(Baothanhhoa.vn) - Giải vô địch bóng chuyền quốc gia PV Gas 2020 đã chính thức khai mạc cuối tuần qua tại nhà thi đấu TDTT các tỉnh Bắc Ninh và Hà Tĩnh. Nằm ở bảng B (thi đấu tại Hà Tĩnh), đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có bước khởi đầu đầy khó khăn khi để thua cả hai trận đầu tiên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDunVQUeG7oExL4buCw7o4RsOBRuG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhuqjhu4RSVuG6vEvhu6nhu55S4buO4bqo4bup4buCRuG7teG7qeG7gW7hu6k44bu1UOG7qeG7reG7q+G7reG7q+G7n+G7qTxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qUvhu6rhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlM4bu34bup4buI4buE4buaRuG7qULhurRS4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEt1L1BR4bugTEvhu4LDunUv4buE4buxw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiOUPhu7XhuqrGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7o4RsOBRuG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhuqjhu4RSVuG6vEvhu6nhu55S4buO4bqo4bup4buCRuG7teG7qeG7gW7hu6k44bu1UOG7qeG7reG7q+G7reG7q+G7qULDgOG7qeG6qOG7hEdL4buE4bupUeG7hOG7puG6qOG7qeG7iOG7hOG7tUbhu6lKQeG6qOG7qeG6qFLhu45G4bupUVLhurRL4bup4bueUuG7teG7qVFBRuG7qUvhu4Thu7nhu6lR4buERuG7qULhurJS4bupZntmZuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHDjUvhu4Thu6k84bqi4bqo4bup4bqzRkvhu4Thu6nhu7Dhu7nhu6k54bu54bupZsOMS+G7hHHhu6nhurPDg0rhu6nhu5rhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6k84bupc1Hhu4RG4bupQuG6slLhu6lRQUbhu6k54bu54bupZsOMS+G7hHRw4bupQsOURuG7qeG6rE1L4buC4bup4bqo4buEUlbhurxL4bupS+G7quG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6lCw4Dhu6nhuqhN4bup4bqs4buk4buU4bqo4bup4buI4buE4buaRuG7qULhurRS4bupQuG6tFbhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS+G7qeG7iOG7hEbhu6lC4bq+4bupUeG7hFLhu7Xhu6nhuqjDgeG7qeG7hOG7tUbhu6lR4bugw4JL4bupQuG6tFLhu6lRRuG6uEtxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupeHfhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l2d+G7seG7ouG7ruG7oeG7qeG6qkZQ4buixKjhu7VW4buf4bup4bqsxKhM4bqo4buI4buh4bupSuG7teG7oOG7gkZLLcSoQ+G7hlHhu5/hu6nhu7VSUUzhu6Hhu6lK4bu14bug4buCRkst4bugRuG7guG7hFHhu5/hu6nhu7VSUUzhu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4bur4butdi/hu7F4w73huqrhu7Hhu6vhu7N3d3d5UeG7r3jhu694xKjhu68t4buxdnnhuqrhu6vhu63hu7F3eHbDvVF54but4bur4bur4buzxKjhu6tx4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsDhGw4FG4bup4buw4buM4bupQknhuqjhu4Thu6nhuqxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4buBbuG7qTjhu7VQ4bup4but4bur4but4bur4buf4bupPE1L4buC4bup4bqo4buEUlbhurxL4bupS+G7quG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOUzhu7fhu6nhu4jhu4Thu5pG4bupQuG6tFLhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS8aw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aww7pm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupc+G7t0zhu6nhu67hu7VL4buEdOG7qULDgOG7qVHhu4RS4bu14bupS+G7hOG7tUvhu4Thu6nhu6st4buv4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qWbhu4Thu7VL4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s0ZL4buE4bupc+G7t0zhu6lR4bug4bqiS+G7gnThu6nhu5rhu6lR4bugw4JL4bupQuG6slLhu6lR4buE4bum4bup4butdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7p9w5RG4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhuqjhu4RSVuG6vEvhu6lL4buq4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qUvDg0rhu6nhu5rhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6k84bup4bqoVEvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bupQsOURuG7qTlM4bu34bup4bqo4buE4bqyUeG7qX3hu6bhuqjhu6k4RuG7tUvhu4Lhu6k54bu54bup4bqzw5RGcOG7qW5mbuG7qTxIS+G7hOG7qX1G4bq8S+G7qeG6sUxL4buC4bup4bu0S3Dhu6nhurPhu4LhurZL4bup4buE4bu5S+G7guG7qT7hu4xL4buC4bupZuG7hOG7pOG7mEvhu4Jw4bupZuG7hOG7tUvhu6nhu4dSw4FL4buC4bup4bqzRkvhu4Rx4bupfeG6tlbhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhu65DSuG7qcSo4bu54bup4bqsw4FL4buC4bupQuG6slLhu6nhu4jhu4Thu7fhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS+G7qULhu45G4bup4buw4buURuG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qeG7ruG7puG7qWbhu4Thu7VL4buE4bup4bqo4buETOG7qeG6qlThu6lKVeG6qOG7qVFG4bq4UuG7qUpU4bu14bup4buCRsOBRuG7qeG7reG7q+G7reG7q+G7qcSo4bu54bupUeG7oFXhu6nhu4RBS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDuntM4bupQkbhurxS4bup4buI4buERsOKS+G7qeG7iOG7hE3hu6nhu4jhu4ThuqBL4bup4buw4bq84bupUeG7uUbhu6nhuqjhu4RHS+G7hOG7qUvhurhL4bupUEzhu6nhu7Dhu5RG4bup4bqo4bu34bqo4bupQsOURuG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG6rMOBS+G7guG7qTxw4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qcSo4bu54bup4bqoTeG7qVDGr+G7qULhurRS4bupUeG7pOG7qcSoxq/huqjhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qeG7iOG7hEbhurhK4bupUeG7jkvhu6lL4buE4bqyUXHhu6l9w5RG4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhu67hu6bhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qeG6qOG7hMON4bup4bqoTeG7qVDGr+G7qeG6rOG7kOG7qVBSS+G7guG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG6tFLhu6lR4buEw5rhu6lR4bugReG7qUrhu7nhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4bqoTeG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG6qOG6tFLhu6lR4buEw5rhu6lK4buURuG7qUvhu7lM4bupUcWo4bupUeG7hEnhu6lR4bug4buk4buWS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq+S+G7qUvhu4Thu6TGoEvhu4Jx4bup4bqxSeG6qOG7hOG7qVHhu4RG4bupQuG6slLhu6nhu5rhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6k84bup4buw4buURuG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6nEqOG7ueG7qeG7iOG7hOG7t+G7qVHhu4RSw4JL4bupxKjGoEbhu6nhu4jhu4RG4bup4buCxILhu6Lhu6nhu4Thu7VG4bupQuG7jkbhu6lR4buEw5rhu6nigJxL4buExJDhu6nhu4hX4oCd4bupxKjhu7nhu6k5TeG7teG7qeG6qOG7hOG6slHhu6l94bum4bqo4bupOEbhu7VL4buC4bupOeG7ueG7qeG6s8OURuG7qeG7sOG7ueG7qWbhu4Thu7VL4