26/06/2019 16:46
- Buổi thi Tổ hợp Khoa học tự nhiên, Thanh Hóa có 167 lượt thí sinh bỏ thi. - 6 tháng năm 2019, sản lượng muối toàn tỉnh đạt 4.630 tấn. - Hỗ trợ 4.948 tấn gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số chăm sóc, bảo vệ rừng. - Khởi tố 5 bị can trong vụ...
BĐT (Tổng Hợp)

Tắt [X]