(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Đề án phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, ngày 24 và 25 – 12 tới, Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng sẽ tiến hành tuyển sinh VĐV năng khiếu bóng đá lứa tuổi U8 đến U10 để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2023.
QcOU4bq24bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G7keG7kOG7suG7ouG7iMSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxILhu7Lhu4gu4buyLULhu6Lhu5DDleG7oHjhuq7hu5rhu7TDneG7suG7kOG7jiF5xILDgcSD4bus4buy4bqu4buy4bu0IcOS4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4bucw5Thu5BO4bu04bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu6Lhu6rhu6Dhuq7hu6DDlOG7guG7suG6ruG7sirhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4buKTuG7oOG6ruG7oEIh4bqu4bugw5Thurzhu57huq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu4PDlOG7kOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG6suG6sOG6suG6tEEvw5ThurbDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV2Thu4hCw4zEgsOB4buRw5Qmw43huq7DlOG7kMOT4bug4bquxINP4bquQ+G7oOG6rlfDlEPhu7Lhuq7hu7JZ4buQw5Lhu6Dhuq5JUeG7oMOV4bqu4buKQ+G6rsON4bum4bugw5Xhuq7hu4rhu6Thu6DDleG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7DleG7kELhu5Dhuq7hu4pQxJDhu6Dhuq7hurLhurDhurLhurbhuq4t4bqu4bqy4bqw4bqy4bqkw73huq7hu6DDlUQh4bqu4bqyw4Lhuq47ROG6ruG6suG6pOG6ruKAk+G6ruG6tuG6suG6ruG7suG7quG7kMO94bqu4buRWeG7tOG7oMOV4bqu4buy4buG4bue4bqu4buKRFDhuq7hu7LEkFDhuq5JUeG7oMOV4bqu4buKQ+G6rnLhu5DDk+G7suG6rmThu7jhu6DDleG6rsOdTOG6ruG7suG7kE7hu6Dhuq7DlEThu6DDlOG6ruG7suG7tCHDkuG7oOG6rsOd4buQ4bugw5Thuq5yxINy4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu5zDlOG7kE7hu7Thuq5JUeG7oMOV4bqu4buKQ+G6ruG7oiVC4bqu4buy4bu0xajhu5Dhuq7hu5Phuqjhuq7hu4pO4bug4bqu4buT4bq24bqw4bqu4buKw5Lhuq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bqu4buK4buC4bu04bquWOG7tELhu6Dhuq7hu7JZU+G7oMOV4bqu4buyWVDhu6DDleG6ruG7oOG6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6suG6tOG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILDjOG7ssOU4bu04bueSeG6ruG7kOG6o+G7iOG7oOG7suG7iFnEguG6rsOd4buyIeG7ouG7iOG7q8SCLOG7kMOM4buyw5R44bqu4bqo4bqw4bqwVy554bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buyeOG6ruG6pOG6tOG6tFcuecSC4bquw51Zw43hu6vEgi8vw43DjOG7oOG7s0lCUOG7ssOUQuG7oMOUw5RQQuG7szvhu6Avw4zhu4jDneG7nOG7slBXL+G7oOG7iCzDnS/hurLhurLhuqThurYv4bqy4bqk4bqww4zhurThurbhurbhurThurLhurDhuqzhu7LhuqThuqjhuqbDguG7ouG6ti3hurbhurbhu7Phu5pXw5XEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEgsSD4bus4buy4bqu4buy4bu0IcOS4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4bucw5Thu5BO4bu04bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu6Lhu6rhu6Dhuq7hu6DDlOG7guG7suG6ruG7sirhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