuG7lEzhu6tMRuG7pkzhu4Thu6to4butw73hu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6tD4bqg4burxKhG4buOTOG7hOG7q1LhuqRM4burQsOaTOG7hOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tMRuG7sEzhu4Thu6vhuqrhu5Thu6tG4buQR+G7q+G7hEZH4bur4bqoQUxy4burW+G7kEfhu6vhuqhOTOG7hOG7q1bFqOG7q2dG4bu3TEbhu6tD4bqg4burTEbhuqRM4burQ09M4bur4oCcRsOUR+G7q0vhuqDhu6tSRuG7puG7lEzhu4TigJ3hu6vhuqrDmeG7t+G7q0PDlUfhu6tSRsOZ4bur4buc4bur4bueRlRS4bur4butw71y4bur4bqzR0xG4burZ0bDk+G7q0Phu5BS4bur4bueRuG7ueG7q0Lhu6RM4buE4burS+G6oExG4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6vEqEZH4bur4bqqRlNXw4pM4bur4bqoTkzhu4Thu6tMRuG7puG7q0Phuq5S4burQ+G7gOG7q+G7tkxG4burZ0ZH4burQuG7huG7q0JBTOG7hOG7q0rhuqThu57hu6vhuqrhu45M4buEceG7q0vhu5zhu6tS4buy4burUcOV4burQ8OCV+G7q+G6qOG6tFLhu6tM4buExqDhu6vhuqpGTeG7q2jhu63DveG7q2bhu7fhu6xHTERRUuG7q+G6sUbhu7lMRuG7q2FP4bu3csO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G7iFNRUkfhu4JXcOG7qcO5PsON4burQuG6rEzhu6tSUOG7puG7luG6quG7q0xG4bumTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q0bDk+G6quG7q1JQT+G7q+G6qsOZ4bu34burYeG6t2/hu6vhurPhu7dH4burw7JT4bqyTOG7q2Hhu5rhu57hu6vEqEbhu45M4buE4burRsOK4burTOG7t03hu6tMVEzhu4Thu6vhu6xB4bur4bqqRsOM4bur4bqqw4JM4burQ1RM4buE4burduG7q+G7nkZUUuG7q1Hhu7dT4burQ07hu6tD4buA4burUeG7t0zhu6vhuqjEgkzhu4Thu6tS4buy4burUcOVcuG7q2dQw41MRuG7q2/huqJM4burYVNX4burUsOBUuG7q+G6qE5M4buE4burQ+G7gOG7q2/huqJM4burZ1VM4buE4burQ+G7uUxG4burQ8OCU+G7q+G6quG6pEzhu6tSRkFMRuG7q+G6qkZITEbhu6tW4bu54bqqceG7q1Hhu7dM4bur4bqoxIJM4buE4burUuG7suG7q1HDleG7q+G7rS3hu63hu6vhuqpGTeG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G6qkRMUkRQcOG7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6t44buz4buz4bueVnDhu6tGREfhu4RGUuG7oeG7q3bhu7PDveG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu63hu7Xhu695L+G7rXnhu7NCeeG7reG7s3d54buv4buvUnjhu6/hu7Hhu7Hhu7NK4buxcuG7iOG7nuG7hOG7n1Dhu5fhu63hu7Phu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qWdGw4NM4buE4burUuG7pkzhu4Thu6vhuqjGr0zhu4Rx4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4busQU3hu6vhuqjhu7lM4burxKjhurxS4burOUfDgEfhu6vhu6zhu47hu6tDw43huqpG4buraOG7rcO94bur4bugU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7r+G7seG7reG7teG7q+G7rOG7lkfhu6vhu6zDjeG7q1JQSOG7q0xG4bq0UuG7q+G6qMOATOG7hOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDueG6tUbDgeG6quG7q1JQ4bum4bucTOG7hOG7q2/huqJM4burZ1VM4buE4burQ+G6oOG7q1LDkuG7t+G7q1Hhu7lM4buE4bur4bus4buWR+G7q3jhu6vhuqhBTOG7q1JGw4NM4buE4bur4buERkfhu6vhuqpGTeG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q+G7nOG7q+G7rE9M4buE4burQ+G6tFPhu6vhuqjDgEzhu4Ry4burPUxG4buh4burW0lMRuG7q29H4bq6THLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDuWdQTUzhu4Thu6vEqEZNw4BM4buE4burUkbGoEfhu6vhu4RH4bu3TOG7q+G6qk9M4burSsOBR+G7q+G6qsOZ4bu34burRkfhur7hu57hu6vhu61x4burRuG7t0fhu6tD4buQR+G7q0PhuqDhu6vhuqpG4buUR+G7q0Phu45H4bur4bqq4buOTOG7hOG7q0PDglfhu6tG4bq04bue4burQuG6rEzhu6tMRuG7pkzhu4Thu6vEqEbhu45M4buE4bur4bqo4bq6TOG7q0xBTeG7q1LhuqRM4burQsOaTOG7hOG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqrhu5Thu6tG4buQR+G7q+G7hEZH4bur4bqoQUxy4bur4butLeG7reG7q0pB4burUuG7suG7q1HDleG7q+G6qsOZ4bu34burRkfhur7hu57hu6tSRkfhu6tD4bq0U+G7q0PDglPhu6tSR+G6ukxyw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nhurXhu4Thu7dX4burxKhGR+G7q0ZH4bq+4bue4bur4buv4burS+G7lkfhu6vhuqjDg1Lhu6tDw4JT4burQ+G7puG7muG6quG7q3nhu6vhu55GVFJx4burZ0bhu7lH4burZuG7lEzhu6vhuqrDmeG7t+G7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q+G6qMON4bur4bq1RuG6pFLhu6t9U1fhu6vhuqrDmeG7t+G7q2jhu63DveG7q2bhu7fhu6xHTERRUuG7q+G6sUbhu7lMRuG7q2FP4bu34burQ8OVTOG7q0zhu4ThuqDhu6tSUE1M4buE4bur4busT0zhu4Thu6vhuqrhurRLcuG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q0Phu6bhu5rhuqrhu6tG4bum4bucTOG7hOG7q+G7oFPDgOG7q+G7nkbDgVLhu6tDw4pM4bur4busQeG7q2/huqJM4burZ1VM4buE4burUkbhu6jhuqrhu6tGR+G6vkzhu6tSRkFMRuG7q+G6quG7jkzhu4Rx4burTOG6skzhu4Thu6tS4buy4burUcOV4burSuG6ukzhu6vhu68t4butcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G7iFNRUkfhu4JXcOG7qcO5Z0bGr+G7t+G7q1JGw4NM4buE4burVuG7jkzhu4Thu6tK4bq6THHhu6vhuqpGw4zhu6tR4bu3U+G7q0NO4bur4buv4bur4bueRlRSceG7q2dQw41MRuG7q2/huqJM4burYVNX4burQ+G7kFLhu6vhu55G4bu54bur4bugU+G7t+G7q+G7r+G7q0bhuqRT4bur4bus4bq+ceG7q1JQ4bum4buW4bqq4burxKhGR+G7q0bDgeG7q+G7hMOa4bqq4burUkbDmeG7q0vhu45M4buraOG7rcO94burZuG7t+G7rEdMRFFS4bur4bqxRuG7uUxG4burYU/hu7dx4burTOG6skzhu4Thu6tS4buy4burUcOV4burSuG6ukzhu6t2LeG7reG7q+G6qkZN4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu3cuG7qz5BTOG7q1JGw4NM4buE4burTEFX4burSkHhu6vhu55Gw4JM4burUkbhu6bhu5xM4buE4burVsWoTOG7hOG7q0Phu7lM4buE4bur4bqqRk3hu6tLQUzhu6tSUElMRuG7q0JH4buGTOG7q1ZT4bq0UuG7q1HDg+G6quG7q+G6qsOZ4bu34burZ1DDjUxG4burb+G6okzhu6thU1fhu6vhu5zhu6tSUOG6pEzhu6tD4bq0U+G7q0xBV3LDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buee0