04/10/2019 11:16
Bộ Thông tin và Truyền thông đang xem xét, nghiên cứu phương án sớm để quyết định về lộ trình tắt sóng công nghệ di động mặt đất 2G.
Theo VTC 1

Tắt [X]