Cập nhật: 09:03 02/10/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2 - 10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2020 - 2025, thay mặt cho 380 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Sáng 2 - 10, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2020 - 2025, thay mặt cho 380 đại biểu tiêu biểu, xuất sắc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, do đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa).

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X giai đoạn 2020 - 2025 dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ.

Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thay mặt Đoàn đại biểu báo công với Bác Hồ.

Thay mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã báo công với Bác về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyên, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đã đạt được trong 5 năm qua.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 5 năm qua, nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực. Huy động được sức mạnh tổng hợp và khả năng sáng tạo của từng cán bộ, đảng viên, người lao động, từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, tạo động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 12,1%, đạt cao nhất từ trước đến nay; quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh Bắc Trung bộ; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 65,75%, vượt mục tiêu Đại hội; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; thu ngân sách tăng nhanh; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều đột phá, bộ mặt nông thôn và đô thị có nhiều khởi sắc; chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; là địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao. Quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa báo công với Bác Hồ về những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc Thanh Hóa đạt được trong 5 năm qua.

Những thành tích đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020 là hết sức to lớn, có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Thanh Hóa cả trong và ngoài nước. Những thành tích đó có sự đóng góp tích cực, quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước.

Với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ, chính quyền quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa xin dâng lên Người và mong muốn được Bác ghi nhận để có thêm nguồn động lực tinh thần, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực đã tạo cho thế và lực của tỉnh Thanh Hóa ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quỵết số 58-NQ/TW ngày 05 - 8 - 2020 về “Xây dựng và phát triển tinh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá để phát triển.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn tới, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các văn kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó xác định rõ mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quôc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa dâng hương, báo công với Bác Hồ

Các thành viên trong đoàn dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, hơn lúc nào hểt, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa với quyết tâm chính trị ở mức cao nhất, xin hứa trước anh linh của Người, sẽ phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hưong Thanh Hóa anh hùng, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, chung sức, chung lòng, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]