21/09/2019 08:16
Để giảm thời gian chờ đợi và bảo đảm công khai minh bạch, từ nay cho đến cuối năm 2019, các bệnh viện sẽ bắt đầu triển khai việc thanh toán không dùng tiền mặt.
Theo Vnews

Tắt [X]