(Baothanhhoa.vn) - Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng năm 2025”, những năm qua, TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng năm 2025”, những năm qua, TP Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các phòng, ban, đoàn thể và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Nâng cao nhận thức và hành động về bảo vệ môi trườngDiện mạo đô thị du lịch Sầm Sơn ngày càng xanh - sạch – đẹp.

Để triển khai sâu rộng Nghị quyết 05, tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức học tập quán triệt, phổ biến và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đến tất cả các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người dân. Hình thức tuyên truyền được tiến hành tương đối đa dạng, như định kỳ hàng quý, hàng tháng, các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng nhân các ngày lễ, tết, hè, Ngày Môi trường thế giới... Đồng thời, UBND thành phố cũng giao đài truyền thanh tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường, xã; tuyên truyền trực quan với các khẩu hiệu như không đổ rác, chất thải xây dựng ra vỉa hè, đường phố, nơi công cộng; tự giác đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; tu sửa, giữ gìn, bảo vệ công trình thoát nước, vỉa hè, cây xanh...

Thông qua tuyên truyền, vận động và bằng các giải pháp khác, đến nay, rác thải, chất thải trên địa bàn đã được thu gom khá triệt để, xử lý tập trung nên đã cơ bản kiểm soát được nguồn gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, đã thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 96%; thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 90%; 85% chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý sơ bộ; 100% chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn; 80% cơ sở lưu trú, hộ gia đình xây dựng mới có hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu về môi trường; 76% hộ chăn nuôi ở nông thôn có chuồng trại hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, các dự án đầu tư về sản xuất, cơ sở hạ tầng mới phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt đạt 100%. Tỷ lệ các cơ sở lưu trú hoạt động từ trước năm 2010 đã đầu tư cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải và bảo vệ môi trường đạt 70%; 70% các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến hải sản, nhà hàng, dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, thành phố cũng từng bước khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái, cải thiện điều kiện sống của người dân. Theo đó, đến nay đã có 95% hộ gia đình dùng nước hợp vệ sinh; 80% số xã đã được thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt đúng quy định; giảm lượng phát thải khí nhà kính so với phương án phát triển bình thường đạt 17%. Đặc biệt, trong các năm 2017, 2018, thành phố đã thực hiện thí điểm thành công mô hình xử lý nước thải tại nguồn theo công nghệ Plasma, do Trường Đại học Hồng Đức thực hiện, tại Khách sạn Hải Yến (phường Bắc Sơn) và đang nghiên cứu nhân rộng mô hình theo cụm dân cư.

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu môi trường kể trên, hiện TP Sầm Sơn cũng đang tích cực triển khai các dự án cải thiện điều kiện môi trường trên địa bàn. Điển hình là dự án nâng cấp cải tạo hệ thống thu gom, xử lý nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương, có tổng kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh là 300 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng ngày 28-12-2017 và hiện đã thực hiện được một số hạng mục, gồm: cải tạo 3 cửa xả C1, C2, C3; xây dựng 4 trạm bơm tăng áp Biển Nhớ, Đồng Xuân, Hồng Thắng và trạm bơm tăng cường C3; hệ thống tuyến ống dẫn nước thải từ các trạm bơm về trạm xử lý và đang tiến hành thi công cải tạo nâng cao công suất khu xử lý nước thải hiện có. Phần còn lại, gồm hoàn thiện xây dựng 2 trạm xử lý nước thải Trung Sơn và Nam sông Mã; song hiện chưa thực hiện được do nằm trong vùng quy hoạch dự án của Sun Group. Do đó UBND thành phố đã thực hiện điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đang triển khai thực hiện đạt 40% khối lượng công trình.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, song việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05 trên địa bàn TP Sầm Sơn hiện vẫn đang tồn tại những hạn chế, bất cập. Trong đó, công tác tuyên truyền dù được quan tâm thường xuyên, song vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân và các hộ kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở chế biến thủy, hải sản... chưa ý thức chấp hành các quy định trong lập hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường; một số hộ kinh doanh chế biến thủy sản, sản xuất, thu mua phế liệu kinh doanh trên đất ở trong khu dân cư, gây phát sinh chất thải, khí thải ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và môi trường. Bên cạnh đó, việc phát triển kinh tế - xã hội cũng kéo theo lượng chất thải phát sinh ngày càng nhiều; trong khi bãi rác của thành phố đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Thành phố chưa quy hoạch được khu đổ chất thải công nghiệp dẫn đến việc đổ bừa bãi dọc các tuyến đường vắng.

Trên địa bàn thành phố hiện còn một số tuyến đường chưa đầu tư riêng hệ thống thoát nước thải và nước mưa. Do vậy, tình trạng nước thải và nước mưa hòa lẫn vào nhau gây khó khăn cho công tác xử lý nước thải. Tình trạng một số nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thủy, hải sản chưa lắp đặt đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường; hoặc lắp đặt nhưng công suất nhỏ, lượng nước xả thải lớn dẫn đến quá tải; hoặc một số cơ sở lắp đặt từ lâu theo hình thức tự thấm và chưa được cải tạo, đã ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Ngoài ra, nhân lực phụ trách công tác môi trường tại phòng chuyên môn và các xã, phường còn mỏng và yếu về chuyên môn, nghiệp vụ...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Nghị quyết 05, thời gian tới, TP Sầm Sơn chú trọng công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến mọi tầng lớp Nhân dân, nhằm nâng cao ý thức và cùng chung tay bảo vệ môi trường. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng những hành động đẹp, tấm gương tốt về bảo vệ môi trường; cũng như có hình thức xử lý đối với các hành vi gây ảnh hưởng, hủy hoại môi trường. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở chế biến thủy, hải sản. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến đường chưa có hệ thống thoát nước và tuyến đường bị hư hỏng nặng, khu du lịch, khu dân cư tập trung. Ngoài ra, thành phố cũng đang đề xuất UBND tỉnh sớm chấp thuận chủ trương và hỗ trợ từ nguồn kinh phí đầu tư công, để thành phố triển khai dự án trạm xử lý nước tập trung tại phường Quảng Châu giai đoạn I, có công suất 20.000m3/ngày đêm. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh sớm chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung tại xã Quảng Minh, làm cơ sở để thành phố triển khai thực hiện.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]