(Baothanhhoa.vn) - Ngành thanh tra xác định công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngành thanh tra xác định công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, phát huy quyền làm chủ của công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh tiếp công dân phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn).

Bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, hàng năm, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan thanh tra trong tỉnh đổi mới nội dung hoạt động của công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Trọng tâm là thanh tra các lĩnh vực, quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách và phối hợp giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Năm 2018, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã triển khai 266 cuộc thanh tra hành chính. Kết quả đã kết thúc thanh tra trực tiếp 235 cuộc và ban hành kết luận 221 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 96,344 tỷ đồng và 9.083m2 đất; kiến nghị thu hồi hơn 57,627 tỷ đồng và 9.083m2 đất. Lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý Nhà nước về đất đai là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh nhiều tiêu cực, khiếu kiện kéo dài. Nhằm kịp thời ngăn ngừa những sai phạm và hạn chế việc khiếu kiện kéo dài của công dân, Thanh tra tỉnh đã tiến hành 24 cuộc thanh tra trên lĩnh vực tài chính, ngân sách. Trong đó, có 1 cuộc thanh tra chống thất thu thuế tại 7 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Quảng Xương, Tĩnh Gia, Nga Sơn, Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều đơn vị, doanh nghiệp hoạch toán kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, với tổng số tiền 7,712 tỷ đồng; đã thu hồi được 6,079 tỷ đồng cho Nhà nước. Đối với lĩnh vực đất đai, thanh tra các huyện đã tiến hành 26 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 320 triệu đồng và 9.083m2. Sau thanh tra đã thu hồi được 320 triệu đồng và kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất sai phạm được phát hiện. Trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cơ quan thanh tra đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành phố tập trung giải quyết tốt các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng. Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 7.727 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. Trong đó, có 4.935 đơn đủ điều kiện xử lý. Trên cơ sở phân loại đơn thư, các cơ quan thanh tra trong tỉnh đã ban hành 1.868 văn bản chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 632 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan giải quyết đơn, thư của công dân; 1.585 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc; giao xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước 810 đơn, thư. Bên cạnh đó, các cơ quan thanh tra cũng đã giải quyết 165/188 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền. Đồng thời, duy trì chế độ trực phục vụ tiếp công dân theo quy định và phối hợp với Ban tiếp công dân tỉnh tăng cường rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Qua công tác rà soát, kiểm tra tại các huyện Quảng Xương, Yên Định, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Thọ Xuân, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn cho thấy các vụ khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền, ngành chức năng xem xét giải quyết khách quan, đúng quy định của pháp luật. Sau rà soát còn 2 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm gồm: Vụ việc ông Lê Mạnh Hoàn và một số công dân xã Quảng Phú (TP Thanh Hóa) tố cáo những sai phạm trong quản lý đất đai, tài chính của UBND xã. Vụ việc này đã được thanh tra, kết luận nhưng chưa thực hiện xong việc xử lý kiến nghị thanh tra. Hiện vụ việc được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm. Vụ khiếu kiện của ông Đinh Quý Văn và một số công dân xóm 11, xã Quảng Phú (Thọ Xuân) trong việc chưa thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị thanh tra về các sai phạm của cán bộ xã qua các thời kỳ.

Năm 2019, được tỉnh và các địa phương xác định là năm “tăng tốc về đích” nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Để góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành thanh tra sẽ đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động để rút ngắn thời gian thanh tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Đồng thời, tập trung thanh tra một số lĩnh vực nhạy cảm, như: Quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước; tham mưu triển khai, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng pháp luật, không để phát sinh điểm nóng; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng.

Bài và ảnh: Trần Thanh


Bài Và Ảnh: Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]