03/05/2019 11:13
Căn cứ Quân ủy Bộ chỉ huy các lực lượng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (căn cứ Tà Thiết) ở Lộc Ninh, Bình Phước, là nơi nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từng làm việc trong thời kỳ kháng chiến.

Tắt [X]