(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa có bờ biển dài 102 km cùng nguồn tài nguyên biển phong phú, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Thanh Hóa đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền biển, đảo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo

Thanh Hóa có bờ biển dài 102 km cùng nguồn tài nguyên biển phong phú, có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế biển. Nhận thức rõ tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Thanh Hóa đã luôn coi trọng công tác tuyên truyền biển, đảo.

Tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảoTuyên truyền về biển, đảo cho học sinh tại Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận (tháng 7-2020).

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác tuyên truyền biển, đảo đã được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp trên tất cả mọi lĩnh vực, vùng miền. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Nội dung thông tin tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm và tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên cơ sở Kế hoạch tuyên truyền biển đảo hằng năm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có các văn bản hướng dẫn, chương trình công tác tuyên truyền biển, đảo cho các địa phương, đơn vị. UBND tỉnh đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng các đề án, trong đó phân công, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung về thông tin, tuyên truyền và tổ chức thực hiện công tác biển, đảo.

Trong công tác tuyên truyền, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; làm tốt công tác cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển Đông; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin sai sự thật, kích động của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Hình thức tuyên truyền miệng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ưu tiên sử dụng và đạt được kết quả tích cực. 5 năm qua, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức trên 200 hội nghị báo cáo viên, thông tin, tuyên truyền về tình hình biển, đảo đến đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trên cơ sở đó các báo cáo viên, tuyên truyền viên đã chuyển tải kịp thời, hiệu quả đến cơ sở, đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân ở các vùng, miền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường trên 1.000 lượt cán bộ xuống các địa bàn trọng điểm ven biển, tuyên truyền đến các hộ gia đình, chủ phương tiện chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, động viên ngư dân ra khơi bám biển.

Công tác tuyên truyền qua tài liệu, xuất bản phẩm và cổ động trực quan được chú trọng như treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền biển, đảo; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo; thi sân khấu hóa; thi vẽ tranh cổ động, sáng tác về biển, đảo quê hương. Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức thành công gần 50 cuộc Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lí”, tại hầu hết các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp tài liệu, đề cương tuyên truyền, như: “Thông báo nội bộ” (phát hành hằng tháng), “Tài liệu tham khảo” dành cho cán bộ chủ chốt; cung cấp nội dung và chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền qua báo, đài...; với trên 100 loại tài liệu tuyên truyền các loại. Các cơ quan báo, đài trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục và website của các ngành, đoàn thể, các cấp trong tỉnh với hơn 6.000 lượt tin, bài viết, phóng sự.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hải đoàn 128, Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức 35 buổi tuyên truyền biển đảo tại các trường học trong tỉnh với 11.525 người tham gia. Trong 5 năm qua, tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức 3 đoàn công tác của tỉnh đi thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, với số tiền 1 tỷ đồng, cùng nhiều quà tặng. Các cơ quan, đơn vị địa phương phối hợp tổ chức gần 30 đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Mê, đảo Nẹ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với Hải đoàn 128, Quân cảng Sài Gòn thực hiện chính sách phụng dưỡng 24 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 3 thân nhân liệt sĩ (với số tiền hỗ trợ mỗi mẹ là 1.000.000 đồng/tháng). Từ năm 2016 đến nay, đã hỗ trợ xây dựng 5 công trình “Nông thôn mới”, (mỗi công trình trị giá 80 triệu), 10 “Nhà tình nghĩa” (mỗi nhà trị giá 70 triệu - 80 triệu đồng), 3 “Nhà đồng đội” (mỗi nhà trị giá 80 triệu đồng), 1 “Nhà mái ấm công đoàn” (trị giá 80 triệu đồng). Riêng năm 2020 đã hỗ trợ xây dựng 1 công trình “Nông thôn mới”, 3 “Nhà tình nghĩa”, 2 “Nhà đồng đội”... Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà, động viên các gia đình cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Quần đảo Trường Sa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với Hội đồng hương Thanh Hóa tại Liên bang Nga tặng quà cho các chiến sĩ Cảnh sát biển và cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa; tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương; những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân, những chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền, vận động ngư dân vươn khơi bám biển...

Phát huy những kết quả đạt được, để chủ động và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trong giai đoạn tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, dự án của tỉnh về công tác tuyên truyền biển, đảo. Nâng cao nhận thức và củng cố niềm tin trong các tầng lớp Nhân dân về giải quyết các vấn đề về biển Đông. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác biển, đảo, đảm bảo công tác thông tin đối nội và đối ngoại gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh trên biển, với phát triển kinh tế biển, không ngừng nâng cao đời sống của ngư dân và Nhân dân vùng ven biển. Tăng cường thông tin tuyên truyền về kết quả kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển kinh tế vùng ven biển của tỉnh, đặc biệt là Khu Kinh tế Nghi Sơn, thành phố du lịch Sầm Sơn và các khu du lịch dọc bờ biển của tỉnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, kích cầu du lịch biển đảo, gắn với tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh miền đất và con người xứ Thanh; tuyên truyền thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch biển. Đẩy mạnh đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, vụ việc mới phát sinh, nhạy cảm; tăng cường định hướng dư luận về những vấn đề quan trọng trong giải quyết các vấn đề trên biển và phát triển kinh tế biển. Đẩy mạnh các hoạt động về tuyên truyền và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, khích lệ động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo; tiếp tục giáo dục bồi đắp tình cảm, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Việt Linh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]