Cập nhật: 12:05 01/08/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8-1930- 1-8-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Sáng 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (1-8-1930- 1-8-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân Chương độc lập Hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí nguyên lãnh đạo, công chức, người lao động ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống 90 năm ra đời và phát triển của ngành Tuyên giáo của Đảng, cũng như những kết quả đạt được của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy những năm qua.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Ngay sau khi ra đời, Đảng xác định công tác chính trị, tư tưởng là mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Thông qua tuyên truyền Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cứu nước, Đảng đã phát động phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, mà đỉnh cao là các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5. Trên đà thắng lợi đó, ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tập tài liệu “Ngày Quốc tế Đỏ 1-8” kêu gọi Nhân dân cả nước chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Từ đó, ngày 1-8 trở thành mốc son trong công tác tuyên giáo của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu tại buổi tọa đàm.

Cùng với sự lớn mạnh và trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, trong 90 năm qua, vượt lên nhiều khó khăn, thử thách, Ban Tuyên giáo các cấp và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, trung thành tuyệt đối với Đảng và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng chung của tỉnh.

Quá trình hoạt động, ngành Tuyên giáo luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của các ban, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nhiệm vụ chính trị của địa phương để cụ thể thành những chương trình, nhiệm vụ, hướng dẫn chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện. Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều thành tích quan trọng, toàn diện; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, CNH- HĐH quê hương, đất nước; cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Điểm nổi bật trong thời gian vừa qua, ngành tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới”; tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học xác định về năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương vào năm 1029; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh, tham mưu xây dựng Nhà truyền thống của Đảng bộ tỉnh…

Ngành tuyên giáo đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, kết hợp tốt giữa việc nâng cao chất lượng tham mưu với năng lực “tác chiến” hàng ngày, xử lý và giải quyết các vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp…

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều tham luận, phát biểu đánh giá về vai trò, đóng góp của ngành Tuyên giáo các cấp trong sự phát triển chung của tỉnh những năm qua. Đồng thời chỉ ra những thách thức, khó khăn của ngành Tuyên giáo trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi ngành Tuyên giáo và người làm công tác Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bám sát thực tiễn cuộc sống, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả mà hệ thống các cơ quan tuyên giáo và những người làm công tác Tuyên giáo đã nỗ lực đạt được trong suốt 90 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, công tác tuyên giáo phải tiếp tục đóng vai trò “đi trước - mở đường”, đi cùng phát triển đối với tiến trình cách mạng của quê hương, đất nước; phải luôn nỗ lực, chủ động, có nhiều phương thức sáng tạo, tăng khả năng dự báo, góp phần ổn định chính trị, tạo tiền đề để tỉnh Thanh Hóa phát triển.

Đồng chí đề nghị ngành Tuyên giáo cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hệ thống tuyên giáo các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với việc tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng.

Trước mắt, tập trung tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã định. Phát huy vai trò tiên phong, chủ lực của ngành tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Tích cực chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học - nghệ thuật; kết hợp giữa “xây” và “chống“,”xây“là căn bản,”chống" phải quyết liệt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, khắc phục tính hình thức, đối phó, áp đặt nội dung và sự khô cứng, tẻ nhạt trong phương pháp giáo dục lý luận chính trị. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để hình thành các “điểm nóng”, đe dọa ổn định chính trị - xã hội.

Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có trình độ chuyên môn và có phương thức hoạt động khoa học, tích cực cập nhật những kiến thức mới, tiếp cận và làm chủ các phương tiện công nghệ mới, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trí tuệ, tâm huyết với công việc, có dũng khí đấu tranh, có khả năng phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan khác...

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1-8-1930- 1-8-2020).

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 tập thể.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015- 2020; 36 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]