(Baothanhhoa.vn) - Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2019).

Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 833/KH-CT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Tổng cục Chính trị về việc tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí Quân đội giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 174/KH-BT ngày 4 tháng 5 năm 2019 của Bảo tàng LSQS Việt Nam về việc tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã được Thủ trưởng TCCT phê duyệt. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thông báo Thể lệ cuộc thi như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.Mục đích:

- Thức dậy tiềm năng sáng tạo của các họa sĩ, sáng tác tranh cổ động về hình tượng bộ đội Cụ Hồ trong đời sống và trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật, thông qua ngôn ngữ tranh cổ động nhằm tạo ra nhiều tác phẩm tranh cổ động có giá trị nghệ thuật cao tương xứng với tầm vóc lịch sử và thời đại, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tạo ra phong trào hoạt động rộng khắp trong sáng tác thể loại tranh cổ động, phản ánh được truyền thống 75 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam, ca ngợi hình tượng Bộ đội Cụ Hồ, lực lượng vũ trang nhân dân qua các cuộc chiến tranh cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời góp phần thiết thực tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và Quân đội trong 2 năm 2019, 2020.

2. Yêu cầu:

Tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

Các hoạ sỹ trong và ngoài Quân đội. (Thành viên Ban Giám khảo, không được tham gia dự thi).

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

1. Nội dung sáng tác tranh cổ động:

- Ca ngợi tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tham gia xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ Quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; về hình ảnh người chiến sĩ hôm nay trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; về tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế.

- Nêu cao truyền thống vẻ vang 75 năm Quân đội Nhân dân Việt Nam, ca ngợi Bộ đội Cụ Hồ trong các cuộc kháng chiến, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN và chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Phát huy ý chí quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

2. Quy định về tác phẩm tham gia dự thi:

- Tác phẩm được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm.

- Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác trong thời gian năm 2019, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.

- Tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện; khuyến khích các tác giả thể hiện tác phẩm trực tiếp bằng bút vẽ.

- Mỗi tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm dự thi. Mặt trước tác phẩm không được ký tên. Mặt sau, bên phải, góc dưới ghi rõ họ và tên (chữ in hoa); ngày tháng năm sinh; địa chỉ; số điện thoại của tác giả để tiện liên hệ.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia dự thi không đúng thời gian quy định và về những hư hỏng, thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

- 01 giải Nhất: 10.000.000đ

- 02 giải Nhì: mỗi giải 5.000.000đ

- 03 giải Ba: mỗi giải 3.000.000đ

- 5 giải Khuyến khích: mỗi giải 1.500.000đ

V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM:

- Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, không nhằm mục đích kinh doanh.

- Tất cả các bài dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như trưng bày triển lãm, sử dụng để tuyên truyền dưới mọi hình thức và trên mọi phương tiện thông tin đại chúng trong các dịp lễ, kỷ niệm khác khi thấy phù hợp.

1. Tuyển chọn tác phẩm để triển lãm:

Những tác phẩm được Ban Giám khảo xét chọn trao giải sẽ sẵn sàng trưng bày tại các cuộc triển lãm ký niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, được Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận và trả nhuận treo (một lần).

2. Tác phẩm được chọn để in tài liệu tuyên truyền:

- Được in trong các tài liệu tuyên truyền, tác giả được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành.

- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan.

- Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được Ban Giám khảo xét chọn để sử dụng trong hoạt động tuyên truyền, nếu vi phạm quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng, tiền nhuận treo và giấy chứng nhận.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ

- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi; việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu tác phẩm cho Ban Tổ chức cuộc thi.

- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập (tiền giải thưởng) theo quy định của pháp luật.

VII. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI THI

Thời gian: Nhận tác phẩm dự thi (Hạn cuối cùng đến ngày 15/9/2019) các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).

Nơi nhận bài dự thi: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam - Số 28A, Điện Biên Phủ - Ba Đình - Hà Nội.

VIII. BAN GIÁM KHẢO

Thành phần Ban Giám khảo gồm đại diện các cơ quan:

- Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị;

- Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam;

- Cục Văn hóa cơ sở/Bộ VHTH và DL;

- Các hoạ sĩ chuyên ngành Đồ hoạ, Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Thể lệ và kết quả cuộc thi được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang tin điện tử, Bảo tàng LSQS Việt Nam - (http://btlsqsvn.org.vn/)

Lễ tổng kết, trao giải thưởng được tổ chức vào tháng 10/2019 (thời gian và địa điểm Ban Tổ chức sẽ thông báo sau). Các tác phẩm được chọn trưng bày và in ấn phục vụ công tác tuyên truyền trong năm 2019, 2020.

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hoạ sỹ trong và ngoài Quân đội, sự phối hợp tổ chức của các đơn vị trong Quân đội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin Triển lãm, Hội Văn học Nghệ thuật của các tỉnh, thành phố và các Trường Văn hoá Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi thành công tốt đẹp.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]