26/04/2019 15:47
- Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa. - Thanh Hóa cơ bản hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở. - Phát hiện gần 300 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm. - Thêm 4 đối tượng truy nã của “Tập đoàn Nam Long” bị bắt.
BĐT (Tổng Hợp)

Tắt [X]