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s0ZL4buEcOG7qVHhu6Dhu6Thu5Thuqjhu6nhu4jhu4RG4bup4bui4buEw4FG4bupQuG7jkbhu6lC4bq0UuG7qeG7sOG7lEbhu6nhu63hu6nhu6ZL4buC4bup4bqo4buo4bup4buwRuG6uEvhu6nhu4Thu7lL4buC4bupQuG6tFLhu6nhuqjDmuG7teG7qeG6rMOBS+G7guG7qcSo4bu54bupbmZu4bupPEhL4buE4bupfUbhurxL4bup4bqxTEvhu4Lhu6nhu7RL4bup4buw4bu54bup4bqz4buC4bq2S+G7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6k+4buMS+G7guG7qWbhu4Thu6Thu5hL4buCcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpW4bup4buiPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhuqhDS1FD4bug4buhxrDDunVGSuG7guG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsEY+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrDhu6xG4bqqUeG7hOG7n+G7qXh34bur4bui4buu4buh4bup4buEQ0bhu4Lhu4RR4buf4bup4buveHnhu6Lhu67hu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4bur4butdi/hu7F4w73huqrhu7Hhu6vhu7N3d+G7reG7s1F24butw73hu63EqOG7ry3hu7Ut4bqoTOG7olZx4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsDhGw4FG4bup4buw4buM4bupQknhuqjhu4Thu6nhuqxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4buBbuG7qTjhu7VQ4bup4but4bur4but4bur4buf4bupPE1L4buC4bup4bqo4buEUlbhurxL4bupS+G7quG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOUzhu7fhu6nhu4jhu4Thu5pG4bupQuG6tFLhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS8aw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG6qENLUUPhu6Dhu6HGsMO6ZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qXPhu7dM4bup4buu4bu1S+G7hHThu6lCw4Dhu6lR4buEUuG7teG7qeG6qMOB4bup4but4bupUeG7oMOCS+G7qULhurJS4bupQuG6tFLhu6lRRuG6uEvhu6nhuqjDmuG7teG7qUpU4bu14bup4buCRsOBRuG7qeG7reG7q+G7reG7q3Uv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsFFD4buuUS3hu7XEqEbhu4JL4buf4bup4buKUlBRRuG7hlbhu6HGsMO6w6rhu6lR4bugw4JL4bupQuG6slLhu6nhu6Dhu7Xhu6nhu55S4bq2S+G7qeG7gsSC4bui4bupOU3hu7Xhu6nhuqjhu4ThurJR4bupfeG7puG6qOG7qThG4bu1S+G7guG7qTnhu7nhu6nhurPDlEZw4bup4bqo4bu34bqo4bupS+G7quG7qeG6qOG6tFLhu6lR4buEw5rhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupQsOA4bup4buI4buE4buaRuG7qULhurRS4bup4buI4buE4bu34bupUeG7jlHhu6nhu7Dhu7nhu6nhuqhN4bupUeG7hOG7lkbhu6lCRuG6vkrhu6nhuqrhuqZL4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qOG7qULhu45G4bupUeG7hMOa4bup4buvLXbhu6lCRuG6vkpx4bupZlJW4bup4buww4JWcOG7qeG7muG7qVHhu4Thu5ZG4bupQkbhur5K4bup4bqoUuG7jkbhu6lQROG6qOG7qULhurJScOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6lCw4Dhu6nhu4jhu4Thu4xL4buC4bup4buCRuG7quG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7ouG7hExL4buC4bupQsOU4bup4buw4bu54bupQuG6vuG7qVHhu4RS4bu14bup4buw4buURuG7qVHDneG7qVDhu47hu6nhu63hu6st4butd3Hhu6lm4buE4bq64bupUeG7oMOCS+G7qVHhu6Thu5hL4buC4bupUcav4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qeG6qkbhu4BL4bup4bug4bu14bup4bua4bupUEThuqjhu6lC4bqyUuG7qVHhu4Thu6bhu6nhu63hu6nhu7Dhu7nhu6k5TeG7teG7qeG6qOG7hOG6slHhu6l