(Baothanhhoa.vn) - Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, khảo sát kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát, lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án kinh tế quốc phòng Mường Lát và lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, khảo sát kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Tiếp và làm việc với đoàn có đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát, lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án kinh tế quốc phòng Mường Lát và lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đã báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Theo đó, quán triệt sâu sắc chủ trương, chiến lược của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, gần 20 năm qua Đoàn kinh tế - quốc phòng 5 đã nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, tích cực triển khai thực hiện Dự án khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát và đạt được kết quả quan trọng, được Đảng bộ, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ghi nhận, đánh giá cao.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đại tá Hoàng Văn Võ, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 báo cáo kết quả xây dựng và hoạt động của Đoàn tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát trước đoàn công tác.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được 21 công trình gồm: Công trình điện, đường giao thông, công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, phòng học mầm non, nhà văn hóa thôn, bản… kết hợp tổ chức, bố trí lại 11 cụm điểm dân cư trên địa bàn, từng bước hình thành các thôn, bản, cụm điểm dân cư tập trung trên vành đai biên giới, địa bàn xung yếu, tạo hành lang bảo vệ chủ quyền Quốc gia.

Tích cực triển khai các chương trình khuyến nông - khuyến lâm, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp Nhân dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, khắc phục tình trạng di cư, dịch cư tự do, tập quán du canh, du cư, tự cung, tự cấp… góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 75% (năm 2003) xuống còn 37,67% (năm 2020).

Đặc biệt, cùng với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất, làm nòng cốt hỗ trợ Nhân dân xóa đói giảm nghèo, Đoàn kinh tế - quốc phòng 5 đã đẩy mạnh công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bằng các hoạt động thiết thực, Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tích cực đưa văn hóa, y tế về thôn, bản, góp phần xóa mù chữ, giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Đến nay, Khu kinh tế - quốc phòng Mường Lát đã và đang phát huy hiệu quả trên nhiều mặt, góp phần tạo nên diện mạo, thế và lực mới trên vùng đất biên cương của Tổ quốc.Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề xuất một số nội dung với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo huyện và lãnh đạo các xã thuộc vùng dự án kinh tế quốc phòng Mường Lát đã đề xuất với đoàn công tác một số nội dung như: Tếp tục đầu tư về cơ sở hạ tầng kết hợp bố trí, sắp xếp dân cư tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn, gắn với quốc phòng - an ninh; Sớm phê duyệt các chủ trương, chương trình, dự án tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát giai đoạn 2021 - 2025; Tiếp tục có nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất cho bà con Nhân dân trong vùng dự án; Hỗ trợ hệ thống thủy lợi để người dân khai hoang, phục hóa mở rộng diện tích ruộng nước đảm bảo an ninh lương thực; Tiếp tục hỗ trợ, xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tiếp tục đầu tư các công trình dân sinh, nhân rộng các mô hình và lồng ghép các chương trình dự án theo các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện; Tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn gắn với xây dựng “Thế trận quốc phòng toàn dân”; Tiếp tục cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Hỗ trợ Nhân dân trong việc phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bố trí dân cư, đầu tư xây dựng cơ bản các công trình phục vụ dân sinh, tham gia xây dựng nông thôn mới…

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế thống nhất một số nội dung tại buổi làm việc.

Đại tá Phạm Toàn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) trong công tác xây dựng và hoạt động tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát. Đồng thời thống nhất một số nội dung để thực hiện xây dựng khu kinh tế quốc phòng Mường Lát có bước đột phá; hoạt động của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Kinh tế đề nghị Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tạo sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc. Gắn việc tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo bền vững với công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Những ý kiến đề xuất của các đại biểu tại buổi làm việc đồng chí cùng đoàn công tác hứa sẽ tiếp thu để tổng hợp và cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 sớm có những cơ chế thực hiện tốt nhất.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh tại huyện Mường Lát

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Quân khu 4 khảo sát vị trí dự kiến đóng quân của các đội sản xuất mới tại khu kinh tế quốc phòng Mường Lát

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát các vị trí dự kiến đóng quân của 3 đội sản xuất mới của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]