(Baothanhhoa.vn) - Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), huyện Ngọc Lặc đã có nhiều giải pháp giúp người dân TCPL hiệu quả. Qua đó, từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Ngọc Lặc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Sau 4 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 8-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL), huyện Ngọc Lặc đã có nhiều giải pháp giúp người dân TCPL hiệu quả. Qua đó, từng bước đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Huyện Ngọc Lặc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Công chức tư pháp – hộ tịch xã Quang Trung đang giải quyết thủ tục cấp giấy khai sinh cho người dân.

Quang Trung là một trong những xã của huyện Ngọc Lặc được xét công nhận đạt chuẩn TCPL từ năm 2018. Ông Đinh Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Trung cho biết: Xác định việc xây dựng xã đạt chuẩn TCPL là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thời gian qua xã đã triển khai xây dựng, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu TCPL, nhất là những tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực tư pháp, như: phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, ban hành văn bản quy phạm pháp luật..., tổ chức đánh giá xã đạt chuẩn TCPL theo đúng thủ tục, trình tự. Theo quy định, cấp xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL được đánh giá bằng 5 tiêu chí: bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, phường, thị trấn; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Mỗi tiêu chí có các chỉ tiêu riêng và được đánh giá trên tổng điểm 100. Ngoài ra, để đạt chuẩn TCPL, xã chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ làm việc tại bộ phận “Một cửa” nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân, bám sát 5 tiêu chí theo Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong thực hiện quy chế dân chủ, mọi công việc, chủ trương của xã đều được công khai để người dân theo dõi. Đồng thời, đóng góp ý kiến, bàn bạc, quyết định trực tiếp hoặc gián tiếp các vấn đề liên quan phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị, hòa giải cơ sở được chú trọng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý và điều hành của chính quyền, không để phát sinh đơn, thư kiến nghị vượt cấp, khiếu kiện đông người... Với những kết quả đạt được, năm 2020, xã Quang Trung tiếp tục đạt chuẩn TCPL với tổng điểm của 5 tiêu chí là 92/100 điểm; đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100%.

Trao đổi về công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, bà Vũ Thị Hà, Trưởng Phòng Tư pháp huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp đã tham mưu cho UBND huyện xây dựng, ban hành kế hoạch công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL ở tất cả 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn đã nhận thức được việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL là tiêu chí để đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã đạt chuẩn TCPL.

Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn TCPL, nhất là một số tồn tại trong quá trình thực hiện, Phòng Tư pháp huyện đã kịp thời triển khai một số giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí TCPL; bảo đảm xây dựng cấp xã đạt chuẩn TCPL bền vững, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về pháp luật cho người dân gắn với thực hiện Luật Tiếp cận thông tin. Với việc tập trung chỉ đạo công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL, năm 2020 huyện Ngọc Lặc đã công nhận 15/21 xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL. Trong đó, xã loại I có tổng điểm đánh giá chung cao từ 94,75 điểm trở lên, các xã loại II có điểm đánh giá chung đạt từ 91,72 điểm. Đặc biệt, qua kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính các xã đều đạt từ 100%, kết quả trên đã có tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.

Tuy nhiên, công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Ở một số xã việc chỉ đạo thực hiện công tác này còn chậm, chưa kịp thời; các tiêu chí về TCPL còn chưa bền vững; chưa chú trọng đến xây dựng các tiêu chí TCPL mà chỉ chú trọng việc đánh giá các tiêu chí TCPL. Công tác chấm điểm, đánh giá TCPL ở một số xã, thị trấn còn mang tính hình thức, kết quả đánh giá còn chưa thực sự phản ánh đúng với tình hình thực tiễn của địa phương. Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, hướng tới mục tiêu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn TCPL, thời gian tới, huyện Ngọc Lặc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng xã đạt chuẩn TCPL trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng xã, thị trấn bảo đảm việc TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện TCPL của người dân. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành có liên quan, các thành viên của hội đồng đánh giá chuẩn TCPL trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện TCPL của người dân. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương, nhân rộng điển hình làm cho đội ngũ công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn TCPL.

Bài và ảnh: Tiến Đạt


Bài và ảnh: Tiến Đạt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]