94bum4bqo4bupOEbhu7VL4buC4bup4buCRuG7uUvhu4Thu6nhuqjhu4RG4bq6S+G7qVHhu4ThuqJL4buC4bup4buw4buURuG7qVHDneG7qVDhu47hu6nhu613LeG7reG7sXHhu6nhu4VE4bqo4bupQuG6slLhu6lR4buE4bum4bup4buvcOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6qOG6tFLhu6lR4buEw5rhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupQsOA4bup4buuUuG7jkvhu4Lhu6lQ4bum4bqo4bup4bugw5Lhu6nhu6DDilHhu6nhu7Dhu5ZG4bupUeG7hFLhu7Xhu6lL4buE4bu1S+G7hOG7qeG7sOG7lEbhu6lRw53hu6lQ4buO4bup4buxdy3hu613ceG7qT7hu4RSS+G7guG7qeG6qFLDlOG6qHDhu6k5TeG7teG7qeG6qOG7hOG6slHhu6l94bum4bqo4bupOEbhu7VL4buC4bupOeG7ueG7qeG6s8OURuG7qeG7gkbhu7lL4buE4bup4bqo4buERuG6ukvhu6lR4buE4bqiS+G7guG7qeG6qOG7hFJL4buC4bup4bqoUsOU4bqo4bup4buvLeG7q+G7qVHhu6Dhu6Thu5Thuqjhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu1cXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsFFD4buuUS3hu7XEqEbhu4JL4buf4bup4bqoQ0tRQ+G7oOG7ocaww7p1Rkrhu4Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrBGPkNLUUPhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcaw4busRuG6qlHhu4Thu5/hu6l4d+G7q+G7ouG7ruG7oeG7qeG7hENG4buC4buEUeG7n+G7qeG7r+G7s8O94bui4buu4buhxrDhu6lQ4bug4bqo4buVxrAvL+G6qOG6qktx4bqs4bu1TFHhu4Thu7VL4buE4buETOG7tXHhu7BLL+G6qkNQ4buIUUzhu6IvS0Phu6xQL+G7reG7q+G7rXYv4buxeMO94bqq4bux4bur4buzd3jhu7Hhu7NR4buv4buvd+G7s8So4buxLeG7rXZx4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsDhGw4FG4bup4buw4buM4bupQknhuqjhu4Thu6nhuqxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4buBbuG7qTjhu7VQ4bup4but4bur4but4bur4buf4bupPE1L4buC4bup4bqo4buEUlbhurxL4bupS+G7quG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOUzhu7fhu6nhu4jhu4Thu5pG4bupQuG6tFLhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS8aw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG6qENLUUPhu6Dhu6HGsMO6w6rhu6nhu63hu6lR4bugw4JL4bupQuG6slLhu6nhuqhOS+G7qcSoQUbhu6nhuqjDmuG7teG7qeG7sE5L4buC4bup4buxcOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6lC4bukxqDhuqjhu6nhuqrGr+G7qeG6rOG7t0zhu6lQw4nhu6nhuqhOS+G7qeG7gsSC4bui4bupS+G7hEbhurxS4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEt1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG7ilJQUUbhu4ZW4buhxrDDusOq4bupUeG7oMOCS+G7qULhurJS4bupUeG7hOG7puG7qeG7reG7qXPhuqjhu4RG4bq8UuG7qeG7nlLhu7Xhu6nhu7F2LXh0cOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6nhu4LEguG7ouG7qWbhu4Thu7VL4bup4buHUsOBS+G7guG7qeG6s0ZL4buEcOG7qULhu45G4bupUeG7hMOa4bupQuG7pMag4bqo4bup4buuQ0rhu6nEqOG7ueG7qUpBS+G7hOG7qeG7hOG7mEvhu6lQTOG7qeG7sOG7lEbhu6k5TeG7teG7qeG6qOG7hOG6slHhu6l94bum4bqo4bupOEbhu7VL4buCceG7qX3hurZW4bupxKjhu7nhu6lCRuG6vFLhu6nhuqrhu4Dhu6nhu4RG4bq+UuG7qeG6rOG7mkbhu6lm4buE4bu1S+G7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6nhurNGS+G7hOG7qeG6qE3hu6lQxq/hu6lC4bq0UuG7qVHhu6Thu6lKQUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6lL4buE4bq2S+G7qVDGr3Dhu6lC4bu3S+G7guG7qeG7iOG6vuG7qcSo4bu54bup4bui4buEVeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6l9Rkvhu4Thu6lm4buESeG7qWbhu6Dhu7nhu6k4RuG7tUvhu4Lhu6lzUcWo4bup4bqvRkvhu4Thu6k84bqi4bqo4bupPOG6ouG6qOG7qeG6s0ZL4buEdHDhu6k8VEbhu6lm4buESeG7qTlSw4rhu6lzUcWo4bup4bq3RuG7iOG7teG6qkzhu6lm4buE4bu3RuG7qTxIS+G7hHRxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7pm4buE4bu1S+G7qeG7h1LDgUvhu4Lhu6nhurNGS+G7hOG7qULDgOG7qeG6qOG7hOG7mEbhu6nEqOG6skvhu6nEqOG7pOG7lFHhu6lQTOG7qVHhu6Dhu6Thu5Thuqjhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bup4buw4bu54bupxKhG4bq4S+G7qVFV4bqo4bupUUFM4bup4bug4bu14bup4bqo4bu34bqo4buE4bup4bqsRsOKUeG7qcSo4buUS+G7qeG7sOG6vOG7qUJG4bq+SuG7qVDhu47hu6lR4bugTEvhu4Lhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lQROG6qOG7qULhurJSceG7qXtU4bup4bug4bqyUeG7qeG6qOG7juG7qeG7guG6okvhu4Lhu6lL4buE4bukS+G7guG7qVDGr+G7qUtMS+G7qUvhu5RR4bup4buw4bq84bup4buIRkvhu4Thu6lL4buC4buERsOKSuG7qeG6qMOa4bu14bup4bqo4bu34bqo4bup4bqo4bq0UuG7qVHhu4TDmuG7qVHhu6BF4bup4buw4bu54bupUeG7hEbhurpS4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lL4buE4bq2S+G7qVHhu47hu6nhuqjhu4ThurJR4bupxKjhu6TGoEvhu4Lhu6nhuqjhu4RM4bup4buI4buE4bq2UuG7qVHhurJL4bup4bqo4buMS+G7gnDhu6lCw5RG4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhu67hu6bhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qULDgOG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lR4buE4bq+4bupUUFM4bup4bug4bu14bup4bqs4bqyUeG7qUvhu4Lhu5Zx4bupOeG7mEvhu6lL4buq4bu1cOG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOU3hu7Xhu6nhuqhOS+G7qUrhuqLhuqjhu6nhu4jhu4Thu7fhu6lL4buERuG6vFLhu6nEqOG7kkbhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6lK4buMS3Dhu6lL4buE4bqyUeG7qcSo4bu54bup4bqs4bqiUeG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qeG7sXDhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qVHhu4TDmuG7qeG7sEjhu6nhu7DDglbhu6lQ4bu1UuG7qeG7r+G7qVBE4bqo4bupQuG6slJw4bupZuG7hOG7tUvhu6nhu4dSw4FL4buC4bup4bqzRkvhu4Thu6nEqOG7ueG7qULDlEbhu6nhu4JG4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7hEbhurpL4bupUeG7hOG6okvhu4Lhu6nhu7Dhu5RG4bupUcOd4bupUOG7juG7qeG7ry3hu6vhu6lz4butdy3hu63hu7Fw4bup4butdy3hu63hu6vhu6nhu7Dhu7nhu6nhu613LeG7reG7q3RxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbhu6nhu6I+Q0tRQ+G7oMaw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG6qENLUUPhu6Dhu6HGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupeHfhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l24buvduG7ouG7ruG7ocaw4bupUOG7oOG6qOG7lcawLy/huqjhuqpLceG6rOG7tUxR4buE4bu1S+G7hOG7hEzhu7Vx4buwSy/huqpDUOG7iFFM4buiL0tD4busUC/hu63hu6vhu612L+G7sXjDveG6quG7seG7q+G7s3d54buv4buvUeG7seG7q3nEqOG7ry3hu7F4w73huqrhu6/hu63hu6t24butduG7r1HDvXnhu7Phu7F5xKjhu6tx4buK4bui4buCxrDhu6nhu7XEqFHhu5XGsDhGw4FG4bup4buw4buM4bupQknhuqjhu4Thu6nhuqxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4buBbuG7qTjhu