13/08/2020 09:17
Lúc sinh thời, mỗi lần về thăm và làm việc tại quê hương, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn dành nhiều tình cảm sâu đậm cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Thanh Hóa
Theo Qdnd

Tắt [X]