Cập nhật: 17:07 15/07/2020
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Chiều 15 - 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành có liên quan của tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nông Cống trình bày dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII và các nội dung liên quan đến Đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nông Cống, nêu chủ đề Đại hội và 2 phần nội dung. Phần thứ nhất, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Phần thứ hai, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương châm hành động là: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo – phát triển”, với các chỉ tiêu chủ yếu và 3 chương trình trọng tâm, 2 khâu đột phá.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến cho nội dung các dự thảo văn kiện, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Nông Cống khóa XXIII, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, dự thảo nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Trong đó, phần lớn các ý kiến tập trung góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội vềtiêu đề, bố cục, kết cấu của báo cáo. Về các nội dung cụ thể của báo cáo, các đại biểu đề nghị cần bổ sung đánh giá rõ hơn về kết quả tăng trưởng, giá trị sản xuất, huy động nguồn vốn đầu tư vào địa bàn, số liệu về kết quả thu, chi ngân sách giai đoạn 2015 – 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đồng chí Đào Xuân Yên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cho phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các chương trình trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới, như: cần điều chỉnh lại mục tiêu phấn đấu cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; một số chỉ tiêu vẫn còn có thể phấn đấu cao hơn, như chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ tăng thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch sinh hoạt; cần xây dựng chương trình phát triển du lịch mang tính khả thi. Nêu chỉ tiêu đến năm 2025 là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá huyện Nông Cống đã chuẩn bị nội dung các văn kiện khá công phu, chất lượng, số liệu phong phú, kết cấu cơ bản phù hợp. Đóng góp trực tiếp cho Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Nông Cống khóa XXIII trình tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Tiêu đề của báo cáo cần thể hiện tính phấn đấu cao, tính hiệu triệu, đồng thời chỉ rõ hướng đi chủ đạo của huyện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do vậy, tiêu đề cần sửa thành: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đẩu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; đến năm 2025 nằm trong nhóm các huyện dẫn đẩu của tỉnh”.

Phần đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá các lĩnh vực kinh tế phải vừa phải khái quát, vừa phải toàn diện, phản ánh sát thực tế của huyện và cân đối giữa các ngành, lĩnh vực. Các số liệu phải chính xác, logic. Một số phần đề mục và nội hàm chưa thống nhất, có những mục không có nội dung phân tích. Số liệu đưa vào báo cáo có phong phú nhưng còn tản mạn, chưa làm nổi bật được kết quả đạt được của huyện trong nhiệm kỳ qua. Cần sắp xếp lại thứ tự các nội dung cho phù hợp, phải làm rõ những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà huyện đã đạt được. Phần đánh giá trong lĩnh vực nông nghiệp cần đánh giá tỷ trọng trong từng ngành kinh tế, nhất là ngành trồng trọt và chăn nuôi, làm rõ kết quả tái cơ cấu nông nghiệp, kết quả thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn với những dự án lớn có tính chiến lược. Trong lĩnh vực dịch vụ, thu - chi ngân sách Nhà nước cần có những số liệu thể hiện được thể những kết quả nổi bật, có tính thuyết phục và chính xác. Các hoạt động văn hóa không chỉ dừng lại ở việt đánh giá những tiêu chí về thiết chế văn hóa mà còn phải lột tả được hồn cốt, những nét văn hóa mang tính đặc trưng riêng của đất và người Nông Cống. Đánh giá các chương trình trọng tâm chưa phản ánh được nội dung cốt lõi của từng chương trình. Các hạn chế, yếu kém cần đánh giá cụ thể, đầy đủ; nguyên nhân phải phân định đúng khách quan và chủ quan.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống

Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu báo cáo chính trị phải làm bật được tiềm năng, thế mạnh và các thời cơ, thuận lợi, cũng như các khó khăn, thách thức tác động đến thực hiện nhiệm vụ và sự phát triển của huyện. Trong đó, phải nêu được nhưng tiềm năng, thế mạnh nổi bật của địa phương về mạng lưới giao thông thông có tính kết nối liên vùng, liên huyện, tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản, ngành nghề truyền thống, tài nguyên phát triển du lịch; khát vọng vươn lên của cả Nhân dân và Đảng bộ, chính quyền huyện Nông Cống

Đối với các chỉ tiêu giai đoạn 2020 – 2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với ý kiến của các đại biểu, đề nghị huyện Nông Cống nâng mức các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, thu nhập bình quân đầu người… Đồng chí Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy gợi ý cho huyện Nông Cống 4 chương trình trọng tâm; 2 đột phá cho nhiệm kỳ tớ,i đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống nghiên cứu xác định nội hàm, mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Phát triển kinh tế phải cụ thể vào từng vùng, từng ngành, từng lĩnh vực mang tính đột phá. Phần văn hóa - xã hội phải xắp xếp lại một cách súc tích, khoa học hơn, có giải pháp về khoa học - công nghệ; phần nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng phải dầy dặn, đầy đủ hơn, trong đó cần bổ sung phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05; nhất là nhiệm vụ, giải pháp của các đoàn thể chính trị - xã hội phải cụ thể hơn.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXIII, cần thêm hai phần nguyên nhân của tồn tại, trách nhiệm và biện pháp khắc phục, tránh trùng lặp nội dung với Báo cáo chính trị. Chương trình hành động phải có kết cấu gồm: Mục đích, yêu cầu; nội dung chương trình; nhiệm vụ trọng tâm.

Khánh Phương


Khánh Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]