(Baothanhhoa.vn) - Tháng 9-2020, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Văn bản số 1558/UBND-VP về tăng cường phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và tuyên truyền, vận động xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; trong đó yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đúng quy định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tháng 9-2020, UBND huyện Vĩnh Lộc ban hành Văn bản số 1558/UBND-VP về tăng cường phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và tuyên truyền, vận động xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, vượt cấp; trong đó yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đúng quy định.

Huyện Vĩnh Lộc tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáoHội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Vĩnh Lộc, khóa XIX.

Theo đánh giá về tình hình KNTC năm 2019 và 9 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật, sự hiểu biết của một bộ phận Nhân dân về pháp luật còn hạn chế nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng hoặc vượt quá quy định của pháp luật. Có những vụ việc đã được giải quyết nhiều lần với nhiều biện pháp đúng chính sách, pháp luật, có lý, có tình nhưng người khiếu nại vẫn không chấp nhận kết quả giải quyết. Có người thậm chí có những phản ứng tiêu cực, cố chấp. Một số đơn vị chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động thuyết phục, giải thích, hòa giải cơ sở; chưa tập trung giải quyết khiếu kiện, kiến nghị ngay từ đầu dẫn đến công dân bức xúc, khiếu kiện lên cấp trên. Năm 2019 và 9 tháng năm 2020, cơ quan hành chính huyện tiếp 126 lượt, với 180 lượt người đến KNTC, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 121 đơn, trong đó có 98 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Nội dung KNTC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; chế độ, chính sách; cán bộ, công chức... Sau khi tiếp nhận đơn, thư, Chủ tịch UBND huyện giao cho các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung công dân KNTC, phản ánh, kiến nghị theo đúng thẩm quyền; báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc về UBND huyện theo dõi, chỉ đạo.

Theo ông Trần Thanh Bình, Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Lộc: Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và Chỉ thị 35/CT-TW ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết KNTC, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, quán triệt các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện; thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết KNTC để nhằm giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, không để phát sinh điểm nóng. Vì vậy, bằng sự kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức đối thoại với công dân của lãnh đạo từ huyện đến cơ sở đã giúp cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện nắm được tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn Nhân dân đang quan tâm. Đơn cử như vụ việc vụ bà Trịnh Thị Lộc và một số công dân xã Vĩnh Hùng phản ánh việc xây dựng chợ không đúng diện tích, quy hoạch ki-ốt để bố trí cho cán bộ xã và cán bộ huyện. UBND huyện đã giao cho các ngành kiểm tra, sau đó ban hành Kết luận số 1853/KL-UBND ngày 13-12-2019 về những nội dung trong đơn đề nghị của các hộ tiểu thương chợ Vĩnh Hùng. Tuy nhiên, các hộ dân không đồng ý với kết luận của UBND huyện, tiếp tục có đơn gửi lên cơ quan chức năng. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 14-2-2020 Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã tổ chức đối thoại với người dân. Sau khi nghe 12 lượt ý kiến của các tiểu thương chợ Vĩnh Hùng băn khoăn, thắc mắc xung quanh việc xây dựng chợ, đồng thời nghe ý kiến của các phòng, ban, ngành, đoàn thể phân tích để làm rõ hơn các kiến nghị của công dân, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc đã kết luận và chỉ ra những sai phạm của UBND xã Vĩnh Hùng trong việc giao 5 ki-ốt cho các hộ dân không thông qua đấu giá, trong đó có 2 ki-ốt dành cho 2 cán bộ huyện là đúng thực tế. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng phân tích rõ cho các tiểu thương biết về mặt bằng quy hoạch chợ... Qua buổi đối thoại, đa số tiểu thương dự hội nghị thống nhất và đồng tình với kết quả đối thoại và kết luận của UBND huyện ban hành trước đó.

Hay như năm 2016, Chủ tịch UBND huyện cũng đã tổ chức đối thoại với dân về một số nội dung công dân chưa thống nhất với thông báo kết quả giải quyết tố cáo của UBND huyện về việc UBND xã Vĩnh Yên lập một phiếu chi khống để rút tiền, thanh quyết toán công trình xây dựng đường giao thông nội đồng thôn Phù Lưu và Yên Tôn Hạ chưa đúng quy định, việc thu tiền cấp đất xen cư của dân chưa đưa vào sổ sách, việc thu tiền đóng góp của hai thôn Thượng và Thọ để xây dựng đường giao thông nội đồng, số tiền thu không thể hiện ở báo cáo công khai tài chính thu, chi niêm yết tại thôn. Sau khi nghe đoàn thanh tra, trưởng các cơ quan, đoàn thể và người tố cáo, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ những nội dung người dân tố cáo đúng, tố cáo sai, đồng thời nêu rõ trách nhiệm để xảy ra những sai phạm thuộc về chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, kế toán ngân sách xã. Nhất trí với kết luận của Chủ tịch UBND huyện, người tố cáo đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý đúng người đúng tội.

Trên là 2 trong rất nhiều vụ việc người dân phản ánh, KNTC được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tổ chức tiếp dân, đối thoại để nghe dân phản ánh và giải quyết vụ việc trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm thực hiện để Nhân dân hiểu, đồng thuận, không KNTC lên cấp trên. Do đó, các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã, thị trấn đều được giải quyết theo đúng trình tự, quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo đều được thực hiện, qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư KNTC, thời gian tới Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc yêu cầu trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND huyện; thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp công dân và giải quyết KNTC; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết KNTC và các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, khiếu kiện như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính, ngân sách, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư...; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ KNTC thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, hạn chế khiếu kiện vượt cấp đến UBND huyện, xuống tỉnh, ra trung ương và không để vụ việc diễn biến phức tạp, khiếu kiện đông người, trở thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh trật tự, mất ổn định chính trị - xã hội. Trong giải quyết cần coi trọng đối thoại, hòa giải, đặc biệt là các vụ đông người, phức tạp, vận dụng chính sách, pháp luật, giải quyết thấu tình, đạt lý để chấm dứt khiếu kiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết KNTC; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong tiếp công dân, giải quyết KNTC...

Bài và ảnh: Ngân Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]