(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, thực hiện  Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham (Quảng Xương) đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Quảng Nham tuyên truyền cho nhân dân thực hiện đúng các quy định về pháp luật biển đảo

Xã Quảng Nham tuyên truyền cho nhân dân thực hiện đúng các quy định về pháp luật biển đảo

Người dân xã Quảng Nham phân loại thủy, hải sản sau khi đánh bắt.

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham (Quảng Xương) đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Hà Thế Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Nham cho biết: Để thực hiện tốt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo cấp xã về tổ chức phong trào; ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo và các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn thực hiện thống nhất. Tổ chức phổ biến quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan và quần chúng nhân dân trên địa bàn; gắn triển khai tổ chức phong trào với triển khai thực hiện các phong trào khác của địa phương, triển khai đến từng khu dân cư, hộ gia đình. Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, theo dõi nắm tình hình việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời chỉ đạo khắc phục tồn tại, tiếp tục triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn. Qua kiểm tra cho thấy các thành viên trong ban chỉ đạo đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào và các mô hình. Các thành viên tham gia đã phát huy vai trò nòng cốt trong giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển và giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Cùng với đó, các thành viên đã chỉ đạo các thôn, duy trì tổ chức sinh hoạt phong trào theo định kỳ quý, sáu tháng, năm; hàng năm UBND xã đã tổ chức sơ kết phong trào, đánh giá những việc làm được, chưa làm được, đề ra các chủ trương, biện pháp duy trì thực hiện phong trào, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện; quyết định công nhận các thành viên mới, tiếp tục phát triển phong trào ngày càng sâu rộng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Trong công tác tuyên truyền, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo như: Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo vệ môi trường; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị định, thông tư có liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển; tình hình nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc... Từ năm 2015 đến nay cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham đã tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 13 buổi với hơn 8.350 lượt người tham gia.

Trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham đã chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Sầm Sơn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và các văn bản có liên quan đến các hoạt động ở khu vực biên giới biển. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án đã được các cấp phê duyệt, các kế hoạch nghiệp vụ như: Đề án Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên vùng biển của tỉnh Thanh Hóa; Đề án 4687 về giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy địa bàn các xã biên giới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020; Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo; kế hoạch vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

Thông qua thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền xã Quảng Nham đã nâng cao nhận thức cho nhân dân về biên giới biển và ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc; nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tích cực vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

M.H


M.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]