18/07/2020 09:34
Chiều 17/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về Đề án xây dựng, phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.
Nguồn: Vnews

Tắt [X]