Cập nhật: 15:17 16/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Sáng 16 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành có liên quan của tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Toản, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thiệu Hóa trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIX và các nội dung liên quan đến Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa báo cáo tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nêu chủ đề Đại hội và 2 phần nội dung. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Phát triển, với các chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã gợi ý những nội dung để các đại biểu dự hội nghị đi sâu phân tích, góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa khóa XIX, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến và nêu rõ, phần phát triển kinh tế cần sắp xếp lại theo thứ tự và đánh giá sâu phần kết quả phát triển lĩnh vực xây dựng. Trong tổng vốn đầu tư 5 năm qua, cần phân tích thêm cơ cấu của các nguồn vốn; cân nhắc để tăng chỉ tiêu về huy động tổng vốn đầu tư phát triển của 5 năm tới và thiết kế lại số liệu ở phần phụ lục. Về báo cáo tóm tắt, thiếu phần nội dung nguyên nhân kết quả đạt được và vẫn còn một số chi tiết trùng lắp. Đánh giá phát triển làng nghề chưa sát thực tế; cơ cấu và chất lượng doanh nghiệp chưa có đánh giá cụ thể. Việc phát triển đô thị phải tính theo tiêu chí mới và đề ra giải pháp cụ thể cho đầu tư phát triển đô thị. Tính toán lại chỉ tiêu người dân nông thôn dùng nước sạch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đồng chí giám đốc Sở Công thương, phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, bổ sung việc tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng. Các chương trình trọng tâm bảo đảm gọn, sắp xếp lại để phù hợp với quá trình phát triển, nhất là chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Những hạn chế trong báo cáo chính trị còn nêu chung chung, chưa cụ thể, sát thực. Đánh giá công tác dân vận cần sâu hơn và đề ra giải pháp cụ thể. Phần quốc phòng – an ninh cần bổ sung việc đánh giá công tác thanh tra, tư pháp và bảo đảm nội dung có trọng tâm, trọng điểm...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa sửa chủ đề Đại hội, là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh; phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị.

Về nội dung, cần điều chỉnh phần nhận định và kết quả đạt được về kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; chứng minh tăng trưởng công nghiệp, xây dựng; năng lực sản xuất, quy mô nền kinh tế ngày càng tăng. Dịch vụ phát triển khá, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đời sống của Nhân dân. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, huy động vốn cho đầu tư phát triển vượt mục tiêu Đại hội, kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được tăng cường và sắp xếp lại nội dung cho hợp lí. Chú ý việc ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học phải vào sản xuất. Về văn hóa – xã hội, phải kết cấu lại cho phù hợp; như làm nổi bật được hồn cốt con người, đạo đức xã hội,... Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, ngày càng đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân. Về y tế, các số liệu còn mâu thuẫn; các nội dung chính sách người có công, an sinh xã hội; đưa vào nội dung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống Nhân dân; giải quyết các vấn đề chính sách. Về Quốc phòng- an ninh, viết theo trục nội dung, thứ tự hợp lý, rõ ràng; nội dung về thanh tra, tư pháp cần đánh giá thêm. Về xây dựng Đảng, một số nội dung cần xắp xếp lại. Làm rõ hơn công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, tổ chức cơ sở Đảng. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng còn thiếu số liệu các vụ việc, vụ án khởi tố, điều tra, xử lý hành chính được giải quyết và các thành tích để củng cố niềm tin của người dân. Đối với phương thức lãnh đạo nên viết khiêm tốn, cần tập trung vào đổi mới.

Phần nguyên nhân kết quả đạt được có nội dung còn mâu thuẫn, nên đánh giá khiêm tốn. Phần hạn chế, khuyết điểm, phải thẳng thắn nhìn nhận những chỉ tiêu chưa hoàn thành và đánh giá nghiêm túc tồn tại, hạn chế về phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những vấn đề nổi cộm…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, cần nêu rõ việc khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống, khơi gợi lên những tiềm năng, lợi thế sẵn có để huy động đầu tư phát triển. Phương hướng chung phải bám vào chủ đề Đại hội; điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng, tính lại chỉ tiêu tăng trưởng vốn đầu tư phát triển. Đối với các Chương trình trọng tâm, nhập chương trình 1 và 2 thành 1 chương trình, đồng thời, sửa lại cả 3 chương trình cho phù hợp. Các khâu đột phá, sửa khâu 1 thành: Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hướng tới hiện đại. Nhiệm vụ giải pháp cần nghiên cứu lại nội dung để viết dày dặn hơn. Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh, cần xắp xếp lại các nội dung để tránh trùng lặp và còn thiếu các nội dung về tài chính, ngân hàng... Tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác và HTX; tăng thu ngân sách. Nghiên cứu thêm nội dung về đê điều; thanh tra, tư pháp... Công tác xây dựng Đảng phải thể hiện được trọng tâm và chú trọng công tác xây dựng Đảng để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể... Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành còn thiếu phần trách nhiệm, hạn chế, khuyết điểm. Chương trình hành động, phải xác định mục đích, yêu cầu, mục tiêu, nội dung chương trình, tổ chức thực hiện; nội dung ngắn gọn, súc tích.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến vào các nội dung liên quan đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thiệu Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung, chương trình phục vụ Đại hội; tạo không khí thi đua mới, phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện khá, đến năm 2030 đứng trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]