4buKTuG7oOG6ruG7oEIh4bqu4bugw5Thurzhu57huq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu4PDlOG7kOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG6suG6sOG6suG6tMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG6o8OU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7hu7Lhu7Qhw5Lhu6Dhuq7DneG7kOG7oMOU4bqu4bug4bq44bugw5Xhuq7hu5zDlOG7kE7hu7Thuq5JUeG7oMOV4bqu4buKQ+G6ruG7oiVC4bqu4buy4bu0xajhu5Dhuq7hu5Phuqjhuq7hu4pO4bug4bqu4buT4bq24bqw4bqu4buyWU3hu6Dhuq7hu4rhu5RC4bquSUThu6Dhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7g8OU4bq84bue4bqu4bug4buG4bugw5Xhuq7DjUJQ4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu7Lhu5LDjcOU4bquw40jQuG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7suG7tCHDkuG7oOG6ruG6oVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu67huq7DjUPDjeG6ruG7oiVC4bqu4buy4bu0xajhu5Dhuq7hu5Phuqrhuq47ROG6ruG7k+G6tuG6tsO94bqu4buyKuG7oMOV4bquSSThu6rDjeG6rsONw5Thu7QhTeG7oOG6ruG7oMOVw5Thu5DDk1fhuq7DlFFC4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPDveG6ruG7iiRC4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bquV8OUQ+G7suG6ruG7slnhu5DDkuG7oMO94bqu4buRWeG7tOG7oMOV4bqu4buy4buG4bue4bqu4buKRFDhuq7hu7LEkFDhuq5JUeG7oMOV4bqu4buKQ+G6rnLhu5DDk+G7suG6rmThu7jhu6DDleG6rsOdTOG6ruG7slnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7nE7huq7DlFDEkMONw5Thuq7hu7Lhu7Qhw5Lhu6Dhuq7DneG7kOG7oMOU4bqu4buyxJDhu5Dhuq7hurLhurbhuq7DlOG7tCHDk+G7oMO94bqu4buyw5Thu5Thuq4uw4nDveG6ruG7ssOUROG7oMOU4bquV8OUw5nhuq7hu7JZTeG7oOG6ruG7iuG7lELhuq5JROG7oOG6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRw5Thu4hQ4bqu4buKUcO94bquw43DlCThu6jhu6DDleG6ruG7slnhu5jhu6DDlOG6ruG7suG7tCHDkuG7oOG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu6Lhu4Thu6Dhuq7hu6BEIeG6ruG7iiThu6zDjeG6rsONw5Thu5BC4bqu4buiROG7nuG6rsOC4bqu4buK4bus4buy4bqu4bugw5Thurzhu57huq7hu7Lhu7Qhw5Lhu6Dhuq7DjcOUU+G7oOG6rsONQ8ON4bqucsSDcuG6ruG7iuG7puG6ruG7suG7tMWo4buQ4bqu4buT4bqo4bqu4buKTuG7oOG6ruG7k+G6tuG6sOG6ruG7t+G7oOG6uOG7nuG6rsOd4buQ4bugw5Thuq7hu7Iq4bqu4bqy4bqw4bq24bq04bqu4oCT4bqu4bqy4bqw4bq24bqk4bu54bqu4buyw5Thu4hQ4bquw41Dw43huq7hu7Lhu5BN4bu04bquw43DlOG7kuG6rjtP4bqu4buyJOG6rsOM4bu0IeG6rsONw5Thu5BO4bug4bqu4buyw5Thu7RG4buyw73huq7hu7LDlMOS4bqu4buyWcSQ4bugw5XDveG6ruG7suG7huG7nuG6ruG7oijDveKApuG6ruG6o0Dhuq7hu7LDlMOS4bqu4bugw5Qk4bquw51C4bu0eEEvV8OBQeG7skJJ4bui4buI4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCw41C4bue4bugw5RC4buyxILhuq7DjeG7iOG7ouG7osOdV0LDjeG7kOG7oMOV4burxILhurDEguG6rsON4buI4bui4buiV0LDjMOM4buQ4bugw5Xhu6vEguG6pMSCw4FB4buySVDDjCHDgUHhu7JZw4FB4buyw4zDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBxIPhu6zhu7Lhuq7EkXhBL8Od4buyWVDhu6DDlcOBQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kVnhu5DDkuG7oOG6ruG7nMOUQuG7kOG6ruG7ssSQ4buQ4