07/05/2020 10:47
Vaccine Covid-19 do Việt Nam hợp tác với Anh nghiên cứu sản xuất dự kiến sẽ được hoàn thiện sau 8-9 tháng nữa.
Theo VTC1

Tắt [X]