(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15-8-2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Nhờ đó, tình hình ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15-8-2014 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong tình hình mới, lực lượng công an trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Nhờ đó, tình hình ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trườngLực lượng công an phối hợp với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng chức năng Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện; tham mưu cho ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng cấp ban hành các chủ trương, biện pháp công tác đảm bảo ANTT trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức ký kết quy chế phối hợp và triển khai thực hiện các quy chế phối hợp về đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo từng chuyên đề, lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên nâng cao nhận thức, tích cực phòng ngừa, tố giác tội phạm; cảnh giác trước hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Công tác rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ bí mật Nhà nước được thực hiện thường xuyên...

Bên cạnh đó, chú trọng bảo vệ bí mật Nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Internet; đề xuất các giải pháp để quản lý tốt và bảo mật trang thông tin, cổng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng thông tin; kịp thời cảnh báo, thông báo các hình thức có nguy cơ lộ, lọt bí mật Nhà nước. Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tổ chức được trên 2.000 buổi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT với hơn 550.000 người tham gia. Kẻ vẽ và treo hơn 3.000 băng-zôn, khẩu hiệu, pa-nô tuyên truyền; đăng gần 3.000 lượt tin, bài, phóng sự, bản tin tuyên truyền tạo khí thế thi đua sôi nổi tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong quần chúng Nhân dân cũng như trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh. Toàn tỉnh hiện có 31 mô hình tự quản về ANTT triển khai tại 355 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Trong đó có 13 loại mô hình trong khối cơ quan, 8 loại mô hình trong khối doanh nghiệp, 10 loại mô hình trong khối nhà trường. Từ năm 2018 đến nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 6.000 tin; trong đó có hơn 5.000 tin có giá trị về ANTT giúp lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường phát triển chưa thu hút được đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tham gia; nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phát động phong trào chưa thường xuyên, bám sát, đổi mới cho phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; lực lượng bảo vệ ở một số cơ quan, còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, không đáp ứng yêu cầu công tác; việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, thiếu sót...

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ Công an; chủ động làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tại các địa bàn; phối hợp tham mưu với cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Đồng thời, lực lượng công an sẽ tập trung xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các cơ quan kinh tế trọng điểm, các doanh nghiệp lớn; kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các huyện, thị xã, thành phố; quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, trang thiết bị, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn... để lực lượng này đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, hướng dẫn hoạt động cho lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách, các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải...

Bài và ảnh: Quốc Hương {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]