(Baothanhhoa.vn) - Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, tuy nhiên, chính những thách thức do dịch bệnh gây ra đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ trong thời gian ngắn, công cuộc CĐS quốc gia đã diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn quốc với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, tạo nên một làn sóng CĐS khắp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, CĐS đã lan tỏa đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển đổi số - một năm nhìn lại

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, tuy nhiên, chính những thách thức do dịch bệnh gây ra đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi số (CĐS) mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ trong thời gian ngắn, công cuộc CĐS quốc gia đã diễn ra sâu rộng trên phạm vi toàn quốc với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, tạo nên một làn sóng CĐS khắp các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại Thanh Hóa, CĐS đã lan tỏa đến mọi mặt của đời sống kinh tế, chính trị - xã hội.

Chuyển đổi số - một năm nhìn lại

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa.

Nhận thức được sứ mệnh tiên phong, với tinh thần đoàn kết một lòng, trách nhiệm cao, trên cơ sở bám sát sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), ngành TTTT Thanh Hóa đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Sở TTTT đã tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực TTTT. Trong đó, nổi bật là: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; Đề án TTTT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021–2025; Phê duyệt kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh; Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn... Đặc biệt, trên cơ sở tham mưu của Sở TTTT, ngày 10-11-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về “CĐS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và hoạt động của các cơ quan, đơn vị... kết quả CĐS trong cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được những kết quả tích cực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng kinh tế cũng như đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh...

Trong năm 2021, việc phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã có bước phát triển mạnh mẽ. Công tác triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá được tăng cường, phát huy hiệu quả tích cực. Ứng dụng CNTT được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành trong cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Thanh Hóa đã trở thành một trong những tỉnh nằm trong top đầu của cả nước triển khai hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã kết nối 600 điểm cầu từ Trung ương với điểm cầu của tỉnh, 27/27 UBND cấp huyện và 559/559 UBND cấp xã phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoàn toàn điều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; văn bản điện tử đã thay thế văn bản giấy, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả trong cơ quan Nhà nước. Tính từ ngày 1-1-2021 đến ngày 31-12-2021, văn bản trao đổi, xử lý trên môi trường điện tử đạt trên 2.386.600 lượt; ký số cá nhân đạt trên 98,5%; ký số cơ quan đạt trên 99,2%. Ước tiết kiệm gần 85 tỷ đồng chi phí hành chính cho Nhà nước.

Trong năm, Sở TTTT đã tham mưu, xây dựng 18 phòng họp không giấy cho HĐND tỉnh, các sở, UBND cấp huyện, góp phần đẩy mạnh CĐS trong các cơ quan Nhà nước, tạo môi trường hội họp hiện đại, tổ chức các cuộc họp nhanh chóng, tiết kiệm, khoa học.

Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp được đẩy mạnh. Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đang phát huy hiệu quả tích cực; đã công khai đầy đủ 1.968 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cung cấp 831 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đồng thời tích hợp 741 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (tăng 383 dịch vụ so với cuối năm 2020). Ngoài ra, Thanh Hóa cũng là tỉnh đang triển khai rất hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc tại 100% các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong năm, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử là 237.892 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ 91,7%; mức độ 4 đạt tỷ lệ 86,27%; tỷ lệ TTHC giải quyết trước và đúng hạn đạt 98,29%. Qua đó, kết quả giải quyết TTHC được công khai, minh bạch, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, mang lại sự hài lòng và tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai thí điểm CĐS cho 3 xã Nga An (Nga Sơn), Yên Thọ (Như Thanh), Hà Sơn (Hà Trung) đã mang lại nhiều tiện ích trong điều hành của chính quyền cấp xã, tăng cường sự tương tác giữa người dân với cơ quan Nhà nước, phát triển xã hội số văn minh, an toàn, lành mạnh.

Cũng trong năm 2021, Sở TTTT đã triển khai hướng dẫn, tư vấn các giải pháp CĐS cho trên 700 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển; chủ động, tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh đưa các ứng dụng CNTT phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền trên các mạng xã hội zalo, trên các trang thông tin điện tử phục vụ đông đảo người dân; xây dựng, vận hành Cổng thông tin phòng, chống COVID-19 tỉnh Thanh Hóa; chuyên trang thông tin phòng, chống dịch bệnh tỉnh; ứng dụng Smart Thanh Hóa trên các thiết bị di động thông minh... góp phần cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; việc ứng dụng các phần mềm vào công tác quản lý tiêm chủng, quản lý xét nghiệm, phục vụ công tác thống kê số liệu, quản lý đối tượng tiêm chủng, xét nghiệm trên toàn quốc nhanh chóng, chính xác; đã triển khai hệ thống phần mềm quét mã QR Code, cài đặt Bluezone quản lý người vào, ra các cơ quan, các nhà hàng, cửa hàng, điểm công cộng... phục vụ công tác điều tra, truy vết liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 đảm bảo khoanh vùng hẹp một cách nhanh chóng, chính xác.

Thanh Hóa cũng đã xây dựng thành công Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC), phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các giải pháp an toàn thông tin trên không gian số cũng là một nhiệm vụ quan trọng được Sở TTTT thực hiện hiệu quả.

Về mục tiêu trọng tâm trong năm 2022, Giám đốc Sở TTTT Đỗ Hữu Quyết cho biết: Ngành TTTT xác định “thực hiện mạnh mẽ CĐS tỉnh Thanh Hóa một cách toàn diện (từ chính quyền đến xã hội) để thực hiện mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số” là khâu đột phá để hoàn thành các mục tiêu đặt ra. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách; triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ hoạt động trong Khu CNTT tỉnh để sớm hình thành và đi vào hoạt động Khu CNTT tập trung của tỉnh; Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính viễn thông tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là triển khai dịch vụ 5G; đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn về CĐS, đặc biệt là đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham gia gia CĐS cấp huyện, cấp xã...

Để CĐS, xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số cần có một chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, Thanh Hóa sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bài và ảnh: Linh Hương


Bài và ảnh: Linh Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]