25/10/2020 11:26
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhờ có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên mạnh mẽ và đang chuyển mình trở thành vùng trọng điểm của khu vực Bắc miền Trung với những khâu “đột phá” ấn tượng: Tốc độ...
Nguồn TTV

Tắt [X]