7VQ4bup4but4bur4but4bur4buf4bupPE1L4buC4bup4bqo4buEUlbhurxL4bupS+G7quG7qWbhu4Thu7VL4buE4bupOUzhu7fhu6nhu4jhu4Thu5pG4bupQuG6tFLhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS8aw4bupL8O6dS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I+4bu14buiUUZMS8aw4bupUFFWxKhD4buVxrBRQ+G7rlEt4bu1xKhG4buCS+G7n+G7qeG6qENLUUPhu6Dhu6HGsMO6ZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHhu4Thu7VK4bup4buCRuG7teG7qeG7gkbDgUbhu6nhu7Dhu4zhu6lCSeG6qOG7hOG7qeG7nlLhu47huqjhu6nhu4JG4bu14bup4buBbuG7qTjhu7VQ4bup4but4bur4but4bur4bup4bqo4buEw5rhu6lW4bq6UuG7qeG6qlXhu7Xhu6nhu7Dhu7lM4bupUOG7puG6qOG7qVHhu6BFdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu4pSUFFG4buGVuG7ocaww7p94bq+4bupUeG7hFLhu7Xhu6nhuqhUS+G7guG7qeG7sOG7lEbhu6lRw53hu6lQ4buO4bup4burLeG7r+G7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7reG7qVHhu6DDgkvhu6lC4bqyUuG7qULhurRS4bupUUbhurhLcOG7qULDlEbhu6nhuqxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qUvhu6rhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlN4bu14bupUMOJ4bup4bqoTkvhu6nhu4jhu4RN4bup4buI4buE4bqgS+G7qeG7hOG7mEvhu6nhu4jhu4RG4bup4but4bupUeG7oMOCS+G7qULhurJS4bup4bqoTkvhu6nEqEFG4bup4bqow5rhu7Xhu6nhu7BOS+G7guG7qeG7seG7qVDDieG7qeG7ouG7hMOBRuG7qeG7gsSC4bui4bup4but4bupQuG7jkbhu6lR4buEw5rhu6nhu6DhurJR4bupSkFL4buE4bupxKjhu7nhu6nhurPhu4LhurZL4bup4buE4bu5S+G7guG7qT7hu4xL4buC4bupUeG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6luZm7hu6k8SEvhu4Thu6l9RuG6vEvhu6nhurFMS+G7guG7qeG7tEtx4bupZuG7hOG6slHhu6nhuqxBRuG7qcSo4bu54bupQkbhurxS4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqqxq/hu6lCTOG7t0vhu6nhu4jhu4RG4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bupUeG7hFLhu7Xhu6nhu63hu6lC4buORuG7qVHhu4TDmuG7qUvhu7lW4bupUeG7oExL4buC4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6nEqOG6tEvhu6lC4buORuG7qULhurRS4bup4bua4bup4bqo4bu34bqo4bupSlThu7Xhu6nhu4JGw4FG4bupUeG7oOG7pOG7lOG6qHHhu6nhurPhu4Lhu7VW4bup4bqow4Hhu6nhu4jhu4RG4bup4bqoTeG7qcSoxq/huqjhu6nEqOG7pMagS+G7guG7qeG7hFRL4buC4bup4buEw4JScOG7qVHFqEvhu4Lhu6lL4buERuG6vFLhu6lL4bqgSuG7qcSoT1Hhu6nhu7Dhu7lM4bupUeG7juG7ouG7qXZw4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVHhu4Thu6Thu5ZL4buC4bup4bui4buEw4FG4bupS+G7hMOCS+G7qeG7iOG6ulHhu6nhu55Sw4Hhu6lR4buEUuG7teG7qVHhu6Dhu6Thu5Thuqjhu6nhu4Thu7VG4bup4bumS+G7guG7qeG6qOG7qOG7qeG7sEbhurhL4bup4buE4bu5S+G7guG7qULhurRS4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bupS+G7uVZxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6dUZK4buC4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcawRj5DS1FD4bugxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsOG7rEbhuqpR4buE4buf4bupeHfhu6vhu6Lhu67hu6Hhu6nhu4RDRuG7guG7hFHhu5/hu6l24butduG7ouG7ruG7oeG7qeG6qkZQ4buixKjhu7VW4buf4bup4bqsxKhM4bqo4buI4buh4bupSuG7teG7oOG7gkZLLcSoQ+G7hlHhu5/hu6nhu7VSUUzhu6Hhu6lK4bu14bug4buCRkst4bugRuG7guG7hFHhu5/hu6nhu7VSUUzhu6HGsOG7qVDhu6Dhuqjhu5XGsC8v4bqo4bqqS3Hhuqzhu7VMUeG7hOG7tUvhu4Thu4RM4bu1ceG7sEsv4bqqQ1Dhu4hRTOG7oi9LQ+G7rFAv4but4bur4butdi/hu7F4w73huqrhu7Hhu6vhu7N3duG7sXlReXd44buxxKh2LeG7gktKceG7iuG7ouG7gsaw4bup4bu1xKhR4buVxrA4RsOBRuG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bup4bqsTUvhu4Lhu6nhuqjhu4RSVuG6vEvhu6nhu55S4buO4bqo4bup4buCRuG7teG7qeG7gW7hu6k44bu1UOG7qeG7reG7q+G7reG7q+G7n+G7qTxNS+G7guG7qeG6qOG7hFJW4bq8S+G7qUvhu6rhu6lm4buE4bu1S+G7hOG7qTlM4bu34bup4buI4buE4buaRuG7qULhurRS4bup4buI4buETeG7qeG7iOG7hOG6oEvGsOG7qS/DunUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPuG7teG7olFGTEvGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhuqhDS1FD4bug4buhxrDDumbhu4RDTOG7qcSoSeG6qOG7hOG7qVHhu4RG4bupQuG6slJw4bup4buw4bu5TOG7qeG7scO94buE4bupS+G7guG7uVbhu6nhu7F3LXhw4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qVDDieG7qeG7gsSC4bui4bup4bqz4buC4bq2S+G7qeG7hOG7uUvhu4Lhu6k+4buMS+G7guG7qVHhu4Thu6Thu5hL4buC4bup4buw4bu54bup4buw4bu5TOG7qeG7scO94buE4bupS+G7guG7uVbhu6nhu7F4LXhw4bupZuG7hOG7tUvhu4Thu6k5TeG7teG7qeG7gsSC4bui4bupbmZu4bupPEhL4buE4bupfUbhurxL4bup4bqxTEvhu4Lhu6nhu7RLcXUv4buiw7p14bui4bup4bqoxKjhu7VQUOG7lcaw4buiPEzhuqpWxrDhu6lQUVbEqEPhu5XGsFFD4buuUS3hu7XEqEbhu4JL4buf4bup4buKUlBRRuG7hlbhu6HGsMO6ZuG7hENM4bupQkbhurxS4bupxKjDiuG7qeG7gkbDgUZw4bup4bqo4bqgS+G7qeG6qOG7puG7qeG7iOG6ulHhu6nhu55Sw4Hhu6nhu67hurrhu6Lhu6nhu4RBS+G7guG7qVFBRuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6rMOBS+G7guG7qeG7tOG7qeG7sOG7ueG7qTzhu6nhu4JG4bu5S+G7hOG7qeG6qOG7hEzhu6lL4bu1SuG7qeG7sOG7ueG7qUvhu6pw4bupUMOJ4bup4bqoTeG7qVDGr+G7qeG7hEzhu7dL4bupQuG7kEbhu6nhu63hu6lCw5RG4bupUcWo4bup4bqsw4FL4buC4bup4bu04bupUOG7tUvhu4Lhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6k84bup4buw4bu54bupUcWo4bup4bqsw4FL4buC4bupPOG7qVDhu7VL4buC4bup4bqsw4FL4buC4bup4bu0ceG7qT7hu7fhuqjhu6lCw5RG4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qVHhu4RG4bupQuG6slLhu6nhu7BOS+G7guG7qVHhu6BOS+G7qeG7seG7qcSo4bukxqBR4bup4buu4bq64bui4bup4buEQUvhu4Jx4bup4but4bupQsOURuG7qeG7ruG6uuG7ouG7qUvhu4ThurJRcOG7qUvhu4RI4bupSuG7kkbhu6nhuqzDgUvhu4Lhu6lC4bqyUuG7qVDDieG7qcSoT1Hhu6nhu7Dhu7lM4bup4bqo4buEUkvhu4Lhu6nhu4jhurpR4bup4buu4bq64bui4bup4buEQUvhu4Lhu6lC4bq+4bupUUhK4bup4bug4bu14bupS+G7hOG7ueG7qeG7sOG7jOG7qUJJ4bqo4buE4bup4bueUuG7juG6qOG7qeG7gkbhu7Vx4bupPuG7t+G6qOG7qULDlEbhu6nhuqhOS+G7qcSoQUbhu6lQw4nhu6nhuqzhu47huqjhu6lR4buE4bqgSuG7qVHhu4RG4bupQuG6slLhu6nigJzhuqjhu4RSS+G7guG7qeG7iOG6ulHhu6lL4buC4bukxqDhuqjigJ3hu6lC4bq+4bupUUhK4bup4bug4bu14bup4bux4bupQsOURuG7qeG7rlLhu45L4buC4bup4buEQUvhu4JxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6Lhu7RSUeG7hEzhu6DGsOG7qVBRVsSoQ+G7lcawUUPhu65RLeG7tcSoRuG7gkvhu5/hu6nhu6BG4buC4buEUeG7ocaww7p1UFHhu6BMS+G7gsO64bq3QUvhu4Thu6k+4buk4buWS+G7gnUvUFHhu6BMS+G7gsO6dS/hu6LDug==

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]