bquw41Dw43huq7DjeG7qOG6rsOd4buueOG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buP4bu0QuG7oOG6rsO04buo4bugw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7gULhu6DDleG6ruG6o8OUQ+G7oMOUw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG6o0fhu57huq7hu5HDlCMhw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcOUxJDDjcOU4bqu4buRw5RE4bugw5TDveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buRw5Qk4buw4bugw5Xhuq504bu04buG4bug4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kcOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bugeOG6ruG6sOG6qMOU4bq04bqww73huq7hu6DDlUQh4bqu4bqyw4Lhuq7igJPhuq7hurbhurLhuq7igJPhuq7hurLhurDhurLhurLhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQcOd4buyWVDhu6DDlcOBxIPhu6zhu7Lhuq7EkcSReEEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu6544bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7huqFD4bqu4buRw5Qk4buqw43DveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buDw5VTw43huq7hu4HDisONw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6rnLGoOG7oMOU4bqu4buB4bumw43DveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqudU3hu6Dhuq7Eg+G7lOG7oMOUw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7kcOUU+G6rnThu7Thu4bhu6Dhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRw5Thu7Dhu5Dhuq7DleG7kELhu6B44bqu4bq2w4LDlOG6tOG6sMO94bqu4bugw5VEIeG6ruG6ssOC4bqu4oCT4bqu4bq24bqy4bqu4oCT4bqu4bqy4bqw4bqy4bqy4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgcSD4bus4buy4bquxJHEkcSReEEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu6544bqu4buyw5Thu5Thuq4uw4nhuq7huqHhu5bhu57huq7DtOG7qOG7oMO94bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq5kROG6ruG7kVnhu7Thu6DDlcO94bqu4buyw5Thu5Thuq4uw4nhuq7hu4PDlcOU4buQ4bquw7Thu6jhu6DDveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buRw5Thu5DDk+G7tOG6rmRRQsO94bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq5kUOG6vOG7oMOV4bquZFFC4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7kcOU4buw4buQ4bquw5Xhu5BC4bugeOG6ruG6sOG6qMOU4bq04bqww73huq7hu6DDlUQh4bqu4bqy4bqk4bqu4oCT4bqu4bq24bqy4bqu4oCT4bqu4bqy4bqw4bqy4bqy4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgUHDneG7sllQ4bugw5XDgcSD4bus4buy4bquxJFyeEEvw53hu7JZUOG7oMOVw4FBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOB4buRWeG7kMOS4bug4bqu4bucw5RC4buQ4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DjUPDjeG6rsON4buo4bquw53hu6544bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq7hu4PDlULhuq7DtOG7qOG7oMO94bquw5Thu7Qhw5Phu6Dhuq5kRuG7tOG6ruG7geG7psONw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6ruG7g8Oa4bugw5Xhuq7huqPDmeG7oMOVw73huq7DlOG7tCHDk+G7oOG6rsSDw5rhu6DDleG6rsO04buo4bugw73huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rlfDlMOZ4