(Baothanhhoa.vn) - Theo Cục An toàn thông tin cho biết, gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin, website, báo điện tử, tạp chí điện tử của các cơ quan báo chí, khiến cho hệ thống bị ngừng trệ hoạt động, rò rỉ, thất thoát dữ liệu, gây ảnh hưởng tới hoạt động của các cơ quan ngôn luận, tuyên tuyền của Đảng, Nhà nước. Nhằm bảo đảm việc ứng cứu, xử lý sự cố tấn công mạng Cục An toàn thông tin hướng dẫn các cơ quan báo chí triển khai một số biện pháp ứng cứu, xử lý sự cố như sau:
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iMSow5nDlTfDlS0zJi02KuG7tMOa4bumxJDhu4hKxKhKxKjDjOG7iuG7iEhHNjc1Oj/DnUhPxKjDreG6oyLDmsSow6M/w53EqMOaw6M44buAxKjDouG6scSoKuG6p8SoNuG6r8Sow5o8xKg3UD/EqMOaKT/DncSoJuG7kj/DncSo4bqz4buQOsSoVcOUOsSo4buk4bu0Vj/EqDfhurFHLzY3NTo/w51IRy/hu7JLSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gz4buR4bumw5XDmeG7iEjhu7Xhu7Lhu6Y6xKjDrMOhw5rEqGM/xKg3OuG7kD/EqDfhu7IpP8OdxKg34bu0P8Sow5rhu7I6xKhV4bu04busN+G7gMSow51RP8So4buk4bug4bqlxKjhu6Thu5TEqMOi4buY4bqlxKg1w5XEqD/hu7Lhu7Thu644xKjhurPDocSoN1A/xKjDmik/w53EqCbhu5I/w53EqD/hu7Lhu5omxKjhurPhu5A6xKjhu7JWxKg34buyPD/DncSoN+G7sik/w53EqDfhu7Q/4buAxKjhurXhu6ZVNuG7tDfhu6bhu4DEqFXDlDrEqOG7pOG7tFY/xKg34bqx4buAxKg34buSM8Sow5rhu7Lhu7bEqOG7pOG7tFY/xKg34bqxxKjDmsOgw5XEqMOaw5TDmsSow5pdxKg0OMOVP8SoVcOUOsSow5rhu7Lhu7bhu4DEqCXhu7Lhu7Thu6w/xKjDmuG7sjrEqOG7slbEqDfhu7I8P8OdxKhVQMSoP8OdxIM/w53EqDc1VsSo4buyOuG7kjfEqOG7pHs/w53hu4DEqDUsxKg1I+G7gMSoN+G7slA3xKg34buyOsOUN8Sow5nhurfEqCrhu7RWOOG7gMSow53hu6DhuqXEqOG7mD/hu7LEqOG7suG6ozE/w53EqDci4bu0xKjhu7I64buSN8So4bukez/DncSow5rDoMOVxKjDmsOUw5rEqMOaXcSoNDjDlT/EqD/DnSk/xKgqOFI/4buAxKg3OOG6peG7sD/EqDc44bql4buuP8Sow5rDoMOVxKjhu4nhu5g/w53hu4DEqHDhu7Lhu5DEqD/huqMiw5rhu4bEqHDhu7Lhu5omxKhV4buYOsSo4buk4buYJsSo4bqz4bu0VsOaxKjDoz/DncSow5rDozjhu4DEqMOi4bqxxKgq4bqnxKg24bqvxKjDmjzEqDdQP8Sow5opP8OdxKgm4buSP8OdxKjDrMOhw5rEqGM/xKg3OuG7kD/EqDfhu7IpP8OdxKg34bu0P8So4buy4bqjIj/DncSow5lUP8Sow5rDlMOaxKjDml3EqDQ4w5U/xKhVw5Q6xKjDmuG7suG7tsSoNzXhu7RXP8SoJeG7ssOV4bu0xKgmezfEqDY8xKhV4bu0Vj/EqDPhu7LDlDPEqMOjP8OdxKjDmsOjOOG7gMSow6LhurHEqCrhuqfEqDbhuq/EqMOaPMSoP+G7suG6o8SoNsOVOMOKRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buIw5k34buyOCZVxKjDmeG7suG7tMOZ4bumxKjhu7TDrOG7pj834bumNeG7iMSoNjfhuqUq4bumxJDhu4jhurXhu7TDmTfhu7LDisSo4buMSkozw6Lhur7EqOG7suG7puG7tMOd4buyN8OKxKhPTU0zw6Lhur7hu4jEqDY1w5rEkOG7iC8vw5rDmT/hu4ZVw5U6N+G7ssOVP+G7suG7sjrDleG7huG6sz8vw5nhu6Y2JTc6My8/4bum4bq1Ni9MS0zDki9LTsOTw5lOS0pN4buMTUo3TeG7jMOSTSpMLcOTw5nDleG7jMOSw5VOw5VKS+G7jkxZWU5Pw5XDlcOaVeG7hiQzw53hu4jEqMOVKjfEkOG7iE/EqMOt4bqjIsOaxKjDoz/DncSow5rDozjhu4DEqMOi4bqxxKgq4bqnxKg24bqvxKjDmjzEqDdQP8Sow5opP8OdxKgm4buSP8OdxKjhurPhu5A6xKhVw5Q6xKjhu6Thu7RWP8SoN+G6seG7iMSo4bq14bu0w5k34buyxJDhu4jhu4xKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4hPTU3hu4jEqC9IRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzw606w5nhuqXhu4hIR+G7tCbDncSow5oqw5U2NsSQ4buI4bu0w6zhu6Y/N+G7pjXhu4jEqDY34bqlKuG7psSQ4buI4bq14bu0w5k34buyw4rEqOG7jEpKM8Oi4bq+xKjhu7Lhu6bhu7TDneG7sjfDisSoS05P4buMM8Oi4bq+4buIxKg2NcOaxJDhu4gvL8Oaw5k/4buGVcOVOjfhu7LDlT/hu7Lhu7I6w5Xhu4bhurM/L8OZ4bumNiU3OjMvP+G7puG6tTYvTEtMw5IvS07Dk8OZTktKTeG7jE7Dkjfhu4zhu4xNKsOTLSbhuqUt4bqz4bu0NjjDlSotT09LTuG7jsOTS+G7jOG7hjM/w53hu4jEqMOVKjfEkOG7iE/EqMOt4bqjIsOaxKjDoz/DncSow5rDozjhu4DEqMOi4bqxxKgq4bqnxKg24bqvxKjDmjzEqDdQP8Sow5opP8OdxKgm4buSP8OdxKjhurPhu5A6xKhVw5Q6xKjhu6Thu7RWP8SoN+G6seG7iMSo4bq14bu0w5k34buyxJDhu4jhu4xKSuG7iMSo4buy4bum4bu0w53hu7I3xJDhu4hLTk/hu4zhu4jEqC9IRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hIeeG7t2Nww7TEqOG7tcO94bu3cMO0Ry8zSA==

QUANG TRUNG

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]