(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần tuyển “tròn khâu”, “tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng”, mùa tuyển quân năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến thời điểm này, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) 27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành các bước khám tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, bảo đảm đạt về số lượng và chất lượng.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2023

Với tinh thần tuyển “tròn khâu”, “tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng”, mùa tuyển quân năm 2023 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đến thời điểm này, hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) 27 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành các bước khám tuyển chọn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, bảo đảm đạt về số lượng và chất lượng.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2023Thanh niên xã Nga Thái (Nga Sơn) tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023.

Có mặt tại buổi sơ tuyển NVQS xã Trường Xuân (Thọ Xuân) tổ chức vào cuối tháng 10-2022, chúng tôi cảm nhận được tinh thần hăng hái, thái độ nghiêm túc của các thanh niên trong diện sơ tuyển. Năm 2023, xã được Hội đồng NVQS huyện giao chỉ tiêu tuyển chọn 23 thanh niên nhập ngũ. Bám sát chỉ thị của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023 của Hội đồng NVQS huyện, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Trường Xuân đã chủ động tham mưu cho hội đồng NVQS xã ban hành kế hoạch tuyển quân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với công an xã, thôn trưởng, thôn đội trưởng các thôn đến từng hộ gia đình để rà soát, nắm chắc nguồn công dân trong độ tuổi đi NVQS. Trên cơ sở đó, hội đồng NVQS xã tiến hành phân loại, tổ chức họp xét duyệt công khai các trường hợp được tạm hoãn, miễn nhập ngũ theo đúng Luật NVQS và lập danh sách sơ tuyển gửi về các thôn, niêm yết công khai tại công sở xã để Nhân dân nắm được. Đối với những thanh niên trong diện sơ tuyển mà đang đi làm ăn xa, hội đồng NVQS xã đã vận động gia đình, người thân làm bản cam kết sẽ gọi con em về thực hiện lệnh sơ tuyển.

Trao đổi với chúng tôi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Xuân Nguyễn Xuân Hưng, cho biết: “Với sự thống nhất về nội dung, triển khai nghiêm túc quy trình các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hội đồng NVQS xã đã phát lệnh gọi sơ tuyển 138 thanh niên. Qua sơ tuyển, toàn xã có 62 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển tại huyện. Qua các bước khám tuyển nghiêm túc, chặt chẽ tại huyện, xã Trường Xuân đã có 28 thanh niên trúng tuyển NVQS năm nay".

Không riêng gì xã Trường Xuân, thực hiện chủ trương tuyển quân “tròn khâu”, “tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng”, các xã, thị trấn của huyện Thọ Xuân đều chủ động triển khai rà soát, phân loại xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định của pháp luật. Qua khám sơ tuyển, các xã, thị trấn đã lựa chọn được 1.124 thanh niên có đủ điều kiện về sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa để tham gia bước khám tuyển NVQS tiếp theo ở huyện. Được biết, từ ngày 22 đến 25-11-2022, Hội đồng NVQS huyện Thọ Xuân đã tổ chức khám tuyển NVQS các thanh niên đã qua vòng khám sơ tuyển tại 30 xã, thị trấn. Kết quả, toàn huyện có 359 thanh niên trúng tuyển NVQS, vượt 149 thanh niên so với chỉ tiêu được giao; trong đó có 50 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện biên giới Quan Sơn được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác tuyển quân hàng năm. Năm 2022 huyện được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 65 công dân nhập ngũ và 11 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân. Xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm nên ngay khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2023, Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai sớm công tác rà soát, phân loại xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS bảo đảm đúng tiến độ, thời gian. Cùng với việc xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện còn giao chỉ tiêu cụ thể đến các xã, thị trấn với tinh thần không để xảy ra tình trạng “xã trắng” trong tuyển quân. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng chỉ đạo cơ sở và hướng dẫn hội đồng NVQS xã, thị trấn thực hiện các bước tuyển quân đúng quy định.

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Hội đồng NVQS huyện, các xã, thị trấn phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện tốt công tác tuyển quân từ khâu đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi đến việc tổ chức rà soát, sơ tuyển tại địa phương bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, an toàn. Từ kết quả sơ tuyển của các xã, thị trấn, cuối tháng 11-2022, Hội đồng NVQS huyện Quan Sơn đã tổ chức khám tuyển NVQS cho 300 công dân trong độ tuổi nhập ngũ trên địa bàn huyện. Qua khám tuyển, có 104 công dân đủ điều kiện tiêu chuẩn sức khỏe, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa trúng tuyển NVQS; trong đó tỷ lệ công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học nghề nghiệp cao hơn các năm trước.

Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh Thanh Hóa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 3.502 thanh niên nhập ngũ, bàn giao cho 14 đầu mối đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt kết quả cao, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo sâu sát công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, cũng như việc triển khai các bước khám tuyển của 27 huyện, thị xã, thành phố. Đi liền với đó, công tác tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản chỉ đạo về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng được các địa phương chú trọng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những công dân trong độ tuổi nhập ngũ hiểu rõ nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả đối với Tổ quốc, khắc phục khó khăn, hăng hái lên đường nhập ngũ. Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố đã khám sức khỏe cho 14.000 công dân, bằng 400% so với chỉ tiêu nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác sơ tuyển, xét duyệt, phân loại ở cơ sở và điều động khám sức khỏe ở cấp huyện, toàn tỉnh Thanh Hóa có 6.014 công dân trúng tuyển NVQS, vượt chỉ tiêu được giao 2.512 công dân. Mặt khác, tỷ lệ công dân trúng tuyển NVQS năm 2023 có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT cao hơn các năm trước. Cụ thể, tốt nghiệp THCS có 1.572 công dân, chiếm 26,02%; tốt nghiệp THPT có 4.306 công dân, chiếm 71,28%; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp có 163 công dân, chiếm 2,7%.

Ngay sau khi tuyển chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ, hội đồng NVQS các địa phương tiếp tục phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thâm nhập “3 gặp, 4 biết”. Cùng với đó, tổ chức các buổi liên hoan, thăm hỏi, tặng quà nhằm động viên tinh thần cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Bài và ảnh: Trần Thanh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]