02/04/2020 11:43
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có biện pháp cách ly toàn xã hội trong thời gian 15 ngày, do lo lắng, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã đến các siêu...
Quyết Thắng – Minh Hằng

Tắt [X]