(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa triển khai thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa triển khai thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Mục đích nhằm xác định phát triển doanh nghiệp công nghệ số là nhân tố quan trọng để đẩy nhanh việc áp dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế; phát triển các doanh nghiệp công nghệ số phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành trên các lĩnh vực và xác định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh; tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các giải pháp, nhiệm vụ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị cũng như tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; tích cực sử dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chỉ thị, nghị quyết trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030 (sau khi Chính phủ phế duyệt Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030). Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai mạng viễn thông 5G, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông đáp ứng yêu cầu công nghệ của cuộc Cánh mạng công nghiệp lần thứ 4 theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tinh (sau khi có hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương).

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, kết nối, chia sẻ dữ liệu liên quan đến doanh nghiệp công nghệ số; sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng công nghệ số. Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối họp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ số, mô hình kinh doanh mới, báo cáo UBND tỉnh trong Quý II năm 2021...

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]