30/03/2020 16:51
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã xuất hiện nhiều tấm gương tự nguyện hiến đất, tiền của để chung tay xây dựng NTM. Trường hợp anh Lê Bá Nhất ở...
Quang Trung

Tắt [X]