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G6qkRMUkRQcOG7qcO5w7pHS+G7hOG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qUd7RExSRFDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qeG7rkdCUkbhu6Hhu6t5eOG7seG7nlZw4burRkRH4buERlLhu6Hhu6t44buteOG7nlZw4bup4burUVDhuqrhu5fhu6kvL+G6qkJMcuG6qOG7t01SRuG7t0xGRk3hu7dy4busTC9CRFHEqFJN4bueL0xE4buuUS/hu63hu7Xhu695L+G7rXnhu7NCeeG7reG7s3fDvXh4Unnhu63hu7V3eUrhu7Fy4buI4bue4buE4bufUOG7l+G7reG7r3jhu6nhu6vhu7dKUuG7l+G7qWdGw4NM4buE4burUuG7pkzhu4Thu6vhuqjGr0zhu4Rx4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4busQU3hu6vhuqjhu7lM4burxKjhurxS4burOUfDgEfhu6vhu6zhu47hu6tDw43huqpG4buraOG7rcO94bur4bugU8OV4bqq4bur4buER+G7t+G7q+G7r+G7seG7reG7teG7q+G7rOG7lkfhu6vhu6zDjeG7q1JQSOG7q0xG4bq0UuG7q+G6qMOATOG7hOG7qeG7qy/DucO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu5574bu34bueUkdNTOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDuWjhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q0PhuqDhu6tWU+G6tFLhu6tRw4Phuqrhu6vhu4RHQUxG4bur4busw43hu6tSUEjhu6tMRuG6tFLhu6vhuqjDgEzhu4Thu6s+cuG7qz1MRuG7oeG7q1tJTEbhu6tvR+G6ukzDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDueG6tUbhu7BM4buE4bur4bueRlRS4bur4bqqT0zhu6tKw4FHceG7q+G7rEfhur7huqrhu6vhu55Gw4BH4burQuG6skzhu4Thu6tSTUFM4bur4bqo4buQ4burQ+G7kEfhu6tGSUxG4burSuG6ukzhu6tS4bq0TOG7q+G6quG7jkzhu4Thu6tLQeG7q8SoRuG7jkzhu4Thu6tDREvhu6tKw4FH4burRkfhur5T4bur4bugU8OA4burQ+G6oOG7q8SoRkfhurxM4buraOG7rcO94burZuG7t+G7rEdMRFFS4bur4bqxRuG7uUxG4burYU/hu7fhu6tMRuG6pEzhu6tSRuG6ukvhu6vhuqhBTOG7q1JGU+G7t+G7q1JGxajhu6t3cuG7q1vhu5BH4burUlDhu6bhu5xM4buE4bur4bq14buEU1fhu4ZM4burb+G6okzhu6tnVUzhu4Thu6tD4bqg4burxKhGxJDhu57hu6tKw4FH4burS+G7kFLhu6tM4buEQVfhu6tSRkfhu6tD4bq0U+G7q+G6quG7qOG6quG7q8SoWeG7q+G6tEzhu6tS4bum4buaTOG7hOG7q+G7rOG7lkfhu6vhu55G4bu34burUU1KTeG7q1LGr+G7q+G7hEfhu7Dhu7fhu6tR4bqyTOG7q+G7rEHhu6tL4bqu4bqq4burQlXhu6vhuqjDjeG7q+G7r+G7q0bhuqRT4bur4bus4bq+4burxKjDqEvhu6tQ4bq0UuG7q+G6qkbhuq5S4burTEbhu6ZM4buE4bur4bqqw4JT4burUkbDmeG7q0vhu7dM4buE4bur4bu5TeG7q1HDleG7q+G7reG7seG7q0xBV+G7q0PhuqDhu6tSU0zhu4Thu6tQ4bu34bur4bueRuG7t+G7q0LFqFLhu6tDR+G7gEvhu6vhuqpGSExG4burVuG7ueG6qnHhu6vhurRM4burQ8ONTEbhu6vhuqpGR+G6vEzhu6tSRsODTOG7hOG7q0PhuqRL4burQ0Hhu6t3LeG7reG7q+G6qkZN4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4buc4bur4bueRlRS4burw73hu7Vx4burQ8OUTOG7hOG7q1JGxqBH4burRk1BTOG7q1LhurRS4bur4bqqVOG7q0bhu7dSUlBH4bqqxKjhu6vhuqpGTeG7q1BH4bq6TOG7hOG7q0tJTEbhu6vhu5zhu6tSUOG6pEzhu6tMQVdy4burb+G6okzhu6tnVUzhu4Thu6tD4bqg4bur4buERkfhu6tD4bum4bua4bqq4bureOG7q+G6qEFM4burUkbDg0zhu4Thu6tR4bu3U+G7q8SoRkfhu6vEqOG6vFLhu6tSRlThuqrhu6vhu6xPTOG7hOG7q0PhurRT4bur4bqow4BM4buE4bur4busQeG7q+G6qk7hu6tMRkfDilPhu6tK4buaR+G7q1JG4bq84burQ+G7gOG7q0NT4bu34burUlDhu7dMRuG7q+G7hEfDgEfhu6vhu6xT4bu34bur4bueRuG7ueG7q0rhu6bhu5ZHcsO6L+G7nsO5w7rhu57hu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6nhu54+TUJX4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G7iFNRUkfhu4JXcOG7qcO5e0ZH4bq8TOG7q1JGw4NM4buE4bur4bqqRlNM4buE4bur4bqqU+G7kOG6quG7q3ct4but4burUlDhu6bhu5bhuqrhu6to4butw73hu6tm4bu34busR0xEUVLhu6vhurFG4bu5TEbhu6thT+G7t+G7q0PhuqDhu6vhu4RHVOG7nuG7q2jhu63DveG7q2dG4bu3TEbhu6thTuG7t+G7q+G7hEdBTEbhu6vhu6zDjeG7q1JQSOG7q0xG4bq0UuG7q+G6qMOATOG7hOG7qz7hu6vigJPhu6vhu4RHw4BH4bur4bus4buO4burQ8ON4bqqRuG7q+G6qE5M4buE4burQ+G7ueG7q2jhu63DveG7q+G7oFPDleG6quG7q+G7hEfhu7fhu6vhu6zhu5ZH4burw73hu6tDR+G7gEvhu6t04buv4burUlDhuqRM4burUkbDg0zhu4Rx4bur4but4burUlDhuqRM4burRk/hu7dx4bur4buERkfhu6tD4bum4bua4bqq4burw73hu6vhuqhBTOG7q1JGw4NM4buEdXLhu6tb4bqyV+G7q0pB4burxKjhurxS4bur4bugU8OA4burUOG6tFLhu6tWU+G6tFLhu6tRw4Phuqpx4bur4bq0TOG7q1Lhu6bhu5pM4buE4bur4busQeG7q0ZNQUzhu6tSTUFM4burVsWoTOG7hOG7q0Phu7lM4buE4bur4bus4buWR+G7q1JGw4JX4burUlBP4burYeG6t2/hu6vhurPhu7dH4burw7JT4bqyTOG7q2Hhu5rhu55yw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nntETFJEUOG7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhuqpETFJEUHDhu6nDucO6R0vhu4Thu6vhuqpK4bu3UVHhu5fhu6lHe0RMUkRQ4bup4burUVJXSkThu5fhu6nhu65HQlJG4buh4bureXjhu7Hhu55WcOG7q0ZER+G7hEZS4buh4burd+G7s3nhu55WcOG7qeG7q1FQ4bqq4buX4bupLy/huqpCTHLhuqjhu7dNUkbhu7dMRkZN4bu3cuG7rEwvQkRRxKhSTeG7ni9MROG7rlEv4but4bu14buveS/hu6154buzQnnhu63hu7N34buz4buv4buxUuG7rcO94but4buv4buzSuG7sXLhu4jhu57hu4Thu59Q4buXduG7seG7r+G7qeG7q+G7t0pS4buX4bupZ0bDg0zhu4Thu6tS4bumTOG7hOG7q+G6qMavTOG7hHHhu6to4butw73hu6tnRuG7t0xG4burYU7hu7fhu6vhu6xBTeG7q+G6qOG7uUzhu6vEqOG6vFLhu6s5R8OAR+G7q+G7rOG7juG7q0PDjeG6qkbhu6to4butw73hu6vhu6BTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4buv4bux4but4bu14bur4bus4buWR+G7q+G7rMON4burUlBI4burTEbhurRS4bur4bqow4BM4buE4bup4burL8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nnvhu7fhu55SR01M4bup4burUVJXSkThu5fhu6lSRFZSLeG7t0pH4buETOG7oeG7q+G6qkRMUkRQcOG7qcO5YeG6t2/hu6vhurPhu7dH4burw7JT4bqyTOG7q2Hhu5rhu57hu6tD4bqg4bur4bqqTuG7q+G7rE9M4buE4burQ+G6tFPhu6vhuqjDgEzhu4Thu6vhuqrhu6jhuqrhu6vEqFnhu6vhurRM4burUuG7puG7mkzhu4Thu6vhuqpVTOG7hOG7q+G6quG7ueG6quG7q0bDk+G6quG7q1JQT3Lhu6s9TEbhu6Hhu6tbSUxG4burb0fhurpMw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nDsuG6vOG7nuG7q1JGxajhu6tMRknhu6vhuqjDgEzhu4Thu6s+4burSkHhu6tD4buQR+G7q2jhu63DveG7q+G7h2844burUeG7t1Phu6vEqEZH4burQ+G7kEfhu6vhuqhOTOG7hOG7q0xBV+G7q0Phu7lMRuG7q+G6qMOBR+G7q2jhu63DveG7qz5E4bqq4bu3S0RW4burPklMRuG7q33hu6bhu5RM4buE4bur4bus4buWR+G7q1Lhu7Lhu6tRw5Xhu6vhu60t4buxcuG7q2jhu63DveG7q+G7h2844burQ+G7puG7muG6quG7q3nhu6tDR+G7gEvhu6t04buv4burUlDhuqRM4burUkbDg0zhu4Rx4bur4but4burUlDhuqRM4burUkZT4bu3dXLDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDuXvhu7nhuqrhu6tSUOG6pEzhu6tD4bq0U+G7q+G7nOG7q+G6qMOATOG7hOG7q+G7tuG7q0PhuqDhu6vEqOG6vFLhu6tSRlThuqrhu6vhuqpGR8OKU+G7q+G7oFPhu7fhu6t0eC3DvXXhu6vhu6zhu5ZH4burxKjhurxS4bur4bugU8OA4buraOG7rcO94burb0dEUlJESuG7q1bhurzhu57hu6tMRuG6tFLhu6vhuqjDgEzhu4Rx4buraOG7rcO94burYU1BTOG7hOG7q+G7tkxG4burOUfhu7fhu6vhurfhu7dH4burVuG6vOG7nuG7q1JGxajhu6tMRkly4burb+G7lkfhu6vEqOG6vFLhu6vhu6BTw4Dhu6tMQVdx4bur4bqq4bu54bqq4bur4bqq4bqu4bue4burQ+G6tFPhu6vhuqjhu7lM4burxKjhurxS4bur4buER8OAR+G7q+G7rOG7juG7q0PDjeG6qkbhu6vhuqhOTOG7hOG7q0Phu7nhu6to4butw73hu6vhu6BTw5Xhuqrhu6vhu4RH4bu34bur4buv4bux4but4bu14burQ+G6oOG7q1bhu7nhuqrhu6tDw41MRuG7q0Phu6bhu5rhuqrhu6vhuqrhu7nhuqrhu6vhuqrhuq7hu57hu6tD4bq0U+G7q+G6qOG7uUzhu6vEqOG6vFLhu6tMRuG7puG7q1Hhu7dT4buhw7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nDukRLw7nDulFSUE1M4buEw7nhurXhu4RBV+G7q+G7tS3DveG7ocO6L1FSUE1M4buEw7nDui9ES8O5w7ov4buew7nDuuG7nuG7q+G6qkrhu7dRUeG7l+G7qeG7nj5NQlfhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4bur4buIU1FSR+G7gldw4bupw7nDulFSUE1M4buEw7nhu615RuG7seG7seG7oeG7q2jhu63DveG7q29HRFJSRErhu6vigJPhu6to4butw73hu6vhu4dvOMO6L1FSUE1M4buEw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4buePk1CV+G7qeG7q1FSV0pE4buX4bupUkRWUi3hu7dKR+G7hEzhu6Hhu6vhu4hTUVJH4buCV3Dhu6nDucO6UVJQTUzhu4TDueG7reG7s0Z24bux4buh4buraOG7rcO94burZ0bhu7dMRuG7q2FO4bu34bur4oCT4buraOG7rcO94burYU1BTOG7hOG7q+G7tkxG4burOUfhu7fhu6vhurfhu7dHcsO6L1FSUE1M4buEw7nDui/hu57DucO64bue4bur4bqqSuG7t1FR4buX4bup4bue4bu2U1JGTVDhu6nhu6tRUldKROG7l+G7qVJEVlIt4bu3Skfhu4RM4buh4burUEfhu4RGUnDhu6nDucO6UVJQTUzhu4TDueG6s8OBTEbhu6t74bumxqBM4buEw7ovUVJQTUzhu4TDucO6L+G7nsO5

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]