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULDveG6rsOU4bu0IcOT4bug4bqu4buP4bu0ReG7oMOV4bqudCThu6jhu6DDleG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4Hhu5HDlOG7sOG7kOG6rsOV4buQQuG7oHjhuq7hurbDgsOU4bq04bqww73huq7hu6DDlUQh4bqu4bqy4bqk4bqu4oCT4bqu4bq24bqy4bqu4oCT4bqu4bqy4bqw4bqy4bq04buzQS9Xw4FBL+G7ssOMw4FBL+G7slnDgUEv4buySVDDjCHDgUEv4buyQknhu6Lhu4jDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBQeG7kOG7nsOV4bquw43hu6JCw53DneG7q8SC4buQ4bqj4buI4bug4buy4buIWcSC4bquw53hu7Ih4bui4buI4burxIIs4buQw4zhu7LDlHjhuq7huqjhurDhurBXLnnhuq7DlOG7iOG7kMOVw5Thu7J44bqu4bqk4bq04bq0Vy55xILhuq7DnVnDjeG7q8SCLy/DjcOM4bug4buzSUJQ4buyw5RC4bugw5TDlFBC4buzO+G7oC/DjOG7iMOd4buc4buyUFcv4bug4buILMOdL+G6suG6suG6pOG6ti/hurLhuqThurDDjOG6tOG6tuG6tuG6tMOC4bqw4bqk4buy4bqm4bqm4bqy4bqy4bqw4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhurLhuqThuqbEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEgsSD4bus4buy4bqu4buy4bu0IcOS4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4bucw5Thu5BO4bu04bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu6Lhu6rhu6Dhuq7hu6DDlOG7guG7suG6ruG7sirhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4buKTuG7oOG6ruG7oEIh4bqu4bugw5Thurzhu57huq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu4PDlOG7kOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG6suG6sOG6suG6tMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgeG7k+G6tuG6tuG6rnLhu5DDk+G7suG6rmThu7jhu6DDleG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buyw5Thu5Dhuq7hu4rhu4Lhu7Thuq7hu4Lhu6Dhuq7hu7Ik4bus4bugw5Xhuq7hu7LEkOG7kOG6rsOV4buQReG7kOG6ruG6oVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu4PDlOG7kOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG6suG6sOG6suG6suG7s0EvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqhUMOMIcSCw4FB4buQ4buew5Xhuq7DjeG7okLDncOd4burxILhu5DhuqPhu4jhu6Dhu7Lhu4hZxILhuq7DneG7siHhu6Lhu4jhu6vEgizhu5DDjOG7ssOUeOG6ruG6qOG6sOG6sFcueeG6rsOU4buI4buQw5XDlOG7snjhuq7huqThurThurRXLnnEguG6rsOdWcON4burxIIvL8ONw4zhu6Dhu7NJQlDhu7LDlELhu6DDlMOUUELhu7M74bugL8OM4buIw53hu5zhu7JQVy/hu6Dhu4gsw50v4bqy4bqy4bqk4bq2L+G6suG6pOG6sMOM4bq04bq24bq24bq04bqm4bq04bq24buy4bqs4bqy4bqq4bqo4bqy4bui4bqw4buz4buaV8OVd1nhu6vhuqrhuqThuqbEguG6rkLhu6Lhu7Lhu6vEgsSD4bus4buy4bqu4buy4bu0IcOS4bug4bquw53hu5Dhu6DDlOG6ruG7oOG6uOG7oMOV4bqu4bucw5Thu5BO4bu04bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu6Lhu6rhu6Dhuq7hu6DDlOG7guG7suG6ruG7sirhuq7hu7JZJOG7qsON4bqu4buKTuG7oOG6ruG7oEIh4bqu4bugw5Thurzhu57huq7DjcOU4bu0R+G7oOG6rknhu5Thuq7DjcOUUOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bquSVHhu6DDleG6ruG7ikPhuq7hu4PDlOG7kOG6ruG7iuG7pOG7oMOV4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG6ruG6suG6sOG6suG6tMSC4bquLOG7kMOM4buyw5Thu6vEguG6qOG6sOG6sMSC4bquw5Thu4jhu5DDlcOU4buy4burxILhuqThurThurTEguG6ri/DgUEvV8OBQVfhuq7DjeG7okLDncOd4burxIJX4bqjQlfhu7Lhu5BQ4bugxILDgcSD4bum4buQ4bqu4buT4bqq4bqucuG7kMOT4buy4bquZOG7uOG7oMOV4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7hu6DDlEbhu6Dhuq5J4bq84bugw5Xhuq7hu5zDlOG7iOG7oOG6rsONI0Lhuq7huqPDlCPhuq7hu7Lhu5TDjcOU4bqu4buT4bqh4buDw6Phuq7hu7Lhu5bhu6DDlOG6ruG7oMOU4buw4bqu4buyw5RE4bugw5Thuq7hu7Lhu5LDjcOU4bquw5Xhu5BE4bugw5Thuq5k4bqj4bqh4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DleG7kEXhu5Dhuq7hu5Phuqrhuq7hu7JQROG7oOG6rljhu7TDmcON4bqu4bqy4bqw4bqy4bqy4buzQS9Xw4FBV+G6rsON4buiQsOdw53hu6vEglfhuqFQw4whxILDgeG7g+G6uOG7nuG6ruG6suG6sOG6suG6suG6ruG7okThuq7hu57hu6bhu7Lhuq7hu6Dhurjhu57huq7hu7LDlEThu6DDlOG6rsONw5rhu6DDleG6rjvhu6rhu5Dhuq7DjUPDjeG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7suG7tCHDkuG7oOG6rklR4bugw5Xhuq7hu4pD4bqu4buiJULhuq7hu7Lhu7TFqOG7kOG6ruG7k+G6quG6rjtE4bqu4buT4bq24bq24bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7hu7LEkOG7kOG6rsONQ8ON4bquw5Xhu5BF4buQ4bqu4buyUEThu6Dhuq5Y4bu0w5nDjeG7s+G6ruG7kcOUQ+G7oMOV4bqu4bqs4bquLeG6ruG6suG6sOG6suG6ssO94bqu4buK4bum4buQ4bqu4buT4bq24bq24bqucuG7kMOT4buy4bquZOG7uOG7oMOV4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhuq7DjOG7uOG6rsOMKuG7oMOV4bquw43DlOG7huG7oOG6ruG7ikPhu6DDleG6ruG7suG7kE7DjeG6ruG7ssSQ4buQ4bqu4buyJeG6ruG7nE7hu7Lhuq7DleG7kEXhu5Dhuq7huqFR4bugw5Xhuq7hu4pD4bqu4buDw5Thu5Dhuq7hu4rhu6Thu6DDleG6ruG7slBE4bug4bquWOG7tMOZw43huq7hurLhurDhurLhurLhuq7hu6DDlCThu6DDleG6ruG7isOJ4bqu4buKw5Lhuq7hu6LEkOG7kOG6ruG7guG7oOG6ruG7siThu6zhu6DDleG6rsOd4buG4bu04bquw53hurrDjeG6ruG7oMOU4buw4bqu4buiw5nhu5Dhuq7DjcOU4buo4buQ4bqu4buyw5Thu7QhTuG7suG6rlfDlEDDjcO94bqu4buKRuG7nuG6rsONw5Thu4Lhu7Lhuq7hu47hu7Thu7LDnULhu6Lhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV+G6oVDDjCHEgsOBcuG7quG7kOG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7k+G6quG6ruKAk+G6ruG7oiVC4bqu4buy4bu0xajhu5Dhuq5JxKjhuq7hu6DDlOG7guG7ssO94bquw41Dw43huq7DjeG7hOG7tOG6ruG7ssOUI+G6ruG7oMOU4buS4bquLiXhuq7hu5HDlELhu6DDlOG6ruG7isOJ4bquLuG7tOG7guG7suG6rsOd4bq6w43huq7DleG7kEThu6DDlOG6ruG7oMOVw5rhu5Dhuq5b4bqu4buP4bu04buG4bug4bqu4buyxJDhu5Dhuq7DleG7kEXhu5Dhuq7hu5Phuqrhuq7hu7JQROG7oOG6rljhu7TDmcON4bqu4bug4bq44bue4bqu4bqy4bqw4bqy4bqy4buz4bqucuG7quG7kOG6ruG7ssOUROG7oMOU4bqu4buy4buSw43DlOG6ruG7oEQhw73huq7hu7LDlOG7hCHhuq7hu7JZUuG6ruG7iuG7puG7kOG6ruG7k+G6quG6rnLhu5DDk+G7suG6rmThu7jhu6DDleG6ruG7kcOUQuG7oMOU4bquZFFC4bqu4buKw4nhuq474buQ4bugw5Thuq7DjCbhuq7hu6DDlEbhu6Dhuq7huqHhurzhu6DDleG6ruG7nMOU4buI4bug4bquw40jQuG6ruG6o8OUI+G6ruG7suG7lMONw5Thuq7hu5PhuqHhu4PDo+G6ruG7suG7luG7oMOU4bqu4buRw5RC4bugw5Thuq5kUULhu7NBL1fDgUFX4bquw43hu6JCw53DneG7q8SCV33hu7Thu7LDlFBZxILDgWRQROG7oMOV4bquw7Thu6jhu6BBL1fDgQ==

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]